Danh sách câu hỏi
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
4
 
 Hỏi về độ tuổi người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Người hỏi:  Đặng Gia Pháp Ngày gửi: 19/04/2016 
Cơ quan trả lời:  Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh Ngày trả lời: 14/07/2021 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Hỏi về độ tuổi người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
 Hỏi về chế độ chi cho hoạt động của đại biểu HĐND
Người hỏi:  ĐB HĐND đơn vị huyện Hòa Thành Ngày gửi: 08/02/2017 
Cơ quan trả lời:  -- Chọn đơn vị trả lời -- Ngày trả lời:
Trạng thái:  Mới tiếp nhận
Nội dung: Tôi là đại biểu HĐND cấp huyện và xã, tôi có được hưởng hoạt động phí của 02 cấp không? hay chỉ hưởng 1 cấp cao nhất.
 Đường hư
Người hỏi:  Người dân Ngày gửi: 14/07/2021 
Cơ quan trả lời:  -- Chọn đơn vị trả lời -- Ngày trả lời:
Trạng thái:  Mới tiếp nhận
Nội dung: Đường hư
 Xin cho biết các huyện hiện nay đang thực hiện giản cách xã hội
Người hỏi:  Nguyễn Văn Tuấn Ngày gửi: 14/07/2021 
Cơ quan trả lời:  -- Chọn đơn vị trả lời -- Ngày trả lời:
Trạng thái:  Mới tiếp nhận
Nội dung: Xin đại biểu HĐND cho biết các huyện hiện nay đang thực hiện giản cách xã hội
hidden
hidden
hidden
hidden