Danh sách thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X

STTTên đại biểuNgày sinhGiới tínhChức vụ
01Nguyễn Thị Xuân Hương31/10/1971NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban Văn hóa – Xã hội; Đơn vị huyện Dương Minh Châu
02Trần Thị Ngọc Mai01/4/1984NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa – Xã hội; Đơn vị thị xã Hòa Thành
03Nguyễn Việt Cường21/8/1977NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa – Xã hội; Đơn vị thành phố Tây Ninh
04Kim Thị Hạnh11/6/1977NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa – Xã hội; Đơn vị huyện Tân Biên
05Nguyễn Tiến Hưng04/11/1980NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa – Xã hội; Đơn vị thị xã Trảng Bàng
06Dương Quốc Khánh23/10/1978NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa – Xã hội; Đơn vị thị xã Hòa Thành
07Dương Thành Nhàn27/02/1983NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa – Xã hội; Đơn vị thị xã Trảng Bàng
08Nguyễn Thị Thanh Sơn04/8/1976NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa – Xã hội; Đơn vị huyện Châu Thành
09Lê Minh Thế16/8/1974NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa – Xã hội; Đơn vị huyện Tân Biên
10Phan Thị Thùy Vân11/01/1980NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa – Xã hội; Đơn vị huyện Tân Châu