Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
271
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
112/2020/NQ-HĐND23/12/2020Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021 HDND
 
214/2020/NQ-HĐND10/12/2020Nghị quyết KH19: Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
313/2020/NQ-HĐND10/12/2020Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
411/2020/NQ-HĐND 10/12/2020Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025HDND
 
510/2020/NQ-HĐND10/12/2020Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021-2025 HDND
 
607/2020/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: Về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2024.HDND
 
704/2020/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhHDND
 
808/2020/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.HDND
 
909/2020/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17 K9: Ban hành Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.HDND
 
1021/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.HDND
 
1120/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.HDND
 
1205/2020/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.HDND
 
1301/2020/NQ-HĐND 29/05/2020Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 29/05/2020 Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C HDND
 
1403/2020/NQ-HĐND29/05/2020Nghị quyết Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấnHDND
 
1502/2020/NQ-HĐND29/05/2020Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 4 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 và Điều 1 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 -2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhHDND
 
1608/NQ-HĐND29/05/2020Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 HDND
 
1707/NQ-HĐND29/05/2020Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020HDND
 
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden