Danh sách Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh


DANH SÁCH ​

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

BigDot.gif Chủ tịch HĐND tỉnh - Đại biểu Nguyễn Thành Tâm


Nguyễn Thành Tâm.jpg

Sinh năm: 20/11/1974.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách côngCử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy.

Nơi ở hiện nay: số 9, hẻm 2 đường Phạm Công Khiêm, phường 3, Thành phố Tây Ninh.


BigDot.gifPhó Chủ tịch HĐND tỉnh - Đại biểu Phan Thị Điệp


Phan Thị Điệp 1.jpg                                                      

Sinh năm: 10/3/1965

Trình độ chuyên môn: Cử nhân lịch sử Đảng, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc:  Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh

Nơi ở hiện nay: Khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

BigDot.gif Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Đại biểu Nguyễn Thanh Phong


Nguyễn Thanh Phong.jpg                    

Sinh năm: 13/8/1964.

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ y khoa, Chuyên khoa cấp I, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh

Nơi ở hiện nay: Số 328, đường Tua Hai, khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh.​​​


BigDot.gif Trưởng Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh - Đại biểu Lê Anh Tuấn


Lê Anh Tuấn.jpg​​                  

Sinh năm: 5/8/1969.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh

Nơi ở hiện nay: Số 069, đường Ngô Gia Tự, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây


BigDot.gif Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh - Đại biểu Võ Văn Sớm


Võ Văn Sớm.jpg                    

Sinh năm: 17/11/1963.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Đại học Tài chính Kế toán, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm traTỉnh ủy​.

Nơi làm việc: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Nơi ở hiện nay: Số 36, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây


BigDot.gif Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh - Đại biểu Phạm Hùng Thái


Phạm Hùng Thái.jpg                    

Sinh năm: 14/10/1970.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật ngành điều tra tội phạm, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy

Nơi làm việc: Ban Nội Chính Tỉnh ủy

Nơi ở hiện nay: Số 107, hẻm 6, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây


BigDot.gif Chánh Văn phòng HĐND tỉnh - Đại biểu Mai Văn Hải


Mai Văn Hải.jpg            

Sinh năm: 15/7/1961.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học, Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh

Nơi ở hiện nay: Số 18, hẻm 82 (QL22B), ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.