Danh sách câu hỏi
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
1
 
 Xin cho biết: Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tình ?
Người hỏi:  Nguyễn Nam Hùng Ngày gửi: 19/04/2016 
Cơ quan trả lời:  Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh Ngày trả lời: 10/02/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Xin cho biết: Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tình ?