Danh sách thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 


DANH SÁCH 

THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


BigDot.gifTrưởng Ban - Đại biểu Lê Anh Tuấn


Lê Anh Tuấn.jpg                       

Sinh năm: 5/8/1969.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh

Nơi ở hiện nay: Số 069, đường Ngô Gia Tự, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh


BigDot.gifThành Viên  - Đại biểu Nguyễn Tấn Đức


Nguyễn Tấn Đức.jpg

Sinh năm: 29/12/1976.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ điện tử - viễn thông, Kỹ sư công nghệ thông tin, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Nơi làm việc: Sở Thông tin và Truyền thông

Nơi ở hiện nay: Số 398, đường 786, ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.BigDot.gifThành Viên  - Đại biểu Huỳnh Thị Thu Hà


​  Huỳnh Thị Thu Hà.jpg

Sinh năm: 15/12/1980.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, Trung cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ - Sở KHCN.

Nơi làm việc: Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ

Nơi ở hiện nay: Số 262 đường 781, ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.BigDot.gifThành Viên  - Đại biểu Trần Anh Minh


Trần Anh Minh 1.jpg                       

Sinh năm: 09/01/1975.

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành CNTT, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nơi làm việc: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nơi ở hiện nay: Số 1036, đường CMT8, KP2, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


BigDot.gifThành Viên  - Đại biểu Ngô Trần Ngọc Quốc


Ngô Trần Ngọc Quốc.jpg                       

Sinh năm: 30/8/1972.

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh doanh.

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc.

Nơi làm việc: Công ty TNHHTMDV VT XNK Trần Quốc

Nơi ở hiện nay: Số 173, đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.


BigDot.gifThành Viên  - Đại biểu Trần Hải Sơn


Trần Hải Sơn.jpg                       

Sinh năm: 12/11/1961.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban BQL khu DTLS Núi Bà Đen.

Nơi làm việc: BQL khu DTLS Núi Bà Đen.

Nơi ở hiện nay: Số 9, đường Trường Chinh, KP5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

BigDot.gifThành Viên  - Đại biểu Lý Bá Thuận


Lý Bá Thuận 1.jpg                       

Sinh năm: 1966

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế ngành Thống kê, Trung cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT

Nơi làm việc: Quỹ TDND Long Thành Bắc

Nơi ở hiện nay: số 181-183, đường Hùng Vương, KP4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.


BigDot.gifThành Viên  - Đại biểu Nguyễn Trọng Tấn

Nguyễn Trọng Tấn.jpg

Sinh năm: 16/9/1981.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Thương mại điện tử, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, kỹ sư CNTT, Cử nhân Luật kinh tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Trung tâm CNTT và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông.

Nơi làm việc: Trung tâm CNTT và Truyền thông.

Nơi ở hiện nay: Số 7, đường Trương Quyền, KP1, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


BigDot.gifThành Viên
  - Đại biểu Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu.jpg

Sinh năm: 20/10/1985.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân cơ khí ô tô, sơ cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành.

Nơi làm việc: Văn phòng UBND tỉnh

Nơi ở hiện nay: Số 665, đường CMT8, khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.