Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
254
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
134/QĐ-HĐND04/10/2019Nghị quyết Kỳ Họp thứ 13: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
HDND
 
233/QĐ-HĐND04/10/2019Nghị quyết KH13: Thành lập thị xã Hòa Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.
HDND
 
305/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.HDND
 
408/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh. HDND
 
511/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021.HDND
 
612/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. HDND
 
710/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.HDND
 
809/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;HDND
 
903/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.HDND
 
1012/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện tỉnh, huyệnHDND
 
1114/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng công trình công cộng trước trường THPT Nguyễn Trãi (giai đoạn 2)HDND
 
1215/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Đất Sét - Bến CủiHDND
 
1316/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đồn Biên phòng Tân hà (821)HDND
 
1417/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2)HDND
 
1518/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2)HDND
 
1619/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ra cửa khẩu biên mậuHDND
 
1720/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.787B (Đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789HDND
 
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden