Danh sách thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa X

STTTên đại biểuNgày sinhGiới tínhChức vụ
01Nguyễn Thị Yến Mai01/01/1970NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban Kinh tế - Ngân sách; Đơn vị huyện Châu Thành
02Nguyễn Trọng Tấn16/09/1981NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách; Đơn vị huyện Châu Thành
03Huỳnh Vương Hiếu02/12/1977NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách; Đơn vị huyện Tân Châu
04Võ Văn Dũng16/10/1967NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách; Đơn vị huyện Gò Dầu
05Phạm Mạnh Hiếu16/01/1982NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách; Đơn vị huyện Tân Biên
06Nguyễn Thị Thu Hương01/11/1984NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách; Đơn vị huyện Tân Châu
07Nguyễn Thị Kim Quyên26/02/1978NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách; Đơn vị huyện Tân Châu
08Nguyễn Hồng Sơn17/9/1970NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách; Đơn vị huyện Dương Minh Châu
09Lê Anh Tâm07/9/1980NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách; Đơn vị huyện Dương Minh Châu
10Nguyễn Tuyết Thư01/01/1984NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách; Đơn vị thành phố Tây Ninh