Danh sách thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

DANH SÁCH THÀNH VIÊN 

BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI  CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
BigDot.gif Trưởng Ban - Đại biểu Võ Văn Sớm


 Võ Văn Sớm.jpg

Sinh năm: 17/11/1963.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Đại học Tài chính Kế toán, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm traTỉnh ủy​, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh.

Nơi làm việc: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Nơi ở hiện nay: Số 36, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây​ Ninh


BigDot.gif Phó Trưởng Ban - Đại biểu Kim Thị Hạnh


 Kim Thị Hạnh 1.jpg

Sinh năm: 11/6/1977.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế, cử nhân Luật Quốc tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụPhó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh​.

Nơi làm việc: Văn phòng HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Số 5, đường Sến Quỳ, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


BigDot.gif Thành Viên  - Đại biểu Lê Quang Tuấn

Lê Quang Tuấn 1.jpg

Sinh năm: 1963.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Báo chí, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Nơi làm việc: Văn phòng HĐND tỉnh Tây Ninh

Nơi ở hiện nay: ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.​


BigDot.gif Thành Viên  - Đại biểu Trần Văn Hận


 Trần Văn Hận 1.jpg

Sinh năm: 30/11/1964.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh

Nơi làm việc: Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Ô2/38B, ấp Trường Phú, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.


BigDot.gif Thành Viên  - Đại biểu Nguyễn Văn Hợp


 Nguyễn Văn Hợp.jpg

Sinh năm: 10/02/1967.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam.

Nơi làm việc:​ MTTQ Việt Nam tỉnh

Nơi ở hiện nay: số 186A, đường Nguyễn Văn Tốt, khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​


BigDot.gif Thành Viên  - Đại biểu Nguyễn Văn Phước


 Nguyễn Văn Phước.jpg

Sinh năm: 01/7/1966.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học Sư phạm ngành Địa lý, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc.

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo

Nơi ở hiện nay: Số 311, ấp Long Thành, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.


BigDot.gif Thành Viên  - Đại biểu Trần Văn Sỹ


 Trần Văn Sỹ.jpg

Sinh năm: 17/2/1969.

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc.

Nơi làm việc: Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Số 858, đường CMT8, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


BigDot.gif Thành Viên  - Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết


​  Nguyễn Thị Tuyết.jpg

Sinh năm: 16/7/1966.

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Tỉnh

Nơi làm việc: Đảng ủy Doanh nghiệp Tỉnh

Nơi ở hiện nay: Số 34, hẻm 46, đường CMT8, khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​


BigDot.gif Thành Viên  - Thân Văn Nhân


Thân Văn Nhân.jpg                    

Sinh năm: 21/4/1969.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Tổ chức, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành

Nơi ở hiện nay: Số 320, đường Liên xã, ấp Thanh An, xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.​​​