Danh sách câu hỏi
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
1
 
 Hỏi về độ tuổi người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Người hỏi:  Đặng Gia Pháp Ngày gửi: 19/04/2016 
Cơ quan trả lời:  Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh Ngày trả lời: 19/04/2016 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Hỏi về độ tuổi người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden