Kiến nghị và trả lời kiến nghị
STT Đơn vị Tiêu đề câu hỏi Ngày gửi
1 Tỉnh Tây Ninh Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị chủ trì tham mưu ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị chủ trì, triển khai thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch có hiệu quả Xem
2 Tỉnh Tây Ninh Cử tri kiến nghị một số bất cập của việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 111 Xem
3 Tỉnh Tây Ninh Đề nghị cơ quan BHXH rà soát lại mẫu biểu, văn bản và quy trình thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động. Xem
4 Tỉnh Tây Ninh Kiến nghị UBND tỉnh có cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài Xem
5 Tỉnh Tây Ninh Hệ thống văn bản quy phạm về xúc tiến thương mại địa phương đã ban hành. Tuy nhiên, còn chồng chéo trong chỉ đạo của sở, ngành liên quan trong quản lý, xây dựng và thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại. Xem
6 Tỉnh Tây Ninh Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành hướng dẫn cách thức quyết toán các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên môi trường mạng đối với các hình thức Xem
7 Tỉnh Tây Ninh Đề nghị UBND tỉnh nên xem xét thành lập một Ban chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh thống nhất quản lý Xem
8 Tỉnh Tây Ninh Đề nghị quy định thời gian kiểm tra định kỳ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, tránh tình trạng cơ sở kinh doanh bị kiểm tra nhiều lần trong năm Xem
9 Huyện Châu Thành Đề nghị thực hiện nghiêm túc việc cung cấp chứng cứ cho cơ quan tiến hành tố tụng theo Khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng dân sự Xem
10 Tỉnh Tây Ninh Đề nghị UBND tỉnh cần ổn định giá tiền thuê đất, điều chỉnh tăng không vượt quá 15% chu kỳ tính giá thuê theo thông lệ. Xem
11 Huyện Tân Châu Cử tri phản ánh quy định về các trường hợp không được phép tách thửa tại khoản 6, Điều 3 của Quy định kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Xem
12 Tỉnh Tây Ninh Đề nghị tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các nội dung chương trình, kế hoạch về công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương Xem
13 Huyện Gò Dầu Đề nghị Quy định ngày cụ thể chi trả tiền cho từng đối tượng chính sách và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh để thuận tiện việc đi lại cho người dân Xem
14 Tỉnh Tây Ninh Đề nghị tỉnh có giải pháp việc xử lý chất thải y tế có nguồn gốc ở các khu vực cách ly và bệnh viện điều trị Covid-19 Xem
15 Tỉnh Tây Ninh Đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vắcxin Covid 19 trên địa bàn tỉnh, quan tâm ưu tiên cho 8.000 chức việc của Tôn giáo Cao đài Xem
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden