​Tổ đại biểu đơn vị huyên Tân Biên

BigDot.gifĐại biểu Trần Văn Chiến -Tổ Trưởng


Trần Văn Chiến.jpg

Sinh năm: 15/5/1964.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh ​tế, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng UBND tỉnh.

Nơi ở hiện nay: Số 32, Đường 30 - 4, ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình như sau:

Một là: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá, chương trình mục tiêu, tập trung nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư,    xây dựng vào huyện, đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu. Tập trung phát triển thị trấn Tân Biên theo hướng đô thị loại V, thực hiện quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng bờ kè cầu Cần Đăng.

Hai là: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Ba là: Quan tâm công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kéo giảm các loại tội phạm, tai nạn giao thông.

Bốn là: Phát huy vai trò đại biểu HĐND tỉnh, tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; tiếp thu, giải trình và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc xử lý trả lời ý kiến cử tri của ngành chức năng và UBND tỉnh.

Bản thân tôi xin hứa dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu được cử tri tín nhiệm, bản thân sẽ có cơ hội và điều kiện thuận lợi để đề đạt và đưa ra những vấn đề cử tri quan tâm, cũng như các nội dung đã nêu trong chương trình hành động này vào chương trình nghị sự của HĐND tỉnh.


BigDot.gifĐại biểu Kim Thị Hạnh - Tổ phó


 Kim Thị Hạnh 1.jpg

Sinh năm: 11/6/1977.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế, cử nhân Luật Quốc tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụPhó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh​.

Nơi làm việc: Văn phòng HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Số 5, đường Sến Quỳ, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Được Uỷ ban MTTQVN tỉnh giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin trình bày chương trình hành động của mình khi được sự tín nhiệm của nhân dân, cụ thể như sau:

Một là, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các ngành chức năng để triển khai, hướng dẫn và tạo điều kiện cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh, nhất là lao động nữ ở nông thôn tiếp cận được những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; được dạy nghề và tạo điều kiện có việc làm; tổ chức nhiều các hoạt động toạ đàm, mạn đàm để góp phần nâng cao kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên và kiến thức nuôi, dạy con tốt cho các bậc cha, mẹ có con dưới 16 tuổi…

Hai là, tham mưu Ban Thường trực Hội LHPN tỉnh thực hiện tốt công tác xã hội hoá về an sinh xã hội để chăm lo thường xuyên đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, phụ nữ và trẻ em nghèo như xây dựng mái ấm tình thương, tặng bò sinh sản, khám, chữa bệnh miễn phí, tặng học bổng, tổ chức các sân chơi, hội thi để các chị em cùng tham gia giao lưu, chia sẻ.

Ba là, thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền và nêu gương trong việc thực hiện phẩm chất đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam; phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Bốn là, thực hiện tốt công tác tham mưu xử lý các kiến nghị của cử tri; liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri.

Năm là, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành một số chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến người dân như: chủ trương, biện pháp phát triển nguồn nhân lực; sử dụng lao động, giải quyết việc làm và cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động; chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng qua các thời kỳ.


BigDot.gifĐại biểu Phan Thị Điệp


Phan Thị Điệp 1.jpg                                                      

Sinh năm: 10/3/1965

Trình độ chuyên môn: Cử nhân lịch sử Đảng, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc:  Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh

Nơi ở hiện nay: Khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Chương trình hành động

Là đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Trong nhiệm kỳ qua, với trách nhiệm của đại biểu HĐND, tôi đã nỗ lực, cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Nhiệm kỳ mới 2016 – 2021, nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa sẽ quan tâm thực hiện 5 vấn đề sau:

1. Luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Là đại biểu hoạt động chuyên trách HĐND tôi sẽ thường xuyên gần gũi tiếp xúc với nhân dân, kịp thời phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng, giám sát, đôn đốc việc xử lý kiến nghị cử tri của ngành chức năng đảm bảo kết quả xử lý có trách nhiệm, có hiệu quả.

2. Luôn sâu sát cơ sở, nắm những vấn đề bức xúc, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội, có tác động đến đời sống nhân dân, tích cực giám sát, kiểm tra để phản ánh kiến nghị cơ quan chức năng kịp thời xử lý, những vấn đề cơ quan chức năng chậm xử lý hoặc những kiến nghị nhiều lần xử lý không dứt điểm để dây dưa kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân sẽ đưa vào chất vấn tại kỳ họp, đồng thời giám sát việc thực hiện lời hứa của thủ trưởng các ngành chức năng qua trả lời chất vấn.

3. Tham gia tích cực, có trách nhiệm trên diễn đàn HĐND, đưa tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân và các giải pháp để nâng cao đời sống nhân dân vào chương trình nghị sự HĐND để bàn bạc, thảo luận quyết định, phát huy dân chủ nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, để chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân.

4. Quan tâm đến vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vấn đề cải cách hành chính; vấn đề đo đạc đất trên địa bàn huyện Tân Biên; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhằm nâng chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

5. Là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, tập trung nghiên cứu, đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh, để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.


BigDot.gifĐại biểu Nguyễn Tấn Đức


Nguyễn Tấn Đức.jpg

Sinh năm: 29/12/1976.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ điện tử - viễn thông, Kỹ sư công nghệ thông tin, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Nơi làm việc: Sở Thông tin và Truyền thông

Nơi ở hiện nay: Số 398, đường 786, ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.


Chương trình hành động

Nhiệm kỳ 2011-2016, tôi được cử tri huyện Tân Biên tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh. Đến nay, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm đại biểu HĐND: -Thu thập và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; -Đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện những vấn đề bức xúc hiện nay của cử tri vùng nông thôn đó là ô nhiễm môi trường; hạ tầng giao thông nông thôn kém; đầu ra cho nông sản- nhất là mía, mì; chất lượng khám, chữa bệnh; công tác quản lý giáo dục và vệ sinh an toàn thực phẩm…

2. Về lĩnh vực chuyên môn: Thời gian tới tôi sẽ tập trung thực hiện bốn vấn đề mà cử tri đang quan tâm hiện nay là:

- Thúc đẩy ứng dụng CNTT thực hiện cải cách hành chính ở địa phương; tiếp tục tham mưu xây dựng Chính quyền điện tử hiện đại nhằm giảm bớt thời gian, công sức, tiền của của Nhà nước và người dân.

- Hỗ trợ người dân nghèo xem truyền hình kỹ thuật số: Để các hộ nghèo và cận nghèo có thể xem được truyền hình, với nhiệm vụ của mình, tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chế độ hỗ trợ đầu thu để người nghèo tỉnh nhà có thể xem được truyền hình kỹ thuật số như nhiều tỉnh đã làm hiện nay.

- Về quản lý trò chơi trực tuyến: tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, ban hành các quy định mới và tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên nhằm siết chặt việc cung cấp trò chơi trực tuyến. Kiên quyết đề nghị thu hồi giấy phép với đại lý vi phạm nhiều lần, đặc biệt là những đại lý gần trường học.

-Về quản lý, hạn chế SIM điện thoại rác: Tôi sẽ tham mưu cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh các giải pháp và tổ chức thanh tra thường xuyên nhằm siết chặt việc bán và sử dụng SIM rác như hiện nay.


BigDot.gifĐại biểu Nguyễn Trung Hiếu


Nguyễn Trung Hiếu.jpg

Sinh năm: 20/10/1985.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân cơ khí ô tô, sơ cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng UBND tỉnh

Nơi ở hiện nay: Số 665, đường CMT8, khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


Chương trình hành động

Trước cô bác, anh chị, em cử tri tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh như sau:

1. Tôi sẽ thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt tình hình thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhằm tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

2. Tôi sẽ kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền quan tâm chăm lo đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm, nước sạch, vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông nông thôn nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống của nhân dân. Quan tâm đến việc thực hiện cải cách hành chính, nhằm góp phần xây dựng bộ máy công quyền các cấp vững mạnh, tránh gây phiền hà người dân.

3. Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của bản thân tại đơn vị công tác, tôi sẽ tập trung kiến nghị với HĐND tỉnh khi quyết nghị về ngân sách, tăng cường vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn thiện đường giao thông khắc phục những khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng nông sản của nhân dân.

4. Kiến nghị, đề xuất những chủ trương, giải pháp phù hợp để đào tạo nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; kéo giảm và bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, góp phần giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động có thu nhập thấp.

5. Tập trung thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho người có công, người bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.​