Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
234
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
101/2019/QĐ-HĐND12/04/2019Nghị quyết kỳ họp 11: Chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển  thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025.HDND
 
202/2019/NQ-HĐND12/04/2019Nghị quyết kỳ họp thứ 11: về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2025.HDND
 
301/NQ-HĐND12/04/2019Nghị quyết kỳ họp thứ 11: về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập  năm 2019.HDND
 
402/NQ-HĐND12/04/2019 Nghị quyết kỳ họp thứ 11: về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường tuần tra biên giới (Đoạn từ cầu Sài Gòn 2 đến cửa khẩu Xa Mát).HDND
 
503/NQ-HĐND12/04/2019Nghị quyết kỳ họp 11: Phê duyệt kinh phí kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2020.HDND
 
604/NQ-HĐND12/04/2019Nghị quyết kỳ họp thứ 11: Miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh "Lê Anh Tuấn"HDND
 
705/NQ-HĐND12/04/2019Nghị quyết kỳ họp 11: Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh "Mai Văn Hải - Nguyễn Trọng Tấn"HDND
 
806/NQ-HĐND12/04/2019Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnhHDND
 
907/NQ-HĐND12/04/2019Xác nhận Kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnhHDND
 
1008/NQ-HĐND12/04/2019Nghị quyết kỳ họp thứ 11: Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Trần Lưu Quang)HDND
 
1117 /2018/NQ-HĐND12/12/2018Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7  năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về kế hoạch đầu tư công  trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhHDND
 
1218/2018/NQ-HĐND12/12/2018Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1319 /2018/NQ-HĐND12/12/2018Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn  giao thông trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1420 /2018/NQ-HĐND12/12/2018Về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội  vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019HDND
 
1521/2018/NQ-HĐND12/12/2018Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1622 /2018/NQ-HĐND12/12/2018Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được  trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1723/2018/NQ-HĐND12/12/2018Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí  cùng chi trả đối với thuốc kháng vi - rút HIV cho người nhiễm HIV  trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa