Tổ đại biểu đơn vị thành phố Tây Ninh

BigDot.gifĐại biểu Nguyễn Hoàng Nam - Tổ trưởng


 Nguyễn Hoàng Nam.jpg                      

Sinh năm: 19/7/1979.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị chuyên ngành công tác Tổ chức, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Nơi làm việc: Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch

Nơi ở hiện nay: Số 273A, Trưng Nữ Vương, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Tôi rất vinh dự, tự hào và cũng nhận thức được trách nhiệm của bản thân khi được sự tin tưởng, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi xin trình bày chương trình hành động của mình, cụ thể như sau:

1. Tôi sẽ thực hiện đầy đủ và đúng đắn về quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. Giữ mối liên lạc thường xuyên với cử tri để nắm rõ tình hình và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Từ đó, tôi sẽ đưa các vấn đề cử tri quan tâm vào trình bày tại các cuộc họp của Hội đồng nhân dân hoặc đề đạt trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

2. Qua thực tế tình hình địa phương và theo nhiệm vụ, đơn vị công tác, tôi quan tâm đến cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ cho đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, cần đầu tư cho việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trạm y tế, trường học, hạ tầng các khu dân cư tập trung (hạ tầng điện, đèn chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước)… phục vụ tốt cho điều kiện sống của người dân. Chú ý đến việc xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ, khắc phục tình trạng ngập tại một số khu vực tại các địa phương.

3. Quan tâm đến tình hình trật tự đô thị, an toàn xã hội. Tôi sẽ đề đạt và có biện pháp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, có phương án xử lý phù hợp đối với các trường hợp lấn chiếm nơi công cộng để kinh doanh, đồng thời cũng có phương án, có hình thức phù hợp nhằm tạo địa điểm kinh doanh phù hợp cho nhân dân trên địa bàn có việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống…

4. Về lĩnh vực quy hoạch đô thị: Hiện nay địa bàn phường 3, IV, một phần phường Hiệp Ninh là một trong những địa phương có nhiều "quy hoạch treo, dự án treo" từ năm 2001, 2003 đến nay đã lỗi thời, không phù hợp cho sự phát triển, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong vùng quy hoạch. Việc điều chỉnh các quy hoạch này là việc làm hết sức cần thiết cho nhu cầu phát triển của địa phương cũng như tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, bức xúc cho nhân dân trong vùng quy hoạch.

5. Thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; tạo công ăn việc làm cho người dân- đặc biệt là các hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp; chăm lo xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho địa phương. Chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài tiến tới xây dựng xã hội học tập.

6. Quan tâm đến vấn đề thực hiện các chính sách, pháp luật về tôn giáo trên địa bàn, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tín đồ các tôn giáo, các cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động theo đúng quy định điều lệ, hiến chương của tôn giáo và quy định pháp luật, cũng như theo đúng phương châm sống "Tốt đời, đẹp đạo".


BigDot.gifĐại biểu Trần Anh Minh - Tổ phó


Trần Anh Minh 1.jpg                       

Sinh năm: 09/01/1975.

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành CNTT, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nơi làm việc: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nơi ở hiện nay: Số 1036, đường CMT8, KP2, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm cho bản thân tôi. Tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh:

1. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tôi sẽ nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân và chương trình hành động đã đề ra.

2. Với thời gian công tác trên 15 năm trong ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tôi sẽ có điều kiện hơn trong tham gia đóng góp ý kiến một cách tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

3. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020, tỉnh ta đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Là một doanh nhân, tôi cùng với tập thể Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh sẽ thực hiện 4 nhóm công việc sau:

-Từng bước nâng cao chất lượng phục vụ các tour du lịch, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá để khai thác tiềm năng du lịch tỉnh nhà.

-Trên cơ sở thực hiện quy hoạch Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch 1/500 phân khu văn hoá - lễ hội - tâm linh cho Công ty CP Du lịch – Thương mại TN triển khai thực hiện. Với nhiệm vụ được giao, tôi sẽ nỗ lực cùng công ty xây dựng có hiệu quả quy hoạch chi tiết 1/500. Triển khai các tiểu dự án nhằm hình thành chuỗi nhà hàng, khu vui chơi giải trí tại núi Bà Đen nhằm phục vụ tốt hơn cho du khách;

-Hướng tới sẽ triển khai xây dựng dự án cáp treo nối liền lên đỉnh núi Bà Đen, các công trình phục vụ du lịch nghỉ dưỡng; nâng cấp hệ thống máng trượt theo tiêu chuẩn châu Âu và nâng cấp hệ thống cáp treo cũ để phục vụ du khách tốt hơn;

-Điều hành Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh hoạt động ngày càng tốt hơn, đóng góp vào nguồn thu cho ngân sách tỉnh ngày càng cao hơn. Cùng với địa phương quan tâm đến sinh kế của các hộ dân sống quanh khu vực núi Bà, và tham gia có trách nhiệm đối với các vấn đề an sinh xã hội.


BigDot.gifĐại biểu Trần Lưu Quang


Tran Luu Quang.jpg                       

Sinh năm: 30/8/1967.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, Kỹ sư cơ khí, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Tây Ninh

Nơi ở hiện nay: Số 46, đường Võ Thị Sáu, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm tiếp tục bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khoá mới, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, tôi sẽ nỗ lực, phát huy hết khả năng, trí tuệ và kinh nghiệm thời gian qua để làm tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cụ thể tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1- Là đại biểu của nhân dân, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, phấn đấu vì sự nghiệp "Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, mạnh dạn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; có trình độ, năng lực để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

2- Với cương vị hiện nay, Bí thư Tỉnh uỷ, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra, nhằm khai thác thật tốt tiềm năng, lợi thế và nguồn lực hiện có của địa phương để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt là tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả ba chương trình hành động mang tính đột phá của tỉnh về nguồn nhân lực, cải cách hành chính và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu… Đến năm 2020 thành phố Tây Ninh có 75% tiêu chí trở lên đạt đô thị loại II; đô thị Trảng Bàng, đô thị Hoà Thành lên Thị xã, đạt 75% tiêu chí của đô thị loại III và thị trấn Gò Dầu đạt tiêu chí đô thị loại IV, phát triển đô thị loại V theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030.

3- Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh uỷ, tôi sẽ góp phần cùng với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đẩy nhanh tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế địa phương; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội quan tâm hiện nay, như: xử lý ô nhiễm môi trường, các biện pháp kéo giảm tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông… Đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, chất lượng sống của người dân, các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho người dân, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, chính sách đối với người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân đối với các cơ quan công quyền.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin hứa:

1- Thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe, ghi nhận ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ những khó khăn, bức xúc của cử tri, thể hiện thật đầy đủ trách nhiệm là một đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với cử tri.    

2- Dù ở cương vị nào tôi cũng quyết tâm, với tinh thần trách nhiệm cao, luôn suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung của dân tộc, của cộng đồng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không phụ lòng tin của cử tri gửi gắm cho chúng tôi.


BigDot.gifĐại biểu Lý Hồng Sinh


 Lý Hồng Sinh.jpg

Sinh năm: 04/01/1964.

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát nhân dân, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an, Phó Giám đốc Công an Tỉnh.

Nơi làm việc: Công an tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: số 7, hẻm 6,khu phố 5, Phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, là niềm vinh dự tự hào và cũng là trách nhiệm của bản thân tôi. Trước cô, bác, anh, chị, em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình như sau:

1. Trước hết, tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu, đại diện cho tiếng nói của cử tri, tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐND tỉnh, tích cực nghiên cứu đóng góp có trách nhiệm trên các lĩnh vực về kinh tế văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Thường xuyên đi cơ sở để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết thoả đáng nguyện vọng của cử tri theo đúng quy định của pháp luật; những vấn đề không thuộc chức năng, nhiệm vụ thì thông qua cuộc họp của HĐND tôi sẽ kiến nghị, đề xuất các ngành chức năng giải quyết và đeo bám theo dõi kết quả giải quyết của các ngành để trả lời cho cử tri.

3. Luôn luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, luôn lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

4. Về công tác chuyên môn, tôi sẽ làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tấn công, trấn áp, triệt xoá các điểm nóng về tội phạm, tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động phức tạp, không để hình thành tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu "xã hội đen" trên địa bàn tỉnh. Đẩy lùi dần tệ nạn cờ bạc, mại dâm, ma tuý, tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm tham nhũng, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Chỉ đạo điều tra, khám phá nhanh các vụ án, nhất là các vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Thực hiện đúng quy định về công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, không để xảy ra oan sai, bức cung, nhục hình trong hoạt động tố tụng; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hoặc vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể các cấp đề ra các giải pháp từng bước giải quyết tình trạng người nghiện ma tuý ngày càng gia tăng trên địa bàn tỉnh; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tái hoà nhập cộng đồng cho người được tha tù, người sau cai nghiện ma tuý, hạn chế tái phạm, tái nghiện nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần tạo điều kiện thuận lợi công cuộc phát triển kinh tế văn hoá xã hội cho tỉnh nhà.


BigDot.gifĐại biểu Phạm Văn Tân


 ​Phạm Văn Tân.jpg

Sinh năm: 20/7/1960.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí luyện kim, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh.

Nơi làm việc: UBND tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: số 521, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Tôi rất vui mừng được Uỷ ban Bầu cử tỉnh giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khoá IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tại đơn vị bầu cử số 15, thành phố Tây Ninh, nơi mà tôi đã sinh sống và làm việc gần 35 năm. Dù làm bất cứ công việc gì, trên cương vị nào cũng luôn tận tuỵ, tâm huyết phục vụ nhân dân, xây dựng quê hương, đất nước. Tôi xin trình bày tóm tắt chương trình hành động của mình như sau:

Với vai trò, trách nhiệm của người cán bộ đảng viên và trên cương vị công tác tôi sẽ cùng với các ngành, các cấp và nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trọng tâm là:

- Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Cơ cấu lại đầu tư công thật hiệu quả, bảo đảm thu ngân sách hằng năm đạt và vượt dự toán. Gắn nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phát của tỉnh về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải cách hành chính vàphát triển nguồn nhân lực.

- Quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là phối hợp với bộ, ngành Trung ương để sớm đầu tư xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Tây Ninh; hệ thống giao thông liên kết vùng, với các tỉnh, tuyến, điểm du lịch của tỉnh. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và tạo điều kiện để các dự án đầu tư về kết cấu hạ tầng hoàn thành và đi vào hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh.

- Cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư. Tạo điều kiện phát triển mạnh doanh nghiệp, các hình thức liên kết, mô hình hợp tác trong sản xuất kinh doanh.

- Tập trung phát triển hạ tầng đô thị; đầu tư phát triển thành phố Tây Ninh đạt các tiêu chí đô thị loại II; Trảng Bàng, Hoà Thành lên thị xã và thị trấn Gò Dầu đạt tiêu chí của đô thị loại IV vào năm 2020. Quan tâm chỉ đạo chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị; chú trọng công tác xử lý nước thải, rác thải đô thị hướng tới xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp, thân thiện môi trường.

- Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái. Xây dựng quy hoạch một số vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, nông nghiệp sạch; đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, tạo thành chuỗi sản xuất để nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế. Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi nhanh bộ mặt nông thôn; thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị; Sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

- Rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch để mở rộng không gian phát triển; bảo vệ và phát triển rừng, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. 

- Phát triển du lịch, đặc biệt đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ Khu du lịch núi Bà Đen, khai thác có hiệu quả tiềm năng về du lịch của hồ Dầu Tiếng, du lịch sinh thái rừng.

- Phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gắn kết hài hoà với phát triển kinh tế. Thực hiện có hiệu quả chương trình bảo đảm an sinh xã hội; chính sách đền ơn đáp nghĩa; giảm nghèo. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. Chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

- Tiếp tục cải cách thể chế, thủ tục hành chính, công vụ, công chức và hiện đại hoá hành chính. Nâng cao tính chuyên nghiệp và xây dựng phong cách làm việc "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; phát huy tính tự chủ, sáng tạo của cấp dưới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công, phân cấp. 

- Đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. Đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học; Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục; Tiếp tục tăng tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia; Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới gắn với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

- Đổi mới công tác cán bộ, nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực. Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động do dân, vì dân.

- Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến an ninh, trật tự, không để bị động bất ngờ, không để phát sinh thành điểm nóng; Tiếp tục kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông ở địa phương.

- Hợp tác với các địa phương giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia. Quảng bá hình ảnh tỉnh Tây Ninh tới bạn bè trong nước, quốc tế và kiều bào ở nước ngoài, huy động tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ sự phát triển của tỉnh.


BigDot.gif Đại biểu Nguyễn Văn Trứ

Nguyễn Văn Trứ.jpg

Sinh năm: 05/10/1964.

Trình độ chuyên môn: Đại học quân sự, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủyChỉ huy trưởng.

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Khu phố 3, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Được Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh giới thiệu là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao của tôi. Với tất cả tấm lòng của người lính tôi xin được báo cáo ý nguyện của mình về mấy vấn đề mà tôi quan tâm và ra sức thực hiện sau đây:

1. Với trách nhiệm của người cán bộ, sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam, bản thân tôi tiếp tục ra sức nghiên cứu học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng và tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Nắm vững và chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" tích cực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách của người cán bộ Quân đội và người đại biểu đại diện cho nhân dân.

2. Tăng cường đi cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình xã hội có tác động,  ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, ở địa bàn dân cư, lắng nghe và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời đến HĐND và các cơ quan Nhà nước, tham gia ý kiến cùng với HĐND tỉnh đưa ra những chủ trương, giải pháp hiệu quả để giải quyết, đáp ứng nguyện vọng, bức xúc của nhân dân. Thật sự là cầu nối giữa cử tri với Đảng, Nhà nước.

3. Thông qua các kỳ họp, tích cực tham gia ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh nhà, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, đặc biệt quan tâm chính sách hậu phương Quân đội, vấn đề xoá đói, giảm nghèo, thực hiện tốt phong trào LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân, các gia đình đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.

4. Trên cương vị là Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, bản thân tôi sẽ cùng với tập thể Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh sẽ quán triệt, nắm vững quan điểm của Đảng về đường lối quân sự - quốc phòng,  nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương (khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ và "Thế trận lòng dân" vững chắc.

5. Tích cực chỉ đạo xây dựng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh; xây dựng lực lượng dân quân, LLVT tỉnh vững mạnh, thật sự là lực lượng vũ trang của nhân dân.

6. Tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng với các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia, giữ vững quan hệ tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết tin tưởng giữa 2 lực lượng, phối hợp giữ vững biên giới hoà bình, hữu nghị trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.​