Danh sách Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa X

STTTên đại biểuNgày sinhGiới tínhĐơn vị
01Nguyễn Thành Tâm20/11/1974NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Đơn vị thành phố Tây Ninh
02Nguyễn Đài Thy24/6/1973NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Đơn vị thị xã Hòa Thành
03Nguyễn Thanh Phong13/8/1964NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Đơn vị huyện Châu Thành
04Nguyễn Thị Yến Mai01/01/1970NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Đơn vị huyện Châu Thành
05Nguyễn Thị Xuân Hương31/10/1971NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Đơn vị huyện Dương Minh Châu
06Nguyễn Hồng Thanh12/12/1972NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Đơn vị thành phố Tây Ninh