Thư ngõ

THƯ NGÕ


Độc giả và cộng tác viên kính mến!


Kể từ khi Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh chính thức đi vào hoạt động đến nay, Ban Biên tập đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các quý cơ quan ban ngành trong tỉnh, của HĐND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan của cấp huyện, xã.


Trước hết, Ban Biên tập chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của các tác giả, các cơ quan, chính quyền địa phương cấp huyện cấp xã đã cộng tác tích cực và có nhiều đóng góp cho sự thành công của Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban Biên tập luôn trân trọng các bài viết, các tin được gửi đến phản ánh về mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội ở địa phương, về hoạt động của HĐND các cấp. Tuy nhiên vì khuôn khổ và lưu lượng của Cổng thông tin có hạn, vì vậy Ban Biên tập không thể đăng hết các loại thông tin do các tác giả gửi đến. Trong thời gian tới, sẽ ưu tiên chọn đăng những tin, bài như sau:


Bài: những bài có tính chất tổng hợp phân tích tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục của địa phương có giá trị; Phản ảnh những hoạt động trong giám sát của Thường trực, Ban, Tổ đại biểu HĐND; Hoạt động tại kỳ họp HĐND (khai mạc, diễn biến); Những hoạt động nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc theo ý kiến, kiến nghị của cử tri; Người tốt việc tốt; Giới thiệu tiềm năng để kêu gọi đầu tư; Bài phỏng vấn có đặt hàng của Ban Biên tập; Phóng sự Video Clip.


Tin: Phản ánh về những sự kiện lớn của địa phương, về kỳ họp HĐND các cấp (trừ công tác chuẩn bị cho kỳ họp như họp liên trực, họp tổ đại biểu); tin hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và huyện, Thành phố; Của đại biểu huyện, Thành phố và Xã, phường, thị trấn; Công tác đền ơn đáp nghĩa của địa phương.


Rất mong sự thông cảm chia sẽ của các tác giả đối với Ban Biên tập để cùng cộng tác lâu dài.


Trân trọng./-


BAN BIÊN TẬP