Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
259
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
101/2020/NQ-HĐND 29/05/2020Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 29/05/2020 Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C HDND
 
203/2020/NQ-HĐND29/05/2020Nghị quyết Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấnHDND
 
302/2020/NQ-HĐND29/05/2020Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 4 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 và Điều 1 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 -2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhHDND
 
408/NQ-HĐND29/05/2020Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 HDND
 
507/NQ-HĐND29/05/2020Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020HDND
 
634/QĐ-HĐND04/10/2019Nghị quyết Kỳ Họp thứ 13: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
HDND
 
733/QĐ-HĐND04/10/2019Nghị quyết KH13: Thành lập thị xã Hòa Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.
HDND
 
805/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.HDND
 
908/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh. HDND
 
1011/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021.HDND
 
1112/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. HDND
 
1210/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.HDND
 
1309/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;HDND
 
1403/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.HDND
 
1512/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện tỉnh, huyệnHDND
 
1614/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng công trình công cộng trước trường THPT Nguyễn Trãi (giai đoạn 2)HDND
 
1715/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Đất Sét - Bến CủiHDND
 
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden