Tổ đại biểu đơn vị huyện Bến Cầu

BigDot.gifĐại biểu Phạm Văn Cư - Tổ trưởng


                       Phạm Văn Cư.jpg

Sinh năm: 05/7/1963.

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm ngành Kinh tế, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu

Nơi làm việc: Huyện ủy Bến Cầu

Nơi ở hiện nay: Số 31, ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Hôm nay trước bà con, cô bác, anh chị cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình, khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh như sau:

- Thứ nhất: Sẽ cố gắng không ngừng học tập, học hỏi để mở mang thêm tầm nhìn, hiểu biết nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

- Thứ hai: Sẽ tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri do HĐND huyện, HĐND tỉnh tổ chức để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề mà bà con, cô bác, anh chị cử tri quan tâm để phản ánh, báo cáo với HĐND huyện, HĐND tỉnh xem xét, giải quyết. Đồng thời sẽ thực hiện giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với những vấn đề trên.

- Thứ ba: Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND huyện, HĐND tỉnh, tích cực tham gia góp ý, thảo luận, đề xuất đưa vào nghị quyết HĐND huyện, nghị quyết HĐND tỉnh những vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện Bến Cầu, của tỉnh Tây Ninh, góp phần tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân trong huyện, trong tỉnh.

Là một cán bộ đảng viên, tôi ý thức được rằng, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, cũng phải luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao. Tuy nhiên, nếu được bà con, cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND huyện, HĐND tỉnh kỳ này, bản thân tôi sẽ có thêm cơ hội và điều kiện thuận lợi hơn để đề đạt và đưa những vấn đề mà cử tri bức xúc, quan tâm cũng như các nội dung chương trình hành động này vào chương trình nghị sự của HĐND huyện, HĐND tỉnh. 


BigDot.gifĐại biểu Trần Hải Sơn - Tổ phó


Trần Hải Sơn.jpg                       

Sinh năm: 12/11/1961.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban BQL Khu DTLSQG Núi Bà

Nơi làm việc: Khu DTLSQG Núi Bà.

Nơi ở hiện nay: Số 9, đường Trường Chinh, KP5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Là một người con có nguồn gốc từ quê hương Bến Cầu, để tiếp bước những người đi trước, bản thân cũng đã nỗ lực phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Hôm nay trước quý cô, bác, anh-chị-em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

Thứ nhất: Tôi cam kết sẽ nỗ lực làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, sẽ dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với các giới cử tri, để qua đó am hiểu cuộc sống thực tế của cử tri, để được lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị và đề xuất của các giới cử tri đối với chính quyền Tây Ninh về những yêu cầu cần tiếp tục được quan tâm; đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc xây dựng hệ thống chính sách đối với các giới đồng bào, đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ hai: Tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, thực hiện nghiêm túc việc tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân, tuyệt đối luôn gương mẫu đi đầu chống mọi hành vi nhũng nhiễu, hách dịch quan liêu, cửa quyền và kiên quyết không chấp nhận các biểu hiện của các tệ nạn tham nhũng.

Thứ ba: Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc củng cố, mở rộng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc lên tầm cao mới, đoàn kết trên cơ sở mở rộng dân chủ, đảm bảo công bằng xã hội và nâng cao dân trí, lấy mục tiêu: dân giàu, nước mạnh làm điểm tương đồng để hội tụ sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, kiên quyết đấu tranh với những hành động, việc làm sai trái, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân.

Thứ tư: Tôi sẽ nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động nghiên cứu học tập cùng với Hội Doanh nghiệp tỉnh quan tâm phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại hoá, thực hiện liên kết "4 nhà - Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân", triển khai các vùng chuyên canh, cánh đồng mẫu lớn, nhân rộng mô hình trồng lúa công nghệ cao.

Thứ năm: Bằng khả năng, trách nhiệm và tâm huyết của mình tôi sẽ kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các dự án công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.


BigDot.gifĐại biểu Trần Thị Ngọc Trinh 


                       Trần Thị Ngọc Trinh 1.jpg

Sinh năm: 15/11/1985.

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tin học, Trung cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Ủy viên Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Bến Cầu.

Nơi làm việc: Huyện Đoàn Bến Cầu.

Nơi ở hiện nay: Ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Với trách nhiệm là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBHĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

1. Tôi sẽ làm hết sức mình để xứng đáng là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri và các kỳ họp HĐND tỉnh để ghi nhận, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri, để kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Bản thân luôn nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gần gũi gắn bó với nhân dân, thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu.

2. Là một cán bộ Đoàn, tôi sẽ tích cực tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến giới trẻ: Giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng; điều kiện học tập, vui chơi giải trí lành mạnh; cơ hội cống hiến và trưởng thành; tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư.

3. Kiến nghị, tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp để đào tạo nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn- nhất là đối tượng thanh niên là bộ đội xuất ngũ. Kiến nghị cấp có thẩm quyền đề ra các giải pháp kéo giảm và bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, góp phần giảm bớt khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nông dân; đồng thời, phải có biện pháp liên kết với các doanh nghiệp có hướng đầu tư cho nông dân theo hướng bao tiêu sản xuất hàng hoá và giải quyết đầu ra sản phẩm cho nông dân. Bản thân sẽ cùng các ngành chức năng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thanh thiếu nhi và học sinh nghèo; huy động, vận động từ nhiều nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết cho đồng bào nghèo.

4. Tham mưu các ngành chức năng tiếp tục xây dựng các chương trình dự án, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho bà con nông dân, thanh niên tiếp cận được các nguồn vốn, cũng như tiếp cận với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với mức phí thấp, làm đòn bẩy để người dân có điều kiện sản xuất, chăn nuôi phát kiển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu chính đáng.​


BigDot.gifĐại biểu Trương Thị Phương Thảo


 Trương Thị Phương Thảo.jpg

Sinh năm: 03/12/1972.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu. 

Nơi làm việc: UBND huyện Bến Cầu.

Nơi ở hiện nay: Số 23A, đường Lê Văn Tám, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu cử làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Luôn luôn giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri: Tôi sẽ thường xuyên, chủ động liên hệ, gặp gỡ với cử tri nơi ứng cử để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất của cử tri để chuyển tải, phản ánh đến Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan để xử lý giải quyết và báo cáo với cử tri những kết quả đạt được.

2. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đại diện nhân dân: Với trách nhiệm là người cán bộ công chức, luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của bản thân, cùng với cơ quan đơn vị mình phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp, cùng với nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2021, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội; đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các tệ nạn xã hội.

3. Xây dựng bộ máy hành chính công phục vụ dân với chất lượng cao: Năng động đề xuất và giám sát hoạt động cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước nhằm giảm phiền hà cho người dân, tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian, công sức của người dân thông qua thực hiện: Cải cách quy trình quản lý hành chính để tăng sự hài lòng của nhân dân; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giảm chi phí vận hành; Cải cách thể chế, chế độ công chức công vụ, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu quả; cải thiện thái độ ứng xử, giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

4. Tham gia xây dựng các chính sách an sinh xã hội: Tham gia ý kiến với Hội đồng nhân dân có quyết sách về an sinh xã hội để cho người dân được thụ hưởng về lĩnh vực nghề nghiệp và việc làm, chính sách cho người nghỉ hưu, phụ nữ vùng nông thôn; chính sách đào tạo và thu hút nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp sức lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.