Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
194
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
136/2017/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
237/2017/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018HDND
 
338/2017/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020HDND
 
439/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016HDND
 
540/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về thu dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018HDND
 
641/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018HDND
 
742/2017/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 34/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Tây Ninh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020HDND
 
843/2017/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về chính sách hỗ trợ đào tạo của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020HDND
 
944/2017/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1045/2017/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về mức trích (Tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua các công trình thanh tra đã thực nộp vào NSNN trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1146/2017/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1247/2017/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Quy định mức giá dịch vụ và mức hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1348/2017/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vy thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1449/2017/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về việc bãi bỏ NQ số 05/2012/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được để lại phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sảnHDND
 
1550/2017/NQ-HDND08/12/2017NQ: Về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho chức danh Trưởng Ban HĐND cấp huyện tỉnh Tây NinhHDND
 
1651/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Tây Ninh năm 2018HDND
 
1752/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về việc thông qua những vấn đề phát sinh trong năm 2017 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnhHDND
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa