Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
278
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
101/2021/NQ-HĐND23/03/2021NGHỊ QUYẾT về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020HDND
 
210/2021/NQ-HĐND23/03/2021NGHỊ QUYẾT Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021HDND
 
311/2021/NQ-HĐND23/03/2021NGHỊ QUYẾT Miễn nhiệm Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021HDND
 
412/2021/NQ-HĐND23/03/2021NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021HDND
 
507/NQ-HĐND23/03/2021NGHỊ QUYẾT Quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
608/NQ-HĐND23/03/2021NGHỊ QUYẾT Về việc tán thành Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tây NinhHDND
 
709/NQ-HĐND23/03/2021NGHỊ QUYẾT Về việc đặt tên Cầu Bến Cây Ổi (huyện Châu Thành), Cầu An Phước (thị xã Trảng Bàng)HDND
 
812/2020/NQ-HĐND23/12/2020Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021 HDND
 
914/2020/NQ-HĐND10/12/2020Nghị quyết KH19: Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1013/2020/NQ-HĐND10/12/2020Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1111/2020/NQ-HĐND 10/12/2020Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025HDND
 
1210/2020/NQ-HĐND10/12/2020Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021-2025 HDND
 
1307/2020/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: Về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2024.HDND
 
1404/2020/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhHDND
 
1508/2020/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.HDND
 
1609/2020/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17 K9: Ban hành Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.HDND
 
1721/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.HDND
 
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden