Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
205
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
112/2018/NQ-HĐND13/07/2018Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc  quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
213/2018/NQ-HĐND13/07/2018Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnhHDND
 
314/2018/NQ-HĐND13/07/2018Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
415/2018/NQ-HĐND13/07/2018Về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước  về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính  trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
502 /2018/NQ-HĐND29/03/2018NGHỊ QUYẾT Quy định thời gian Quyết định, phê chuẩn và biểu mẫu lập các báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm  địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán  ngân sách địa phương hằng năm của UBND các cấpHDND
 
603/2018/NQ-HĐND29/03/2018NGHỊ QUYẾT Về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của  Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
704/2018/NQ-HĐND29/03/2018NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
805/2018/NQ-HĐND29/03/2018NGHỊ QUYẾT Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được  trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
906/2018/NQ-HĐND29/03/2018NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7  năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về kế hoạch đầu tư công  trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhHDND
 
1008/2018/NQ-HĐND29/03/2018NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn  ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình  mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020HDND
 
1109/2018/NQ-HĐND29/03/2018NGHỊ QUYẾT Quy định về mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế  và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020HDND
 
1236/2017/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1337/2017/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018HDND
 
1438/2017/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020HDND
 
1539/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016HDND
 
1640/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về thu dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018HDND
 
1741/NQ-HĐND08/12/2017NQ: Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018HDND
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa