Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

​KIẾN NGHỊ CỬ TRI VÀ TRẢ LỜI CỦA CÁC CƠ QUAN


BÁO CÁO

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

 


Thực hiện Báo cáo số  22/BC-TT.HĐND  ngày  21/8/2017 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

A. Lĩnh vực kinh tế

I. Lĩnh vực giao thông – vận tải

1. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị nâng cấp các tuyến đường:

a. Sớm triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 6 (ĐT 787B - từ ngã tư Hai Châu đến Bùng Binh) góp phần giảm tai nạn giao thông. Trong khi chờ nâng cấp, mở rộng, vừa qua tuyến đường này đã được sửa chữa, nhưng hiện có đoạn chưa được khắc phục, sửa chữa hoàn chỉnh (đoạn trước chợ Cầu Xe, xã Hưng Thuận) (Cử tri xã Hưng Thuận – huyện Trảng Bàng);

Giải trình:

Đường tỉnh lộ 6 (ĐT 787B - từ ngã tư Hai Châu đến Bùng Binh giao đường ĐT789); dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường này đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Để đảm bảo ATGT trong thời gian dự án chưa thực hiện, Sở GTVT đã triển khai bảo trì xong tuyến đường, tuy nhiên tại khu vực chợ cầu xe do người dân đắp đất cao hơn mặt đường, nước không thoát được gây hư hỏng cục bộ, hiện nay Sở GTVT đã khảo sát, đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, lắp đặt mương thoát nước đoạn khu vực này, dự kiến sẽ thực hiện hoàn thành trong quý IV/2017.

b. Đề nghị ngành chức năng xem xét, hỗ trợ huyện Trảng Bàng thực hiện dự án đường từ Quốc Lộ 22 vào An Thới, An Hòa vì hiện nay tuyến đường này xuống cấp khá nặng và mặt đường quá hẹp (Cử tri xã Gia Bình – huyện Trảng Bàng).

Giải trình:

- Đường nối QL22 vào ấp An Thới, xã An Hòa là đường Bình Nguyên. Theo quy hoạch điều chỉnh giao thông nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 đến năm 2020 được duyệt tại Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh, Đường Bình Nguyên (ĐH.108) thuộc hệ thống đường huyện trên địa bàn huyện Trảng Bàng và trong giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch đạt đường cấp IV đồng bằng.

- Đường Bình Nguyên có tổng chiều dài 3.100m, điểm đầu giao QL22 tại Km42+885 thuộc ấp Bình Nguyên xã Gia Bình, điểm cuối tại rạch Trảng Bàng thuộc ấp An Thới xã An Hòa, có kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa rộng 3.5m, lề đất rộng mỗi bên 1,0m. Tuyến đường này được đầu tư khá lâu (khoảng năm 2007 từ nguồn vốn WB tài trợ) nên hiện nay mặt láng nhựa bị lão hóa, bong tróc nặng, nước xâm thực xuống nền đường làm xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyên hàng hóa nông sản của người dân trong khu vực. 

- Qua kết quả khảo sát, kiểm tra hiện tuyến như trên:

+ Trước mắt, đề nghị UBND huyện Trảng Bàng sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tình trạng xuống cấp của tuyến và đáp ứng nguyện vọng của cử tri xã Gia Bình.

+ Về lâu dài, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Giao thông Vận tải, huyện Trảng Bàng rà soát, thẩm định tham mưu cấp thẩm quyền xem xét bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công của tỉnh để làm cơ sở đầu tư dự án theo quy hoạch được duyệt.

c. Cử tri đề nghị dặm vá, sửa chữa đường 784 đoạn từ cầu K13 đến cầu kênh tiêu Bến Đình; đường 789 đoạn Bến Củi đi Đôn Thuận (huyện Trảng Bàng) (Cử tri xã Chà Là và Bến Củi – Dương Minh Châu).

Giải trình:

- Đường ĐT784 từ Cầu K13 đến cầu Kênh tiêu Bến Đình hiện nay đã duy tu, sữa chữa xong đoạn, tuyến này.

- Tuyến đường ĐT789 sẽ được sửa chữa vừa trong năm 2017 (đã đưa vào kế hoạch sửa chữa vừa năm 2017). Hiện nay, đang trình Sở kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tổ chức đấu thầu hoàn thành trong quí IV/2017.

d. Sớm thi công đường ngã ba Đất Sét đi Bến Củi, trong khi chờ nâng cấp, đề nghị ngành chức năng dặm vá, sửa chữa đoạn khu vực Trường Tiểu học Lộc Ninh, đoạn khu vực Lộc Hiệp và đoạn Cầu Tàu, ấp 1, xã Bến Củi (Cử tri xã Lộc Ninh và Bến Củi – Dương Minh Châu).

Giải trình:

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đất Sét - Bến củi đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự án dự kiến sẽ thực hiện đầu tư trong năm 2018. Trong thời gian chờ dự án thực hiện, Sở GTVT đã tổ chức sửa chữa các hư hỏng lớn trên tuyến để đảm bảo ATGT, riêng đoạn khu vực Trường Tiểu học Lộc Ninh, khu vực Lộc Hiệp và đoạn Cầu Tàu, ấp 1, xã Bến Củi, ghi nhận kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Sở GTVT sẽ tiến hành xác định khối lượng, triển khai thực hiện hoàn thành trong quý IV/2017.

e. Đề nghị sửa chữa đường 795 (đoạn từ chợ Suối Dây đến ngã tư Khu Vực), vì hiện nay bị hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Cử tri xã Suối Dây – Tân Châu).

Giải trình:

Sở GTVT đã xác định khối lượng và tiến hành sửa chữa, hoàn thành trong tháng 10/2017.

2. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị khắc phục hệ thống thoát nước các tuyến đường:

a. Sớm xử lý hệ thống mương thoát nước dọc đường 782 (đoạn qua khu vực ấp Phước Đức B và đoạn đầu đường 782 rẽ vào Hương lộ 2 thuộc ấp Suối Cao B) vì hiện nay nước không thoát được, nên thường xuyên gây ngập cục bộ (Cử tri xã Phước Đông – huyện Gò Dầu).

Giải trình:

Qua khảo sát đoạn tuyến đường ĐT782 giao đường Hương lộ 02, tại vị trí  lề ĐT782 thấp, không có mương thoát nước, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT giao đơn vị tư vấn khảo sát thống nhất, nạo vét mương khoảng 300m, thảm nâng mặt đường bằng BTN 5cm, hoàn thành trong tháng IV/2017.

b. Cử tri đề nghị nâng cấp, mở rộng mương thoát nước dọc hai bên đường 781 (đoạn từ ngã ba Suối Đá đến xã Phan), vì hiện nay, khi trời mưa lớn nước không thoát kịp gây ngập úng cục bộ (Cử tri xã Suối Đá – Dương Minh Châu).

Giải trình:

Qua khảo sát cùng đơn vị tuần tra (Công ty CPXD giao thông Tây ninh), hiện nay tại khu vực này khi mưa lớn nước chảy tràn qua mặt đường do lượng nước từ Núi đỗ về nhiều. Tuy nhiên chỉ xảy ra trong thời gian ngắn khi có mưa lớn, khi mưa tạnh lượng nước thoát hết. Hiện nay, nguồn vốn đầu tư nâng cấp có giá trị lớn và nguồn vốn duy tu hạp hẹp, nên chưa có kế hoạch thực hiện mương thoát nước này.

c. Hiện nay, đường 794 (đoạn trụ điện số 27) đơn vị đã thi công xong phần cống hộp, tuy nhiên, khi có mưa lớn lượng nước từ cống hộp đổ ra gây sạt lở đất của người dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét làm bờ kè tại khu vực này để hạn chế tình trạng sạt lở (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).

Giải trình:

Vị trí (đoạn trụ điện số 27) theo kiến nghị của cử tri xã Suối Ngô tại lý trình Km17+552 thuộc công trình đường ĐT794. Hiện nay, tại vị trí trên, đơn vị thi công đã triển khai thi công xong hạng mục kè xây bằng đá hộc, nên tình trạng sạc lỡ đã được khắc phục.

3. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị lắp đặt đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc, biển báo để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường:

a. Sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại cổng chính Khu công nghiệp Phước Đông và ngã ba đường vào UBND xã Phước Đông, vì hiện nay, các phương tiện lưu thông ở khu vực này rất đông, dễ xảy ra tai nạn, đặc biệt là giờ cao điểm (lúc công nhân ra vào ca); đồng thời mở dải phân cách trước chợ Phước Đông để người dân được thuận tiện cho việc đi lại (Cử tri xã Phước Đông – huyện Gò Dầu).

Giải trình:

- Đèn tín hiệu giao thông tại cổng chính Khu công nghiệp Phước Đông. Hiện nay đơn vị tư vấn đã lập 02 phương án tổ chức giao thông (phương án đảo tròn tự điều tiết giao thông và phương án đèn tín hiệu giao thông), Sở GTVT đã mời đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan họp, thống nhất chọn phương án tối ưu để lắp đặt, sẽ triển khai lắp đặt trong IV/2017.

- Đèn tín hiệu giao thông trên ĐT782 vào UBND xã Phước Đông. Hiện nay đơn vị tư vấn đã khảo sát, đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định, sẽ tổ chức đấu thầu thi công và hoàn thành trong Quí IV/2017.

- Mở dải phân cách trước chợ Phước Đông để người dân được thuận tiện cho việc đi lại. Đơn vị thi công đang triển khai lắp đặt, hoàn thành trong tháng 9/2017.

b. Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trước UBND xã Long Thuận (ngã tư đường 786 - đường vào Trung tâm Văn hóa xã Long Thuận), vì hiện nay, khu vực này thường xảy ra tai nạn giao thông (Cử tri xã Long Thuận – huyện Bến Cầu).

Giải trình:

Qua khảo sát tại UBND xã Long Thuận (ngã tư đường 786 - đường vào Trung tâm Văn hóa xã Long Thuận), việc bố trí đèn tín hiệu giao thông tại vị trí này, qua khảo sát nhận thấy phương án chưa được tối ưu, vì: đây là vị trí ngã tư cận liền ngã ba nên việc lắp đặt đèn tín hiệu tương đối phức tạp, ghi nhận kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Sở GTVT giao đơn vị tư vấn nghiên cứu các phương án tổ chức giao thông, để lựa chọn phương án tối ưu nhất và triển khai thi công trong quí IV/2017. 

c. Đề nghị xem xét, lắp đặt biển báo giao thông, gờ giảm tốc, kẻ vạch qua đường tại Trường THCS Chà Là và Trường Tiểu học Bình Linh (đường 784); lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường 784 đi vào xã Phước Ninh (Cử tri xã Chà Là và Cầu Khởi – Dương Minh Châu).

Giải trình:

- Hiện nay Sở GTVT đang triển khai bổ sung biển báo, sơn gờ giảm tốc, sơn vạch người đi bộ Trường THCS Chà Là và Trường Tiểu học Bình Linh (đường 784) hoàn thành trong tháng 9/2017.

- Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường 784 đi vào xã Phước Ninh (ngã tư Láng) Hiện nay đơn vị tư vấn đã khảo sát, đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định, sẽ tổ chức đấu thầu thi công và hoàn thành trong Quí IV/2017.

II. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

1. Về trồng trọt – chăn nuôi

a. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, tình trạng các nhà máy mì thử hàm lượng tinh bột (chữ bột) trong củ mì chưa chính xác, còn rất thấp, cách tính không rõ ràng và trừ tạp chất 10% là quá cao, gây thiệt hại cho nông dân. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra và có biện pháp xử lý (Cử tri xã Trường Đông – huyện Hòa Thành).

Giải trình:

Hiện nay, hầu hết các nhà máy sản xuất, chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sử dụng cân đĩa điện tử để xác định hàm lượng bột trong củ mì (điểm bột) để thỏa thuận thu mua củ mì từ nông dân và thương lái mì. Để xác định điểm bột các nhà máy căn cứ theo Quyết định số 228/1999/QĐ-BKHCN&MT ngày 24/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "quy định tạm thời về phương pháp lấy mẫu và xác định điểm bột của sắn (củ mì)" theo nguyên lý tỷ trọng - đến nay vẫn còn hiệu lực. Phương pháp tỷ trọng để xác định nhanh điểm bột của sắn trong quy định này dựa trên kết quả cân một vật (5kg củ mì tươi) trong không khí (cân khô) và kết quả cân vật đó trong nước (cân ướt). Từ đó tra cứu phụ lục 1 của quy định này để xác định giá trị điểm bột tương ứng với giá trị cân ướt của mẫu có giá trị cân khô xác định. Ví dụ, ở mức giá trị cân ướt 670g thì tương ứng với điểm bột 30%.

Cân đĩa điện tử là phương tiện đo nhóm 2 được dùng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Từ đầu năm 2017 đến nay tổ chức thực hiện thanh tra 05 cơ sở và kiểm tra 15 cơ sở, trong đó có sử dụng 11 cân điện tử đến 6kg để xác định điểm bột, kết quả thanh, kiểm tra các cân đã được kiểm định, niêm chì, dán tem và cấp giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực giá trị kiểm định phù hợp quy định.

Việc trừ tỷ lệ phần trăm do tạp chất là sự thỏa thuận giữa nông dân và nhà máy mì theo hiện trạng của từng lô hàng.

b. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm có phác đồ điều trị dịch bệnh trên cây trồng (mía, mì, cao su...) và vật nuôi để hạn chế thiệt hại cho người dân trong sản xuất nông nghiệp (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).

Giải trình:

Trong những năm gần đây, tình hình dịch bệnh trên vật nuôi luôn được ngành kiểm soát, phòng ngừa hiệu quả, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm gây thiệt hại, các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh tiếp tục được triển khai.

Riêng dịch bệnh trên cây trồng diễn biến phức tạp xuất hiện gây hại cụ thể trên cây mía (sâu đục thân loài mới, bệnh trắng lá), cây khoai mì (rệp sáp bột hồng, bệnh lỡ cổ rễ gây thối gốc và củ, bệnh khảm lá), cây cao su (bệnh nấm hồng, phấn trắng, vàng rụng lá do nấm Corynespora),….

Thời gian qua, UBND tỉnh đã giao ngành nông nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý các dịch bệnh trên cây trồng từ công tác thông tin tuyên truyền trên các báo, đài, tổ chức tập huấn, phát tờ rơi, tổ chức tọa đàm chuyên mục trên đài phát thanh truyền hình, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dự báo tình hình dịch hại và đề ra các giải pháp xử lý kịp thời dịch bệnh góp phần ngăn chặn hiệu quả tình hình dịch bệnh xảy ra. Đặc biệt, ngành đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT phác đồ điều trị dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi (địa chỉ: sonongnghiep.tayninh.gov.vn/dự báo dịch bệnh cây trồng vật nuôi).

2. Về kênh mương, thủy lợi

a. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, đoạn cuối kênh tiêu T2B4 có lắp đặt miệng cống nhưng rất hẹp và không có bửng chắn để người dân thuận tiện trong việc lấy nước vào mùa nắng. Đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt cống lớn hơn và bửng chắn tại cuối kênh tiêu T2B4 (Cử tri xã Bàu Đồn – Gò Dầu).

Giải trình:

Kênh tiêu ở xã Bàu Đồn là kênh T4B-2 không phải là T2B4. Theo ý kiến của cử tri, kênh T4B-2 tại vị trí trí K2+895 CQĐ KHB BxH=(1,0x1,2), tuyến kênh trên đã được ngành phân khai chi tiết kinh phí duy tu sửa chữa kênh mương nguồn thủy lợi phí năm 2017 tại Quyết định số 306/QĐ-SNN ngày 28/7/2017. Hiện Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh đang triển khai thực hiện sửa chữa cải tạo.

b. Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị bê tông hóa hai bên bờ và lắp đặt cống thoát nước tại suối Cầu Đúc (đoạn từ đường 782 đến cầu Thum The) để hạn chế sạt lở và ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực này (Cử tri xã Phước Thạnh – Gò Dầu).

Giải trình:

Hệ thống thoát nước Suối Cầu Đúc đã được thông thoáng, sau khi thực hiện bê tông hai bên bờ đoạn từ K0 đến đường 782 vào năm 2016; riêng đoạn từ đường 782 đến cầu Thum The chưa được thực hiện bê tông; theo phản ánh của cử tri, ngành đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT khảo sát thực trạng; kết quả đoạn này lòng suối rộng, nền đất hai bên bờ kênh ổn định, nước chảy thông thoáng, không có hiện tượng sạt lở, hơn nữa do nguồn kinh phí hạn hẹp nên không triển khai thực hiện bê tông hóa đoạn từ đường 782 đến cầu Thum The theo kiến nghị của cử tri.

c. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng có kế hoạch nạo vét, khai thông rạch Bàu Rong ra cầu Bình Thủy nhằm khắc phục tình trạng ngập úng cho cánh đồng của xã Gia Bình để người dân an tâm sản xuất (Cử tri xã Gia Bình – Trảng Bàng).

Giải trình:

Dự án nạo vét rạch Bàu Rong ra cầu Bình Thủy thuộc xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng đã được phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trảng Bàng rà soát đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2018 từ nguồn kinh phí hỗ trợ đất lúa trình UBND huyện Trảng Bàng phê duyệt (Báo cáo số 65/BC-PNN ngày 13/7/2017 các tuyến kênh chưa kiên cố hóa, kênh tiêu đề nghị nạo vét, đê bao và trạm cấp nước đề nghị thực hiện).

d. Ý kiến kiến nghị: Tuyến kênh N26 (khu vực đường Xuyên Á) vào mùa mưa thường xuyên bị ngập úng. Đề nghị ngành chức năng xem xét, có giải pháp khắc phục tình trạng trên (Cử tri xã An Tịnh – Trảng Bàng).

Giải trình:

Từ năm 2013, kênh N26 được nâng cấp và mở rộng, kéo dài đến Đức Hòa, Long An (dài hơn 17.000 m) để phục vụ cho cả huyện Đức Hòa, Long An theo dự án Phước Hòa nên đã đổi tên thành kênh chính Đức Hòa và do Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa quản lý.

Trước đây theo phản ánh của UBND huyện Trảng Bàng, UBND tỉnh đã có Công văn số 787/UBND-KTN ngày 10/4/2014 yêu cầu chủ đầu tư kênh chính Đức Hòa là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 bổ sung các hạng mục công trình trên kênh chính Đức Hòa, trong đó có thi công 02 đoạn kênh tiêu cặp 2 bên kênh chính Đức Hòa để tiêu thoát nước khu vực này, đoạn qua Quốc lộ 22 (K8+100) vì kênh chính Đức Hòa cắt ngang kênh tiêu dọc Quốc lộ 22. Tuy nhiên, vì kênh tiêu nằm trên đường giao thông, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 chưa thực hiện. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (đơn vị quản lý) xem xét và sẽ có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri.

e. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm khảo sát, đầu tư thi công đê bao tiểu vùng tại Tổ 4, 5, 6, ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ để phục vụ cho 200 ha đất sản xuất, vì hiện nay, một số hộ không sản xuất được phải bỏ địa phương đi nơi khác sinh sống (Cử tri xã Phước Chỉ Trảng Bàng).

Giải trình:

Hiện nay, trên địa bàn tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng đã hoàn thành đưa vào sử dụng 02 đê bao Tiểu vùng 01, 02 và đang triển khai xây dựng Đê bao ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ nằm ở khu vực phía Nam rạch Nhà Thờ. Đê bao tiểu vùng tại Tổ 4, 5, 6, ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ mà cử tri kiến nghị là Đê bao tiểu vùng nằm ở phía Bắc rạch Nhà Thờ phục vụ khoảng 250 ha đất sản xuất. Do nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 có hạn, việc bố trí sẽ xem xét từng loại công trình theo thứ tự ưu tiên; vì vậy, công trình này ngành sẽ xem xét đề xuất đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

g. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị chủ đầu tư khảo sát, sửa chữa cống thoát nước đê bao tiểu vùng 1 (thuộc tổ 8, ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ) bị sụp, lún không thoát được nước từ chợ Bình Thạnh chảy xuống, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân khu vực này. Tại Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh có trả lời về nội dung này: "giao ngành đề nghị UBND huyện Trảng Bàng chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ kiểm tra khắc phục….", nhưng giải pháp này không khả thi (Cử tri xã Phước Chỉ – Trảng Bàng).

Giải trình:

Đê bao tiểu vùng 1 thuộc dự án Đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ đã nghiệm thu, bàn giao cho UBND xã Phước Chỉ đưa vào sử dụng năm 2013. Ngày 25/7/2017, ngành đã có văn bản số 1736/SNN-CCTL đề nghị UBND huyện Trảng Bàng chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ kiểm tra khắc phục để không ảnh hưởng đến sản xuất của người dân (người hưởng lợi trong vùng dự án).

Hiện nay, UBND huyện Trảng Bàng đã chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ khắc phục tạm thời bằng cách khai thông hai bên mang cống để tiêu thoát nước; về lâu dài UBND huyện đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2018 từ nguồn kinh phí hỗ trợ đất lúa. 

h. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh một số bất cập từ dự án kênh Phước Hòa đoạn qua xã An Cơ, huyện Châu Thành như: Tuyến kênh tiêu cống thoát nước số 1 đoạn qua khu vực ấp An Thọ (cặp Kênh Tây) không làm cống qua đường, gây khó khăn cho người dân vận chuyển nông sản; làm kênh trên đường vận chuyển của dân, bỏ lại mặt bằng không giống hiện trạng ban đầu (có nhiều lỗ, hang), nên gặp khó khăn cho việc đi lại. Đề nghị ngành chức năng phối hợp cùng người dân địa phương (ông Nguyễn Văn Tính, tổ 6, ấp An Thọ) kiểm tra, khảo sát thực tế tuyến kênh này để có hướng giải quyết phù hợp (Cử tri xã An Cơ – Châu Thành).

Giải trình:

Đoạn kênh tiêu cống số 1 mà cử tri phản ánh là đoạn kênh K0+246 – K0+765. Theo thiết kế được duyệt, trên đoạn kênh này đã bố trí các công trình cống qua đường tại vị trí K0+246, K0+650, K0+765, bậc nước với kết cấu bằng rọ đá tại K0+375.

Trong quá trình thi công, Ban quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành khảo sát hiện trường và nhận thấy: Bờ tả của đoạn kênh từ bậc nước K0+375- K0+765 (cặp lưu không bảo vệ kênh Tây) là đường vận chuyển của nhân dân. Do vậy, các bên thống nhất thay đổi thiết kế từ bậc nước bằng rọ đá thành cống qua đường kết hợp bậc bằng bê tông cốt thép, hồ sơ bổ sung này đang được trình duyệt. Vì vậy trên đoạn kênh tiêu cống số 1 nói trên chỉ dài có 519m sau khi phê duyệt sẽ được thi công bố trí 04 cống qua đường đáp ứng đầy đủ yêu cầu giao thông của nhân dân khu vực.

Trên tuyến đường này, cử tri phản ánh có nhiều lỗ, hang là đường vận chuyển nông sản bằng cơ giới của nhân dân và vật tư phục vụ cho thi công công trình, sẽ được sửa chữa sau khi thi công xong hệ thống công trình trên kênh tiêu cống số 1 và kênh tiêu cống số 2.

3. Về bảo vệ và phát triển rừng

Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm cho ý kiến đối với những trường hợp rừng trồng bị lâm tặc chặt phá nhưng chưa vận chuyển đi được thì xử lý như thế nào? Đề nghị ngành chức năng xem xét cho phép người trồng rừng được tận thu đối với những trường hợp này (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).

Giải trình:

Ban quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng và các hộ nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng phải có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ rừng trồng, không để bị phá, khai thác trái phép lâm sản. Khi xảy ra phá rừng, khai thác trái phép lâm sản, thì tùy theo mức độ, Ban quản lý rừng và hộ nhận khoán phải chịu trách nhiệm do không làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Đối với lâm sản bị khai thác trái phép, nhưng đối tượng vi phạm không kịp lấy đi, thì lâm sản này sẽ được Chủ rừng (Ban quản lý rừng) xử lý theo quy định pháp luật.

4. Về vấn đề cung cấp nước sạch

Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng sớm thi công trạm cấp nước sạch cho người dân ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng (Cử tri xã An Hòa – Trảng Bàng).

Giải trình:

Ngày 03/4/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì tổ chức họp với Công ty Cổ phần Shiny Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư,…về việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, theo đó: Thống nhất việc đầu tư Trạm cấp nước sạch cho người dân ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng; dự án đang giai đoạn giao Công ty Cổ phần Shiny Việt Nam lập đề xuất dự án đầu tư.

Theo báo cáo của Công ty tại Công văn số 1707/2017/SNV ngày 17/7/2017 về việc tiến độ thực hiện dự án công trình cấp nước ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, theo đó: Hồ sơ thiết kế trước đây chưa hoàn thiện, chưa có số liệu chất lượng nước thô đầu vào, khối lượng quy mô các hạng mục công trình, dự toán tổng vốn đầu tư,… Hiện Công ty đang thu thập thông tin để thực hiện lại công nghệ dự án và đề xuất đầu tư dự án theo quy định. Theo ý kiến của Công ty khoảng cuối tháng 9/2017, Công ty sẽ hoàn chỉnh đề xuất dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để tiến hành xây dựng trạm cấp nước sạch ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng.

III. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường

1. Về vấn đề ô nhiễm môi trường

a. Ý kiến kiến nghị:  Để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan tại các xã nông thôn mới, đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp hữu hiệu để xử lý tình trạng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều tại địa bàn các xã hiện nay (Cử tri xã An Tịnh – Trảng Bàng).

Giải trình:

Để quản lý, thu gom và xử lý triệt để rác sinh hoạt phát sinh ở nông thôn, chấm dứt tình trạng vứt rác, đổ rác bừa bãi không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 1552/KH-UBND ngày 12/6/2017 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2017 – 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Hướng dẫn số 3907/HD-STNMT ngày 27/7/2017 về thực hiện đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2; 17.3 và 17.5 thuộc tiêu chí 17 đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó quy định rác sinh hoạt từ các hộ gia đình nông thôn phải thu gom thủ công hàng ngày hoặc cách ngày và phân loại thành 3 nhóm để tái chế, giảm thiểu chi phí xử lý, hạn chế ô nhiễm môi trường, phần rác thải không thể tái chế hoặc ủ làm phân, phải được lưu giữ đảm bảo vệ sinh môi trường và vận chuyển tới nơi lưu giữ rác tạm thời của địa phương (mỗi xã bố trí một điểm lưu giữ rác tạm thời, mỗi khu dân cư bố trí từ 1-2 thùng chứa rác tập trung và mỗi ấp thành lập tổ tự quản về bảo vệ môi trường) để chuyển rác đến khu xử lý tập trung xử lý theo quy định. UBND tỉnh đã chỉ rõ trách nhiệm của các Sở ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh và các cơ quan truyền thông các cấp; UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động và giám sát, kiểm tra phát hiện, xử lý các hành vi vứt rác, đổ rác bừa bãi không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và chỉ rõ trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phát sinh rác, các chủ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt nông thôn nhằm xử lý rác thải đảm bảo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.  

Ngày 01/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn các thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020 cho cán bộ phụ trách công tác quản lý môi trường thuộc các tổ chức chính trị - xã hội; Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

b. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh việc xả thải (hóa chất tẩy rửa mì) của xe tải 50C - 389.03 thuộc lò mì Sầm Hên - Sầm Phát ngụ tại xã An Cơ, huyện Châu Thành ra đường (đoạn từ Chợ Dốc – Ngã Ba Vịnh) gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý (Cử tri thị trấn Tân Biên – Tân Biên).

Giải trình:

Theo phản ánh của cử tri và ý kiến xác minh của chính quyền địa phương thì xe tải 50C - 389.03 có mua xác mì của công ty TNHH Hồng Phát tại xã An Cơ, huyện Châu Thành để làm thức ăn cho bò sữa tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, trong quá trình vận chuyển do xác mì ướt nên có nước đọng trong thùng xe, tài xế đã xả bỏ lượng nước này ra lề đường (khu vực đồng ruộng thuộc xã An Cơ). Việc xả nước thải của xe tải 50C - 389.03 như đã nêu trên là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Để khắc phục tình trạng xả chất thải nói chung và nước thải nói riêng, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Công văn số 2071/UBND-KTN (Công văn 2071) ngày 26/7/2016 về việc giám sát việc đổ chất thải trái phép ra môi trường. Tại Công văn này, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân tích cực theo dõi, giám sát các tổ chức, cá nhân dùng các phương tiện vận tải để vận chuyển, đổ/xả chất thải ra môi trường. Khi phát hiện đổ/xả chất thải thì ghi lại biển số xe, thông báo ngay cho chính quyền địa phương gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và thông báo UBND cấp trên, Sở Tài nguyên và Môi trường theo các số điện thoại đường dây nóng đã được công bố trên website: https://sotnmt.tayninh.gov.vn.

Vụ việc theo phản ánh của cử tri nêu trên xảy ra nhanh ở một thời điểm nên người dân và chính quyền địa phương cần thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2071/UBND-KTN như đã nêu ở trên. 

c. Ý kiến kiến nghị: Cử tri nhiều lần phản ánh tình trạng xả nước thải ra suối của lò mì Trường Hưng, ngành chức năng đã kiểm tra, xử lý và báo cáo: "hệ thống xử lý nước thải đạt cột A, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và được cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước và đã ngưng hoạt động từ tháng 3/2017 đến nay", nhưng hiện nay nước suối quanh khu vực lò mì vẫn còn mùi hôi. Đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra đột xuất đối với lò mì này để có giải pháp xử lý hiệu quả hơn (Cử tri xã Thạnh Bình – Tân Biên).

Giải trình:

Nhà máy chế biến tinh bột mì (Nhà máy) của Công ty TNHH Trường Hưng (Công ty) đã ngưng hoạt động sản xuất từ ngày 01/4/2017 để sửa chữa, bảo trì dây chuyền sản xuất. Ngày 30/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Châu kiểm tra đột xuất tại Nhà máy của Công ty. Kết quả: Nhà máy vẫn đang tạm ngưng hoạt động sản xuất, không có nước thải xả ra suối Ky. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với địa phương theo dõi nhà máy của Công ty, nếu hoạt động sẽ kiểm tra đột xuất, nếu vi phạm sẽ lý theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả quan trắc tháng 6,7,8 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường thì nguồn nước khu vực cầu Cần Đăng (hạ nguồn suối Ky) đạt cột B1 Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT quy định chất lượng nước dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác.

d. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm hỗ trợ kinh phí để triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thị trấn Châu Thành nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Cống Kiểu (Cử tri xã Trí Bình – Châu Thành).

Giải trình:

- Việc triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thị trấn Châu Thành: Trong đồ án Quy hoạch chung thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 và Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh) đã có nội dung quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2015, trong đó "hệ thống thoát nước bẩn sinh hoạt được thiết kế riêng ở những tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước. Trên tuyến ĐT 781 đoạn trước UBND huyện và Huyện Ủy xây dựng hệ thống cống bao, thu gom nước thải sinh hoạt đưa về trạm xử lý nước thải tập trung Q = 1.300 m3/ngày, quy mô 0,6 – 1,0 ha được xây dựng phía Bắc thị trấn. Tổng chiều dài mạng lưới thoát nước bẩn 11.290 m, trong đó ngắn hạn 640m". Tuy nhiên, đến nay chưa triển khai do chưa có nguồn vốn.

- Đối với tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Cống Kiểu, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan kiểm tra nguyên nhân gây ô nhiễm và tham mưu xử lý.

- Hiện nay, Sở Xây dựng đã tổ chức lập và đang lấy ý kiến các sở, ban, ngành đề cương nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng các đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là đồ án Quy hoạch). Dự kiến tổng hợp và trình UBND tỉnh trong tháng 10/2017 để xem xét, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán đồ án Quy hoạch. Trong đồ án Quy hoạch, có một nội dung mục tiêu là đề xuất các chương trình dự án đầu tư các giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2035, làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước có tính đến tác động của biến đổi khí hậu các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Do đó, hệ thống xử lý nước thải tại thị trấn Châu Thành sẽ được xem xét xác định lộ trình đầu tư trong đồ án Quy hoạch.

2. Về khai thác tài nguyên

a. Ý kiến kiến nghị: Tình trạng khai thác cát lậu trên sông Vàm Cỏ Đông khu vực ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng thời gian qua đã được các ngành chức năng kiểm tra xử lý, nhưng hiện nay tình trạng này vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân do nguy cơ sạt lở bờ sông rất cao. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý quyết liệt hơn để nhân dân khu vực này an tâm sinh sống (Cử tri xã Phước Chỉ – Trảng Bàng).

Giải trình:

Sông Vàm Cỏ Đông đoạn từ Lộc Giang đến Phước Chỉ hiện nay Giấy phép của Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Tây Ninh đã hết hạn, nên việc khai thác trên sông này là trái phép. Do khu vực Lộc Giang, Phước Chỉ giáp ranh giữa 02 tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An nên việc quản lý bảo vệ khoáng sản tại khu vực này là nhiệm vụ chung của 02 tỉnh. Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường  kết hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất khu vực này, xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp khai thác trái phép để bảo vệ nguồn tài nguyên.

- Theo Khoản 2, Khoản 3, Điều 18, Luật Khoáng sản năm 2010 quy định trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp cụ thể như sau:

"2. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản tại địa phương;

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động khoáng sản trái phép; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn."

- Theo Công văn số 2943/UBND-KTN ngày 04/12/2013 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh: "Địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép thì Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố nơi đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh".

- Ngày 06/01/2017, UBND các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh; Bà Rịa Vũng Tàu; Đồng Nai; Bình Dương; Tây Ninh; Long An; Tiền Giang; Lâm Đồng; Bình Phước đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa các tỉnh để đảm bảo tính chủ động, kịp thời, hiệu quả và thống nhất trong công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi vùng giáp ranh.

b. Ý kiến kiến nghị: Doanh nghiệp khai thác đất ở ấp Bình Long đã bị xử lý vi phạm về khai thác đất vượt độ sâu. Tuy nhiên, hiện nay chưa làm rõ việc vi phạm lưu không kênh TN17, chưa thực hiện khắc phục lấp lại phần đất vượt quá độ sâu theo quy định, việc khai thác quá sâu ảnh hưởng đến việc tích nước ao nuôi cá các hộ dân xung quanh. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý (Cử tri xã Thái Bình – Châu Thành).

Giải trình:

* Về vi phạm lưu không kênh TN17:

Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Châu Thành, UBND xã Thái Bình, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh tổ chức kiểm tra, xác định phạm vi bảo vệ công trình kênh TN17 tại vị trí Doanh nghiệp khai thác đất ở ấp Long Bình, xã Thái Bình, huyện Châu Thành theo ý kiến của cử tri, kết quả như sau:

Doanh nghiệp khai thác đất là Công ty TNHH MTV Quốc Anh, khu vực đất đã khai thác là hai ao tại vị trí K14+340 đến K14+525 (180m) bên bờ tả kênh TN17, tại thời điểm kiểm tra có hàng rào bảo vệ bằng cột bê tông, dây kẽm gai. Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 4 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, theo đó: "…2. Đối với kênh nổi: a) Kênh nổi có lưu lượng lớn hơn 10m3/s; phạm vi vùng phụ cận tính từ chân mái ngoài của kênh trở ra là 05m".

Kênh TN17 là kênh nổi có lưu lượng là 12,45m3/s lớn hơn 10m3/s, do đó phạm vi vùng phụ cận tính từ chân mái ngoài của kênh trở ra là 05m. Qua kết quả đo đạc thực tế tại hiện trường, khoảng cách từ chân mái ngoài kênh TN17 đến ao tại các vị trí K14+340 là 8,4m, K14+400 là 7,9m, K14+525 là 16,6m. Như vậy, Doanh nghiệp khai thác đất không vi phạm phạm vi bảo vệ công trình kênh TN17.

* Về khắc phục phần đất vượt quá độ sâu theo quy định:

Ngày 29/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2465/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, trong đó:

- Hình thức xử phạt chính: 120.000.000 đồng

- Hình thức phạt bổ sung: Do công ty đã bán toàn bộ khối lượng đất khai thác vượt ra ngoài phạm vi hoặc độ cao của khu vực được phép khai thác, do đó buộc Công ty phải nộp bằng tiền quy đổi theo giá khoáng sản tại Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh là 40.000đồng/m3: 15.013,63 m3 x 40.000 đồng = 600.545.200 đồng (Sáu trăm triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn hai trăm đồng). Theo điểm m, khoản 3, điều 2, Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định biện pháp khắc phục hậu quả: "Buộc nộp lại toàn bộ khối lượng khoáng sản hoặc giá trị bằng tiền có được do việc khai thác ngoài diện tích khu vực khai thác; do khai thác vượt quá công suất được phép khai thác gây ra". Trường hợp của Công ty TNHH MTV Quốc Anh được UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong đó hình thức phạt bổ sung là nộp bằng tiền nên không phải hoàn thổ.

* Việc khai thác quá sâu ảnh hưởng đến việc tích nước ao nuôi cá các hộ dân xung quanh. Ngày 31/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, UBND xã Thái Bình và Trưởng ấp Bình Long tiến hành kiểm tra khảo sát, xác minh tại vị trí mà cử tri đã phản ánh, nội dung như sau:

- Vị trí cử tri phản ánh thuộc ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản đất san lấp đến nay đã hết hạn. Tại thời điểm kiểm tra, vị trí này không có hoạt động khai thác, có tứ cận như sau:

+ Đông: Giáp đất thuộc trại thực nghiệm sinh học (trại heo cũ) và đất ao cũ của Công ty TNHH MTV Quốc Anh.

+ Tây: Giáp kênh TN17.

+ Nam: Giáp đất trống của dân.

+ Bắc: Giáp đất trồng cây hằng năm của dân.

Xung quanh khu vực hầm đã khai thác được rào chắn bằng hàng rào kẽm gai trụ bê tông, tứ cận không tiếp giáp ao nuôi trồng thuỷ sản của dân. Tuy nhiên, tại khu vực phía Đông Bắc hầm đất (cách hầm khoảng 150 m) có 01 ao nuôi cá thuộc đất của hộ ông Trịnh Khắc Trung, diện tích ao khoảng 1000m2, tại thời điểm kiểm tra ghi nhận mực nước trong ao cách mặt đất tự nhiên khoảng 0,3-0,4m, ao tù không có nguồn nước ra và nguồn nước dẫn vào. Do đó, ảnh hưởng đến việc tích nước ao nuôi cá các hộ dân xung quanh là không đúng theo phản ánh.

c. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của mỏ đá Lộc Trung xay đá quá giờ quy định (trưa, tối) gây tiếng ồn, bụi và đá văng vào khu vực nhà dân làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục gây bức xúc trong nhân dân (Cử tri xã Lộc Ninh – Dương Minh Châu).

Giải trình:

Ngày 21/06/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND huyện Dương Minh Châu, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dương Minh Châu, UBND xã Lộc Ninh tiến hành giám sát đo các chỉ tiêu: Độ ồn và độ rung của các thiết bị khai thác, chế biến tại mỏ đá xây dựng Lộc Trung thuộc ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh của Công ty Cổ phần Khoáng sản FICO Tây Ninh và xác định khoảng cách an toàn khi nổ mìn, từ ranh giới mỏ đến hộ nhà ông Trần Văn Long và ông Phan Văn Hai, ngụ tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Kết quả đo đạc, phân tích không khí, chấn động của Trung tâm Quan trắc Môi trường ghi nhận các chỉ tiêu: Độ ồn, độ rung và chấn động do nổ mìn. Cụ thể như sau:

- Tại hộ nhà ông Phan Văn Hai ngụ tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh:

+ Độ ồn 64,2/70bB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ Độ rung 39,3/70dB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

+ Vận tốc dao động cực trị 2,88/25,4mm/s (chấn động nổ mìn) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 02:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

- Tại hộ nhà ông Trần Văn Long, ngụ tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh:

+ Độ ồn 51,9/70bB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ Độ rung 31,8/70dB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

+ Vận tốc dao động cực trị 4,62/25,4mm/s (chấn động nổ mìn) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 02:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

Khoảng cách từ hộ nhà ông Trần Văn Long và ông Phan Văn Hai đến vị trí bãi mìn ngày 11/5/2017 đều năm ngoài phạm vi 300m (QCVN 02:2008/BCT khoảng cách an toàn 200m đối với công trình và 300m đối với người).

Do đó, theo kết quả đo đạc, các chỉ tiêu: Độ ồn, độ rung, chấn động do nổ mìn và khoảng cách an toàn khi nổ mìn tại mỏ đá xây dựng Lộc Trung thuộc ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam.

Vấn đề này đã được UBND huyện Dương Minh Châu chủ trì giải quyết cùng với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh… đã tham gia xử lý nhiều lần. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương hướng dẫn về Quy trình nổ mìn cho UBND huyện Dương Minh Châu để huyện giám sát và yêu cầu Công ty thực hiện đúng trình (Công văn số 1698/SCT-KTATMT ngày 25/8/2017); đồng thời mời các hộ dân liên quan thông báo kết quả đo đạc các chỉ tiêu và thường xuyên tuyên truyền pháp luật về khoáng sản và các văn bản liên quan cho người dân được biết.

3. Về quản lý đất đai

a. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Họ đạo Cao đài An Thới (thửa đất ở Điện thờ Phật Mẫu do trước đây có chủ trương thu hồi phục vụ quy hoạch phát triển Khu công nghiệp, nhưng về sau không thực hiện thu hồi; hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ hiện đã gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường) (Cử tri xã An Hòa – Trảng Bàng).

Giải trình:

Ngày 23/02/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc thu hồi 836,8 m2 đất tại ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, thuộc quyền sử dụng của Điện thờ Phật mẫu ấp An Thới.

Ngày 27/02/2012, UBND huyện Trảng Bàng có Công văn số 168/UBND về việc giữ lại phần đất Điện thờ Phật mẫu ấp An Thới, xã An Hòa, thuộc dự án Khu Công nghiệp và Dịch vụ Bourbon An Hòa (nay là Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công).

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh thu hồi Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 23/02/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Họ đạo Cao đài An Thới cung cấp hồ sơ có liên quan cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 và quyết định giao đất, cấp Giấy CNQSDĐ cho Họ đạo Cao đài An Thới theo đúng quy định.

b. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét thu hồi một số diện tích đất cặp hai bên đường của Công ty cao su Tân Biên từ Tổ 9 đến Tổ 18, ấp 2, xã Suối Ngô giao cho UBND xã để làm quỹ đất công bố trí làm đất ở cho dân (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).

Giải trình:

- Công ty cao su Tân Biên (nay đổi tên là Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên) được UBND tỉnh cho thuê 6.800,14 ha đất tại huyện Tân Biên và Tân Châu, tỉnh Tây Ninh theo Quyết định 2209/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 và Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh.

- Thực hiện Quyết định 375/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 về việc thu hồi 4,89 ha đất tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để giao cho UBND huyện Tân Châu bố trí di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp.

 - Theo đề nghị của cử tri huyện Tân Châu, căn cứ Điều 63 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

"Điều 63. Căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên các căn cứ sau đây:

1. Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này;

2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

3. Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án".

Đối chiếu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 kỳ đầu (2011-2015) của huyện Tân Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 01/11/2013; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tây Ninh đang trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định để trình Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tân Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 thì khu đất cặp hai bên đường 794 của Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên, UBND huyện Tân Châu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm.

Căn cứ quy định nêu trên thì việc đề nghị của cử tri huyện Tân Châu chưa đủ cơ sở để UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đất, giao đất cho UBND huyện Tân Châu bố trí khu dân cư. Tuy nhiên theo ý kiến cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Tân Châu rà soát nhu cầu đất ở trên địa bàn xã Suối Ngô, đối chiếu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Tân Châu đã được phê duyệt để có phương án quản lý đất công cho phù hợp và trả lời cho cử tri được rõ.

 B. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

I. Lĩnh vực y tế

1. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của nhân dân còn nhiều bất cập, cụ thể trường hợp người có thẻ BHYT khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, sau đó được giới thiệu chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh (điều trị ngoại trú), trong quá trình điều trị có phát sinh bệnh khác thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh không điều trị (với lý do Trung tâm Y tế huyện không giới thiệu) mà hướng dẫn về Trung tâm Y tế huyện, trong khi đó Trung tâm Y tế huyện lại trả lời thẻ BHYT đã chuyển về tỉnh nên không điều trị nữa. Do đó, bệnh nhân không biết điều trị ở đâu. Đề nghị ngành chức năng có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này để tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia khám chữa bệnh BHYT (Cử tri xã Trường Đông – Hòa Thành).

Giải trình:

Hiện nay, khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đã thông tuyến huyện trên toàn quốc. Tại khu khám của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp nhận các trường hợp chuyển tuyến từ các Trung tâm y tế huyện, thành phố, cũng như từ hai bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh chuyển về. Qua tiếp nhận và thăm khám, căn cứ vào chẩn đoán từ giấy chuyển tuyến của tuyến huyện, các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ giải quyết tình trạng bệnh hiện có hoặc sẽ bổ sung thêm chẩn đoán bên cạnh chẩn đoán nếu có phát sinh bệnh khác và tiếp tục điều trị nhằm giúp điều trị người bệnh được điều trị toàn diện. Bên cạnh đó, phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện đa khoa còn chủ động liên hệ với tuyến huyện qua điện thoại để bổ sung thông tin chuyển tuyến nếu chưa đầy đủ để giải quyết sớm nhất nhu cầu của người bệnh.

Về trường hợp cử tri phản ảnh, UBND tỉnh giao Sở Y tế tăng cường chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh và TTYT các huyện, thành phố tiếp nhận bệnh nhân và điều trị đúng quy định.

2. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ của đội ngũ Y, Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh chưa tốt (cụ thể, Phòng khám số 21 Khoa nội Thần kinh), chỉ khám qua lời khai của bệnh nhân và kê đơn thuốc, bệnh nhân sau khi khám bệnh về uống thuốc theo toa của Bác sĩ nhưng bệnh càng nặng thêm. Trong quá trình khám bệnh các Y, Bác sỹ không đeo bảng tên nên cử tri không kiến nghị được chính xác tên Bác sỹ (Cử tri xã Tân Hưng – Tân Châu).

Giải trình:

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh: Phòng khám số 20: khám Tâm thần - Thần Kinh; phòng khám số 21: Khám sức khỏe - Tiền phẫu. Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện đa khoa kịp thời nhắc nhở nhân viên khoa khám nói riêng cũng như toàn thể bệnh viện nói chung về nâng cao chất lượng phục vụ cũng như tinh thần, thái độ phục vụ trong công tác khám, chữa bệnh, đặc biệt chấn chỉnh các nhân viên đang làm việc phải mặc trang phục, đeo bảng tên đúng qui định.

3. Ý kiến kiến nghị: Thủ tục đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn chậm (khâu nộp sổ khám bệnh, khu vực đăng ký khám bệnh nhỏ, hẹp nhưng lượng người đăng ký đông, không đủ chỗ ngồi, nên người dân phải ngồi ở xa chờ đọc tên không nghe), đề nghị ngành chức năng quan tâm đến việc tinh gọn thủ tục để tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân. Đồng thời, cử tri cũng phản ánh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bảng hiệu, khẩu hiệu để nhắc nhở bệnh nhân quá nhiều gây mất mỹ quan, cần có biện pháp chấn chỉnh (Cử tri phường Ninh Thạnh – TP Tây Ninh).

Giải trình:

Trong năm 2017 và những năm tới, bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện chương trình "Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh có đóng bảo hiểm y tế", cải tiến quy trình khám, chữa bệnh theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người bệnh như:

Khoa khám bệnh: từ khu vực đón tiếp bệnh nhân đến chỗ khám lâm sàng, cận lâm sàng đều được sắp xếp theo dây chuyền liên hoàn, có bảng chỉ dẫn rõ ràng, quy trình khám bệnh, bảng giá viện phí, đối tượng ưu tiên và số điện thoại đường dây nóng.

- Tổ chức bộ phận tiếp đón, thông tin, hướng dẫn người bệnh các thủ tục đến khám, nhập viện hoặc phải chuyển tuyến sau khi khám bệnh.

- Áp dụng quy trình phát số thứ tự khám, phòng khám, thông báo số trên bảng điện tử tại các phòng khám, phát qua loa  … tránh cảnh chen chút, mất trật tự.

- Tại khu chờ khám: Bệnh viện trang bị thêm ghế ngồi, quạt máy, nước uống nóng, lạnh tiệt trùng … giúp bệnh nhân thoải mái hơn khi chờ khám.

- Bệnh viện tiếp tục cải tiến quy trình tiếp nhận, khám bệnh, xét nghiệm, thu phí, cấp thuốc theo hướng ngày càng tinh gọn, thuận lợi, khoa học.

-  Định kỳ trực tiếp lấy phiếu đánh giá về mức độ hài lòng của người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh. Qua kết quả đánh giá, phản ánh của người bệnh, Ban Giám đốc có cơ sở kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp được phản ánh.

- Tổ chức nhiều hình thức truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung quy định về nội quy của bệnh viện, quy trình khám bệnh, chữa bệnh, nhằm làm cho người bệnh, thân nhân người bệnh hiểu và hợp tác, tuân thủ tốt các quy định của bệnh viện.

-  Lắp đặt camera ở các khu vực tập trung đông bệnh nhân như khu đón tiếp, bàn khám, thu viện phí, để theo dõi hoạt động, giám sát tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế.

- Thời gian tới bệnh viện tiếp tục sửa chữa khoa khám bệnh, tăng bàn tiếp nhận, tăng bàn thu viện phí cũng như cửa phát thuốc nhằm giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, tại khoa cận lâm sàng: Hẹn rõ thời gian trả kết quả xét nghiệm và kết quả chẩn đoán hình ảnh.

Bệnh viện đang xây dựng các quy trình chuyên môn, các hướng dẫn, quy định, nội quy, sơ đồ, biển báo dễ thấy, dễ đọc, dễ hiểu. Có màn hình Led công khai giá dịch vụ khám bệnh…

UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục chấn chỉnh, cải tạo tại khoa khám bệnh đặc biệt là khâu thủ tục đăng ký khám chữa bệnh.

II. Lĩnh vực văn hóa, thông tin

1. Ý kiến kiến nghị: Các công trình văn hóa thể thao của tỉnh đầu tư tốn kém nhiều kinh phí, nhưng việc quản lý, sử dụng chưa tốt, nhanh xuống cấp. Đề nghị ngành chức năng quan tâm hơn trong công tác quản lý để bảo đảm sử dụng công trình được hiệu quả hơn (Cử tri Phường 3 – TP Tây Ninh).

Giải trình:

Hầu hết các công trình văn hóa, thể thao của tỉnh gắn liền với sự đầu tư và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 224 thiết chế văn hóa, thể thao công lập, được xây dựng và đi vào hoạt động, quản lý theo từng cấp (Thiết chế Văn hóa Thể thao cấp tỉnh: 07; cấp huyện: 14 (9 Trung tâm VHTT và 05 thư viện cấp huyện); cấp xã: 81 Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng với ... sân bóng đá; ấp có 122 nhà văn hóa ấp).

Riêng đối với các công trình văn hóa, thể thao, du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, sử dụng như: Thư viện tỉnh; Bảo tàng tỉnh; Trung tâm văn hóa tỉnh; Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh,... đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng từ rất lâu khoảng gần 20 năm, có công trình trên 20 năm. Thời gian qua Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách sửa chữa nâng cấp một số công trình như: Trung tâm văn hóa tỉnh; Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh; Sân vận động tỉnh. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế bảo quản, sử dụng có hiệu quả các công trình được giao quản lý.

Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cấp huyện do UBND cấp huyện quản lý, hầu hết xây dựng đã lâu và đang được khai thác sử dụng, phục vụ tốt các nhiệm vụ tuyên truyền chính trị ở địa phương, là nơi sinh hoạt vui chơi, giải trí, học tập của nhân dân trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng (phụ lục số 1).

Thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, đa phần được xây dựng từ vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (22/81 trung tâm) và từ năm 2012 – 2015 được nâng cấp sửa chữa từ vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

- Thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo việc sử dụng, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất VHTT đã được đầu tư cụ thể: Tỉnh ủy ban hành Công văn số 633-CT/TU ngày 23/7/2014 về việc nâng cao chất lượng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định ban hành quy chế tổ chức, hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành quy chế tổ chức, hoạt động Nhà văn hóa ấp; Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 09/3/2010 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ mức phụ cấp kiêm nhiệm cho lãnh đạo Trung tâm Văn hoá, Thể thao, học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; Quyết định 19/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Quyết định quy định mức thù lao công tác viên văn hóa, thể dục thể thao; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Tỉnh ủy. Ngoài ra hàng năm, ban hành Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở.

- Sở VHTTTDL phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tổ chức các hoạt động, kiểm tra, khảo sát, hỗ trợ kinh phí từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để chống xuống cấp các cơ sở vật chất (từ năm 2016, nguồn vốn từ chương trình mục tiêu về văn hóa không còn thực hiện).

- Sở VHTTDL tổ chức các đợt kiểm tra, khảo sát đánh giá công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao và đưa nội dung quản lý cơ sở vật chất văn hóa, thể thao vào thang điểm thi đua đánh giá, xếp loại hàng năm.

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động.

- Để sử dụng, khai thác có hiệu quả các công trình văn hóa thể thao của tỉnh trong thời gian tới:

+ Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc Thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Phát triển văn hóa giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; qua đó đánh giá công tác quản lý, kết quả hoạt động, thấy rõ những mặt được và chưa được; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ quản lý các công trình văn hóa, thể thao ở từng cấp quản lý.

+ Khảo sát, tổng hợp các công trình văn hóa đang hoạt động đạt hiệu quả; các cơ sở vật chất xuống cấp; làm rõ vai trò trách nhiệm tập thể, cá nhân.

+ Bố trí ngân sách di tu, bảo dưỡng các công trình văn hóa, thể thao.

+ Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động; gắn công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, công tác thi đua hàng năm.

+ Mời gọi tổ chức, cá nhân có năng lực xã hội hóa khai thác cơ sở vật chất các công trình văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở.

2. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, một số cơ sở kinh doanh gắn biển quảng cáo ngoài trời, làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Đề nghị ngành chức năng trong việc cấp phép quảng cáo, cần quan tâm kiểm tra việc gắn biển quảng cáo của các cơ sở kinh doanh đảm bảo theo đúng quy định (Cử tri Phường 3 – TP Tây Ninh).

Giải trình:

- Hoạt động quảng cáo hiện nay thực hiện theo quy định của Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 và các văn bản triển khai thực hiện Luật.

- Căn cứ theo quy định hiện hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định, trả lời các thông báo sản phẩm quảng cáo đối với các hình thức quảng cáo bằng băng rôn (ngang, dọc), bảng quảng cáo (pa-nô), quảng cáo bằng đoàn người; không thực hiện cấp giấy phép quảng cáo (đã được bãi bỏ theo Luật định). Đối với loại hình bảng quảng cáo gắn vào công trình có sẵn có kích thước diện tích >20m2, bảng quảng cáo đứng độc lập >40m2 phải có giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng. Việc thực hiện địa điểm quảng cáo thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, các ngành có liên quan, cụ thể:

+ Quảng cáo trên đường huyện, nội thành nội thị thuộc thẩm quyền quản lý địa điểm: UBND các huyện, thành phố; riêng đối với đường 30/4, Cách mạng tháng 8 thuộc Thành phố Tây Ninh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

+ Quảng cáo trên đường tỉnh: Sở Giao thông Vận tải quản lý.

+ Quảng cáo trên các tuyến quốc lộ Cục Quản lý đường bộ 4.2 quản lý.

- Việc tăng cường công tác quản lý được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm; cụ thể: đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 28/10/2013, trong đó xác định rõ trách nhiệm phân cấp cho các ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; hàng năm đều xây dựng kế hoạch và ban hành nhiều văn bản nhắc nhở công tác phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản, quy hoạch liên quan đến hoạt động quảng cáo; hầu hết các thông báo sản phẩm quảng cáo đều gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tăng cường công tác phối hợp quản lý...

- Tuy nhiên thực trạng trong thời gian qua một số cơ sở kinh doanh gắn biển quảng cáo ngoài trời làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, chưa đúng quy định, thực hiện sai địa điểm theo thông báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

- Việc dẫn đến các sai phạm trên là do nhiều nguyên nhân: một số địa phương chưa xác định rõ nhiệm vụ quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn; công tác phối hợp còn chưa chặt chẽ; công tác thanh, kiểm tra, xử lý chưa kịp thời; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa cụ thể, thiếu hướng dẫn, đặc biệt về quản lý biển hiệu; năng lực cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý còn hạn chế...

- Để khắc phục những tồn tại nêu trên, thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện một số giải pháp sau:

+ Phối hợp các ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai đạt kết quả Kế hoạch số 2203/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

+ Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó xác định rõ trách nhiệm các ngành, các cấp trong việc phân cấp quản lý thực hiện quy hoạch.

+ Thực hiện phân cấp quản lý hoạt động quảng cáo; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu hoạt động quảng cáo ở cơ sở.

+ Tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các sai phạm.

III. Chế độ, chính sách

Ý kiến kiến nghị: Theo quy định, thì quân nhân xuất ngũ được đào tạo nghề miễn phí, tuy nhiên hiện nay, quân nhân xuất ngũ được đào tạo nghề lái xe miễn phí (hạng B2) tại Trung tâm đào tạo lái xe Thành Đạt, thì Trung tâm ứng trước 1.000.000 đồng/học viên. Khi học xong Trung tâm không trả lại tiền mà hướng dẫn học viên đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để lấy lại tiền ứng. Tuy nhiên, học viên liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thì được hướng dẫn đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và khi đến đây học viên không lấy lại được tiền. Đề nghị ngành chức năng xem xét, để đối tượng được thuận lợi trong thụ hưởng chính sách của Nhà nước (Cử tri thị trấn Tân Biên – Tân Biên).

Giải trình:

Về việc tạm ứng thu học phí 1.000.000đ/học viên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không có chủ trương cho các đơn vị thu tạm ứng của học viên là bộ đội xuất ngũ và cũng không có hướng dẫn học viên đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để lấy lại tiền tạm ứng. UBND tỉnh đề nghị học viên liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được giải thích cụ thể.

C. Những vấn đề cụ thể

I. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét, cấp giấy khai sinh cho bé Phạm Thanh Trà Mi (02 tuổi), sinh ra ở nước Cộng hòa Sierra Leone (có giấy chứng sinh) và hiện đang sinh sống cùng bà tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu (do cha chết, mẹ mất tích), nhằm tạo điều kiện cho bé được đi học và hưởng các quyền lợi khác của công dân Việt Nam (Cử tri xã Long Chữ – Bến Cầu).

Giải trình:

Tại Điều 29 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày  15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định:

" Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài mà chưa được đăng ký khai sinh."

Tại Khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch quy định trách nhiệm đăng ký khai sinh: "Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em".

Như vậy, trường hợp của cháu Phạm Thanh Trà Mi, sinh ra ở nước Cộng hòa Sierra Leone và hiện đang sinh sống tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu nếu cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ cháu có quốc tịch Việt Nam và nếu cháu Mi chưa được đăng ký khai sinh thì căn cứ theo những quy định trên thẩm quyền đăng ký khai sinh sẽ do UBND huyện Bến Cầu đăng ký.

Hiện cha cháu đã chết, mẹ mất tích thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác của cháu có thể liên hệ với Phòng Tư pháp huyện Bến Cầu để thực hiện đăng ký khai sinh cho cháu theo quy định.

II. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét lại hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ của ông Huỳnh Văn Thành, sinh năm 1957, ngụ tổ 11, ấp Thành Đông, xã Thành Long. Vì cách đây 2 năm, tỉnh trả hồ sơ, đề nghị ông Thành bổ sung thêm phần xác nhận mới của 02 đồng đội tham gia kháng chiến cùng ông, nhưng đến nay ông Thành chưa tìm được đồng đội khác (trong khi, hồ sơ đã có xác nhận của 5 cá nhân có uy tín: Đại tá Nguyễn Lương, Đại tá Nguyễn Ngọc Đời, Thượng tá Nguyễn Văn Được, ông Lê Văn Ba – Hội Nông dân tỉnh, đồng đội Nguyễn Văn Tiến) (Cử tri xã Thành Long – Châu Thành).

Giải trình:

Ngày 12/9/2011, UBND huyện Châu Thành có gửi Tờ trình số 120/TTr-UBND về việc khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chuyển toàn bộ hồ sơ về Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, trong đó có tên ông Huỳnh Văn Thành để trình Trung ương khen thưởng. Tuy nhiên, hồ sơ của ông Huỳnh Văn Thành không đạt, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trả về trong năm 2011. Từ đó đến nay, ông Huỳnh Văn Thành không tiếp tục thực hiện bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh. Đến ngày 28/7/2017, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại xã Thành Long ông Huỳnh Văn Thành mới phản ánh.

Ngày 03/8/2017, ông Huỳnh Văn Thành có đến Phòng Nội vụ huyện Châu Thành trình bày về hồ sơ của Ông đã gửi Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh nhưng không được Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trình Trung ương xem xét. Qua kiểm tra lại hồ sơ và hỏi thăm ông Huỳnh Văn Thành được biết đối tượng chỉ có bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ ký ngày 19/5/2011 là hợp lệ, 06 giấy xác nhận thành tích (Lê Văn Ba ngày 18/11/2003; Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh ngày 02/12/2009; Ban CHQS Tân Biên ngày 01/12/2009; Nguyễn Văn Được ngày 30/10/1996 và 17/11/2003; Võ Thành Tiến ngày 29/5/1995; Nguyễn Ngọc Đời ngày 22/8/1996) là phục vụ việc đề nghị đối tượng hưởng chế độ một lần theo các Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (đã được hưởng theo Quyết định số 1455/QĐ-BTL ngày 06/10/2010 về chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

Vì vậy, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành đã trao đổi với ông và trực tiếp hướng dẫn ông Huỳnh Văn Thành đến Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh để được trả lời cụ thể. Ông Huỳnh Văn Thành đã đến Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và đã được hướng dẫn cụ thể, đến nay Ông không còn thắc mắc, kiến nghị.

D. Những vấn đề khác

I. Ý kiến kiến nghị: Những trường hợp được UBND tỉnh xét đồng ý hỗ trợ đất sản xuất và nhà ở từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận đất sản xuất cũng như nhà ở. Đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm thực hiện hỗ trợ để bà con ổn định cuộc sống (Cử tri xã Tân Hiệp – Tân Châu).

Giải trình:

Việc tổ chức bình xét tiêu chí lẻ trên địa bàn huyện Tân Châu được thực hiện liên tục từ trước đến nay, được UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định giải quyết hỗ trợ các tiêu chí.

Ngày 04/11/2015, UBND tỉnh đã họp và cho ý kiến thống nhất thông qua danh sách đối tượng được xét theo Báo cáo số 2116/BC-LĐTBXH ngày 26/10/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về danh cách các hộ dân được hỗ trợ tiêu chí đất sản xuất, vay vốn và thụ hưởng dự án Khu dân cư biên giới Chàng Riệc được xét chọn (đợt 8) trên địa bàn huyện Tân Biên và Tân Châu (theo Biên bản họp số 247/BB-UBND ngày 06/11/2015).

- UBND tỉnh sẽ phê duyệt khi huyện hoàn thành các thủ tục thu hồi đất của các huyện Tân Châu, Tân Biên, Công ty Mía đường.

- Về quỹ đất sản xuất bố trí cho người dân, UBND tỉnh giao UBND huyện Tân Châu khẩn trương thực hiện Bản án số 81/2009/DSST để có quỹ đất giao cho dân. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh đang thực hiện thanh lý khoảng 150 ha cây cao su, để giao đất cho tỉnh. Sau khi thủ tục thu hồi đất xong, UBND tỉnh sẽ giao cho UBND huyện Tân Châu để bố trí cho các hộ dân trên.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các hộ có tên trong danh sách (175 hộ) còn đất nơi khác không, báo cáo Hội đồng tư vấn 407 của tỉnh xem xét. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh về thủ tục thu hồi đất, giao đất đúng quy định của pháp luật về đất đai đối với những hộ được hỗ trợ đất sản xuất.

* Đề nghị UBND huyện Tân Châu rà soát lại việc thực hiện các nội dung được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại cuộc họp ngày 04/11/2015 để phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

II. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu điện, nước sinh hoạt ở khu dân cư Chàng Riệc (Cử tri xã Tân Lập – Tân Biên).

Giải trình:

- Năm 2012, Công ty Điện lực Tây Ninh đã đầu tư xây dựng 5,4km đường dây trung thế, 9,3km đường dây hạ thế và 03 trạm biến áp với tổng dung lượng 232,5kVA bằng nguồn vốn ứng của tỉnh để cấp điện cho 369 hộ dân tại khu dân cư Chàng Riệc.

Theo phản ảnh của cử tri, ngày 30/8/2017, Điện lực Tân Biên đã phối hợp với phòng Kinh tế Hạ tầng huyện và UBND xã Tân Lập khảo sát thực tế tình hình cấp điện cho khu dân cư Chàng Riệc, kết quả: Hiện tại khu dân cư Chàng Riệc có 291 hộ dân sinh sống, tất cả các hộ dân đều có điện sử dụng, tình hình cung cấp điện cho khu dân cư Chàng Riệc ổn định đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân.

- Công trình cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc nằm tại ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013 có công suất thiết kế 318m3/ngày đêm cấp cho 500 hộ dân. Hiện nay hoạt động với công suất 283m3/ngày đêm cấp cho 344 hộ dân đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt đầy đủ cho người dân tại khu vực trên. Tuy nhiên vào mùa khô, người dân dùng nước sinh hoạt để tưới cây phục vụ sản xuất nông nghiệp nên gây thiếu nước cục bộ vào giờ cao điểm. Vì vậy, đề nghị chính quyền địa phương vận động người dân sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm, hạn chế sử dụng nước của trạm để phục vụ sản xuất nông nghiệp vào mùa khô nhằm bảo đảm nước sinh hoạt cho các hộ khác trong khu dân cư.

III. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay các xã nội địa gặp khó khăn về kinh phí đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ cho các xã nội địa khó khăn có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống người dân trên địa bàn (Cử tri xã Trí Bình – Châu Thành).

Giải trình:

Hàng năm, vốn đầu tư phát triển được bố trí, phân khai cho các địa phương theo kế hoạch, định mức quy định. Trường hợp các xã nội địa gặp khó khăn về kinh phí để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đề nghị các xã có phương án đầu tư cụ thể để báo cáo UBND huyện xem xét giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền và khả năng ngân sách của huyện thì huyện báo cáo và đề nghị cơ quan cấp tỉnh có liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí, hỗ trợ kinh phí theo phân cấp ngân sách.

Trên đây là báo cáo tổng hợp trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.


BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

__________

 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về việc tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri. Tại các buổi tiếp xúc, đại diện các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh; thông báo kết quả trả lời, giải quyết của cơ quan chức năng về những vấn đề cử tri đã nêu trong kỳ tiếp xúc trước; nghe phản ánh ý kiến của cử tri. Trên cơ sở kết quả tiếp xúc cử tri do các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố chuyển đến, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

PHẦN 1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI

Qua tiếp xúc cử tri tại 88 điểm ở 9 huyện, thành phố[1], có 7.575 cử tri tham dự. Nhìn chung, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, huyện và Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện khá tốt, cụ thể như:

- Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện;

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã chuẩn bị và tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, cơ bản đảm bảo mục đích, yêu cầu của đợt tiếp xúc cử tri;

- Thường trực HĐND các huyện, thành phố và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có sự phối hợp tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tham gia tiếp xúc cử tri;

- Đại biểu tích cực tham gia tiếp xúc cử tri (có 49[2]/52 đại biểu HĐND tỉnh tham dự đợt tiếp xúc cử tri), chuẩn bị chu đáo nội dung báo cáo, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước; tại buổi tiếp xúc đã giải trình tại chỗ nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và được cử tri đồng tình.

- Hầu hết ý kiến cử tri phát biểu trên tinh thần đóng góp, xây dựng chính quyền, vì quyền lợi chính đáng của Nhân dân, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải trình, làm rõ tại chỗ đáp ứng được yêu cầu của cử tri; các ý kiến, kiến nghị mà đại biểu ghi nhận được phản ảnh kịp thời đến Thường trực HĐND tỉnh, huyện.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế sau:

- Đại biểu HĐND tỉnh còn vắng tại các buổi tiếp xúc cử tri (có lý do)[3]. Một số điểm số lượng cử tri tham dự còn ít (dưới 60 cử tri/điểm tiếp xúc)[4].

- Một số điểm cử tri phát biểu khá gay gắt, thậm chí các vụ việc đã được UBND tỉnh thông báo chấm dứt giải quyết nhưng vẫn tiếp tục kiến nghị (cử tri xã Tân Hội, huyện Tân Châu).

PHẦN 2. NỘI DUNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, có 456 lượt ý kiến phát biểu của cử tri về 666 vấn đề, trong đó có 154 vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; được đại biểu giải trình tại chỗ 97 vấn đề, ghi nhận 57 vấn đề chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh. Quá trình tổng hợp có một số kiến nghị có nội dung trùng nhau, một số kiến nghị chưa cụ thể, rõ ràng, nên qua xem xét, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển đến UBND tỉnh 42 kiến nghị để xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị 08 nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và có văn bản riêng chuyển đến Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh xem xét, chuyển đến Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan để trả lời cho cử tri. Cụ thể các kiến nghị của cử tri như sau:

A. Kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương (08 kiến nghị)

1. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp để hạn chế, ngăn chặn tình trạng các trang mạng xã hội, Đài truyền hình quảng cáo sản phẩm không đúng sự thật, đăng tải những thông tin sai sự thật, phản cảm, … (Cử tri thị trấn Trảng Bàng – Trảng Bàng).

2. Các kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách:

- Hiện nay, Trung ương đã ban hành các chính sách (trợ cấp, cấp thẻ  BHYT,…) cho người có công như: dân công hỏa tuyến, đối tượng tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam ở chiến trường Campuchia,… đã góp phần chăm lo, hỗ trợ rất tích cực cho đối tượng này. Tuy nhiên, còn đối tượng bộ đội cũng tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam nhưng chiến đấu ở trong nước chưa có chính sách hỗ trợ. Kiến nghị ngành chức năng xem xét có chính sách (trợ cấp và cấp thẻ BHYT,…) để động viên cho đối tượng này (Cử tri xã Hiệp Thạnh – Gò Dầu).

- Cử tri phản ánh: một số đối tượng là bộ đội phục viên đã tham gia kháng chiến nhiều năm và sau kháng chiến xin nghỉ hưởng chế độ 01 lần và từ đó đến nay không được hỗ trợ gì thêm (không được thăm hỏi vào dịp lễ, tết). Đề nghị ngành chức năng quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện cho đối tượng này được tham quan, nghỉ dưỡng để động viên (Cử tri xã Tân Bình – Tân Biên).

- Hiện nay, các đối tượng thương binh được điều dưỡng phục hồi sức khỏe 02 năm/1 lần; kiến nghị tổ chức 04 năm/1 lần để lấy tiền đó tổ chức cho đối tượng này được đi Hà Nội thăm Lăng Bác (Cử tri xã Tân Bình – Tân Biên).

3. Các kiến nghị liên quan đến Quốc lộ 22:

- Kiến nghị ngành chức năng xem xét, mở dải phân cách đường quốc lộ 22B đoạn giáp với đường vào Cao Sơn Tự (xã Phước Trạch) để thuận lợi cho việc đi lại của người dân (Cử tri xã Hiệp Thạnh – Gò Dầu).

- Việc lắp đặt đèn báo hiệu giảm tốc độ trước Trường Tiểu học Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu là chưa hợp lý, vì đoạn đường này có cua làm che khuất đèn báo hiệu giảm tốc. Kiến nghị ngành chức năng di dời đèn báo hiệu giảm tốc đến đoạn trước khi tới cua để các phương tiện nhìn thấy và giảm tốc độ khi qua khu vực này (cử tri đã kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục) (Cử tri xã Cẩm Giang – Gò Dầu).

- Kiến nghị ngành chức năng khai thông đường cống thoát nước Quốc Lộ 22 tuyến từ ngã tư Gia Bình đến cổng chào Gia Bình (Cử tri xã Gia Bình – Trảng Bàng).

- Cử tri đề nghị xem xét làm vòng xoay tại đường tránh Xuyên Á (khu vực đầu đường tránh thuộc khu vực Gia Lộc giáp với Quốc Lộ 22), vì bố trí phân làn đường như hiện nay không hợp lý, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người (Cử tri An Hòa và thị trấn Trảng Bàng – Trảng Bàng).

B. Kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

I. Lĩnh vực kinh tế (31 kiến nghị)

1. Lĩnh vực giao thông – vận tải (11 kiến nghị)

- Cử tri kiến nghị nâng cấp các tuyến đường:

+ Sớm triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 6 (ĐT 787B - từ ngã tư Hai Châu đến Bùng Binh) góp phần giảm tai nạn giao thông. Trong khi chờ nâng cấp, mở rộng, vừa qua tuyến đường này đã được sửa chữa, nhưng hiện có đoạn chưa được khắc phục, sửa chữa hoàn chỉnh (đoạn trước chợ Cầu Xe, xã Hưng Thuận) (Cử tri xã Hưng Thuận – huyện Trảng Bàng);

+ Đề nghị ngành chức năng xem xét, hỗ trợ huyện Trảng Bàng thực hiện dự án đường từ Quốc Lộ 22 vào An Thới, An Hòa vì hiện nay tuyến đường này xuống cấp khá nặng và mặt đường quá hẹp (Cử tri xã Gia Bình – huyện Trảng Bàng).

+ Cử tri đề nghị dặm vá, sửa chữa đường 784 đoạn từ cầu K13 đến cầu kênh tiêu Bến Đình; đường 789 đoạn Bến Củi đi Đôn Thuận (huyện Trảng Bàng) (Cử tri xã Chà Là và Bến Củi – Dương Minh Châu).

+ Sớm thi công đường ngã ba Đất Sét đi Bến Củi, trong khi chờ nâng cấp, đề nghị ngành chức năng dặm vá, sửa chữa đoạn khu vực Trường Tiểu học Lộc Ninh, đoạn khu vực Lộc Hiệp và đoạn Cầu Tàu, ấp 1, xã Bến Củi (Cử tri xã Lộc Ninh và Bến Củi – Dương Minh Châu).

+ Đề nghị sửa chữa đường 795 (đoạn từ chợ Suối Dây đến ngã tư Khu Vực), vì hiện nay bị hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Cử tri xã Suối Dây – Tân Châu).

- Cử tri kiến nghị khắc phục hệ thống thoát nước các tuyến đường:

+ Sớm xử lý hệ thống mương thoát nước dọc đường 782 (đoạn qua khu vực ấp Phước Đức B và đoạn đầu đường 782 rẽ vào Hương lộ 2 thuộc ấp Suối Cao B) vì hiện nay nước không thoát được, nên thường xuyên gây ngập cục bộ (Cử tri xã Phước Đông – huyện Gò Dầu).

+ Cử tri đề nghị nâng cấp, mở rộng mương thoát nước dọc hai bên đường 781 (đoạn từ ngã ba Suối Đá đến xã Phan), vì hiện nay, khi trời mưa lớn nước không thoát kịp gây ngập úng cục bộ (Cử tri xã Suối Đá – Dương Minh Châu).

+ Hiện nay, đường 794 (đoạn trụ điện số 27) đơn vị đã thi công xong phần cống hộp, tuy nhiên, khi có mưa lớn lượng nước từ cống hộp đổ ra gây sạt lở đất của người dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét làm bờ kè tại khu vực này để hạn chế tình trạng sạt lở (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).

- Cử tri kiến nghị lắp đặt đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc, biển báo để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường:

+ Sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại cổng chính Khu công nghiệp Phước Đông và ngã ba đường vào UBND xã Phước Đông, vì hiện nay, các phương tiện lưu thông ở khu vực này rất đông, dễ xảy ra tai nạn, đặc biệt là giờ cao điểm (lúc công nhân ra vào ca); đồng thời mở dải phân cách trước chợ Phước Đông để người dân được thuận tiện cho việc đi lại (Cử tri xã Phước Đông – huyện Gò Dầu).

+ Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trước UBND xã Long Thuận (ngã tư đường 786 - đường vào Trung tâm Văn hóa xã Long Thuận), vì hiện nay, khu vực này thường xảy ra tai nạn giao thông (Cử tri xã Long Thuận – huyện Bến Cầu).

+ Đề nghị xem xét, lắp đặt biển báo giao thông, gờ giảm tốc, kẻ vạch qua đường tại Trường THCS Chà Là và Trường Tiểu học Bình Linh (đường 784); lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường 784 đi vào xã Phước Ninh (Cử tri xã Chà Là và Cầu Khởi – Dương Minh Châu).

2. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (11 kiến nghị)

2.1 Về trồng trọt – chăn nuôi

- Hiện nay, tình trạng các nhà máy mì thử hàm lượng tinh bột (chữ bột) trong củ mì chưa chính xác, còn rất thấp, cách tính không rõ ràng và trừ tạp chất 10% là quá cao, gây thiệt hại cho nông dân. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra và có biện pháp xử lý (Cử tri xã Trường Đông – huyện Hòa Thành).

- Đề nghị ngành chức năng sớm có phác đồ điều trị dịch bệnh trên cây trồng (mía, mì, cao su...) và vật nuôi để hạn chế thiệt hại cho người dân trong sản xuất nông nghiệp (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).

2.2. Về kênh mương, thủy lợi

- Hiện nay, đoạn cuối kênh tiêu T2B4 có lắp đặt miệng cống nhưng rất hẹp và không có bửng chắn để người dân thuận tiện trong việc lấy nước vào mùa nắng. Đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt cống lớn hơn và bửng chắn tại cuối kênh tiêu T2B4 (Cử tri xã Bàu Đồn – Gò Dầu).

- Cử tri đề nghị bê tông hóa hai bên bờ và lắp đặt cống thoát nước tại suối Cầu Đúc (đoạn từ đường 782 đến cầu Thum The) để hạn chế sạt lở và ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực này (Cử tri xã Phước Thạnh – Gò Dầu).

- Đề nghị ngành chức năng có kế hoạch nạo vét, khai thông rạch Bàu Rong ra cầu Bình Thủy nhằm khắc phục tình trạng ngập úng cho cánh đồng của xã Gia Bình để người dân an tâm sản xuất (Cử tri xã Gia Bình – Trảng Bàng).

- Tuyến kênh N26 (khu vực đường Xuyên Á) vào mùa mưa thường xuyên bị ngập úng. Đề nghị ngành chức năng xem xét, có giải pháp khắc phục tình trạng trên (Cử tri xã An Tịnh – Trảng Bàng).

- Đề nghị ngành chức năng sớm khảo sát, đầu tư thi công đê bao tiểu vùng tại Tổ 4, 5, 6, ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ để phục vụ cho 200 ha đất sản xuất, vì hiện nay, một số hộ không sản xuất được phải bỏ địa phương đi nơi khác sinh sống (Cử tri xã Phước Chỉ Trảng Bàng).

- Đề nghị chủ đầu tư khảo sát, sửa chữa cống thoát nước đê bao tiểu vùng 1 (thuộc tổ 8, ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ) bị sụp, lún không thoát được nước từ chợ Bình Thạnh chảy xuống, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân khu vực này. Tại Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh có trả lời về nội dung này: "giao ngành đề nghị UBND huyện Trảng Bàng chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ kiểm tra khắc phục….", nhưng giải pháp này không khả thi (Cử tri xã Phước Chỉ – Trảng Bàng).

- Cử tri phản ánh một số bất cập từ dự án kênh Phước Hòa đoạn qua xã An Cơ, huyện Châu Thành như: Tuyến kênh tiêu cống thoát nước số 1 đoạn qua khu vực ấp An Thọ (cặp Kênh Tây) không làm cống qua đường, gây khó khăn cho người dân vận chuyển nông sản; làm kênh trên đường vận chuyển của dân, bỏ lại mặt bằng không giống hiện trạng ban đầu (có nhiều lỗ, hang), nên gặp khó khăn cho việc đi lại. Đề nghị ngành chức năng phối hợp cùng người dân địa phương (ông Nguyễn Văn Tính, tổ 6, ấp An Thọ) kiểm tra, khảo sát thực tế tuyến kênh này để có hướng giải quyết phù hợp (Cử tri xã An Cơ – Châu Thành).

2.3. Về bảo vệ và phát triển rừng

Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm cho ý kiến đối với những trường hợp rừng trồng bị lâm tặc chặt phá nhưng chưa vận chuyển đi được thì xử lý như thế nào? Đề nghị ngành chức năng xem xét cho phép người trồng rừng được tận thu đối với những trường hợp này (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).

2.4. Về vấn đề cung cấp nước sạch

Kiến nghị ngành chức năng sớm thi công trạm cấp nước sạch cho người dân ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng (Cử tri xã An Hòa – Trảng Bàng).

3. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường (09 kiến nghị)

3.1. Về vấn đề ô nhiễm môi trường

- Để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan tại các xã nông thôn mới, đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp hữu hiệu để xử lý tình trạng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều tại địa bàn các xã hiện nay (Cử tri xã An Tịnh – Trảng Bàng).

- Cử tri phản ánh việc xả thải (hóa chất tẩy rửa mì) của xe tải 50C - 389.03 thuộc lò mì Sầm Hên - Sầm Phát ngụ tại xã An Cơ, huyện Châu Thành ra đường (đoạn từ Chợ Dốc – Ngã Ba Vịnh) gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý (Cử tri thị trấn Tân Biên – Tân Biên).

- Cử tri nhiều lần phản ánh tình trạng xả nước thải ra suối của lò mì Trường Hưng, ngành chức năng đã kiểm tra, xử lý và báo cáo: "hệ thống xử lý nước thải đạt cột A, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và được cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước và đã ngưng hoạt động từ tháng 3/2017 đến nay", nhưng hiện nay nước suối quanh khu vực lò mì vẫn còn mùi hôi. Đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra đột xuất đối với lò mì này để có giải pháp xử lý hiệu quả hơn (Cử tri xã Thạnh Bình – Tân Biên).

- Đề nghị ngành chức năng sớm hỗ trợ kinh phí để triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thị trấn Châu Thành nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Cống Kiểu (Cử tri xã Trí Bình – Châu Thành).

3.2. Về khai thác tài nguyên

- Tình trạng khai thác cát lậu trên sông Vàm Cỏ Đông khu vực ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng thời gian qua đã được các ngành chức năng kiểm tra xử lý, nhưng hiện nay tình trạng này vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân do nguy cơ sạt lở bờ sông rất cao. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý quyết liệt hơn để nhân dân khu vực này an tâm sinh sống (Cử tri xã Phước Chỉ – Trảng Bàng).

- Doanh nghiệp khai thác đất ở ấp Bình Long đã bị xử lý vi phạm về khai thác đất vượt độ sâu. Tuy nhiên, hiện nay chưa làm rõ việc vi phạm lưu không kênh TN17, chưa thực hiện khắc phục lấp lại phần đất vượt quá độ sâu theo quy định, việc khai thác quá sâu ảnh hưởng đến việc tích nước ao nuôi cá các hộ dân xung quanh. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý (Cử tri xã Thái Bình – Châu Thành).

- Đề nghị ngành chức năng kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của mỏ đá Lộc Trung xay đá quá giờ quy định (trưa, tối) gây tiếng ồn, bụi và đá văng vào khu vực nhà dân làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục gây bức xúc trong nhân dân (Cử tri xã Lộc Ninh – Dương Minh Châu).

3.3. Về quản lý đất đai

- Đề nghị ngành chức năng sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Họ đạo Cao đài An Thới (thửa đất ở Điện thờ Phật Mẫu do trước đây có chủ trương thu hồi phục vụ quy hoạch phát triển Khu công nghiệp, nhưng về sau không thực hiện thu hồi; hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ hiện đã gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường) (Cử tri xã An Hòa – Trảng Bàng).

- Đề nghị ngành chức năng xem xét thu hồi một số diện tích đất cặp hai bên đường của Công ty cao su Tân Biên từ Tổ 9 đến Tổ 18, ấp 2, xã Suối Ngô giao cho UBND xã để làm quỹ đất công bố trí làm đất ở cho dân (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội (06 kiến nghị)

1. Lĩnh vực y tế (03 kiến nghị)

- Hiện nay, việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của nhân dân còn nhiều bất cập, cụ thể trường hợp người có thẻ BHYT khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, sau đó được giới thiệu chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh (điều trị ngoại trú), trong quá trình điều trị có phát sinh bệnh khác thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh không điều trị (với lý do Trung tâm Y tế huyện không giới thiệu) mà hướng dẫn về Trung tâm Y tế huyện, trong khi đó Trung tâm Y tế huyện lại trả lời thẻ BHYT đã chuyển về tỉnh nên không điều trị nữa. Do đó, bệnh nhân không biết điều trị ở đâu. Đề nghị ngành chức năng có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này để tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia khám chữa bệnh BHYT (Cử tri xã Trường Đông – Hòa Thành).

- Cử tri phản ánh chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ của đội ngũ Y, Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh chưa tốt (cụ thể, Phòng khám số 21 Khoa nội Thần kinh), chỉ khám qua lời khai của bệnh nhân và kê đơn thuốc, bệnh nhân sau khi khám bệnh về uống thuốc theo toa của Bác sĩ nhưng bệnh càng nặng thêm. Trong quá trình khám bệnh các Y, Bác sỹ không đeo bảng tên nên cử tri không kiến nghị được chính xác tên Bác sỹ (Cử tri xã Tân Hưng – Tân Châu).

- Thủ tục đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn chậm (khâu nộp sổ khám bệnh, khu vực đăng ký khám bệnh nhỏ, hẹp nhưng lượng người đăng ký đông, không đủ chỗ ngồi, nên người dân phải ngồi ở xa chờ đọc tên không nghe), đề nghị ngành chức năng quan tâm đến việc tinh gọn thủ tục để tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân. Đồng thời, cử tri cũng phản ánh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bảng hiệu, khẩu hiệu để nhắc nhở bệnh nhân quá nhiều gây mất mỹ quan, cần có biện pháp chấn chỉnh (Cử tri phường Ninh Thạnh – TP Tây Ninh).

2. Lĩnh vực văn hóa, thông tin (02 kiến nghị)

- Các công trình văn hóa thể thao của tỉnh đầu tư tốn kém nhiều kinh phí, nhưng việc quản lý, sử dụng chưa tốt, nhanh xuống cấp. Đề nghị ngành chức năng quan tâm hơn trong công tác quản lý để bảo đảm sử dụng công trình được hiệu quả hơn (Cử tri Phường 3 – TP Tây Ninh).

- Hiện nay, một số cơ sở kinh doanh gắn biển quảng cáo ngoài trời, làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Đề nghị ngành chức năng trong việc cấp phép quảng cáo, cần quan tâm kiểm tra việc gắn biển quảng cáo của các cơ sở kinh doanh đảm bảo theo đúng quy định (Cử tri Phường 3 – TP Tây Ninh).

3. Chế độ, chính sách (01 kiến nghị)

Theo quy định, thì quân nhân xuất ngũ được đào tạo nghề miễn phí, tuy nhiên hiện nay, quân nhân xuất ngũ được đào tạo nghề lái xe miễn phí (hạng B2) tại Trung tâm đào tạo lái xe Thành Đạt, thì Trung tâm ứng trước 1.000.000 đồng/học viên. Khi học xong Trung tâm không trả lại tiền mà hướng dẫn học viên đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để lấy lại tiền ứng. Tuy nhiên, học viên liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thì được hướng dẫn đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và khi đến đây học viên không lấy lại được tiền. Đề nghị ngành chức năng xem xét, để đối tượng được thuận lợi trong thụ hưởng chính sách của Nhà nước (Cử tri thị trấn Tân Biên – Tân Biên).

III. Những vấn đề cụ thể (02 kiến nghị)

- Đề nghị ngành chức năng xem xét, cấp giấy khai sinh cho bé Phạm Thanh Trà Mi (02 tuổi), sinh ra ở nước Cộng hòa Sierra Leone (có giấy chứng sinh) và hiện đang sinh sống cùng bà tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu (do cha chết, mẹ mất tích), nhằm tạo điều kiện cho bé được đi học và hưởng các quyền lợi khác của công dân Việt Nam (Cử tri xã Long Chữ Bến Cầu).

- Đề nghị ngành chức năng xem xét lại hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ của ông Huỳnh Văn Thành, sinh năm 1957, ngụ tổ 11, ấp Thành Đông, xã Thành Long. Vì cách đây 2 năm, tỉnh trả hồ sơ, đề nghị ông Thành bổ sung thêm phần xác nhận mới của 02 đồng đội tham gia kháng chiến cùng ông, nhưng đến nay ông Thành chưa tìm được đồng đội khác (trong khi, hồ sơ đã có xác nhận của 5 cá nhân có uy tín: Đại tá Nguyễn Lương, Đại tá Nguyễn Ngọc Đời, Thượng tá Nguyễn Văn Được, ông Lê Văn Ba – Hội Nông dân tỉnh, đồng đội Nguyễn Văn Tiến) (Cử tri xã Thành Long – Châu Thành).

IV. Những vấn đề khác (03 kiến nghị)

- Những trường hợp được UBND tỉnh xét đồng ý hỗ trợ đất sản xuất và nhà ở từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận đất sản xuất cũng như nhà ở. Đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm thực hiện hỗ trợ để bà con ổn định cuộc sống (Cử tri xã Tân Hiệp – Tân Châu).

- Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu điện, nước sinh hoạt ở khu dân cư Chàng Riệc[5] (Cử tri xã Tân Lập – Tân Biên).

- Hiện nay các xã nội địa gặp khó khăn về kinh phí đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ cho các xã nội địa khó khăn có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống người dân trên địa bàn (Cử tri xã Trí Bình – Châu Thành).

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan xem xét giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết, trả lời gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 20/9/2017./.[1] Thành phố Tây Ninh 10 điểm; Bến Cầu 09 điểm; Châu Thành 09 điểm; Gò Dầu 09 điểm; Hòa Thành 08 điểm; Tân Biên 10 điểm; Tân Châu 12 điểm; Trảng Bàng 10 điểm; Dương Minh Châu 11 điểm.

[2] Đại biểu vắng cả đợt TXCT do công tác: ĐB Lê Hồng Vương (tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung dài hạn); ĐB Nguyễn Hồng Thanh (Bận đi công tác tại Hà Nội); ĐB Lê Minh Trúc (Bận đi công tác nước ngoài).

[3] Đại biểu vắng (từ 01 buổi đến 05 buổi/ đợt TXCT) do bận lịch công tác đột xuất: ĐB Trần Văn Hận (04/6 buổi); ĐB Nguyễn Thị Tuyết (05/6 buổi); ĐB Trần Thị Ngọc Trinh (02/9 buổi); ĐB Trần Hải Sơn (02/9 buổi); ĐB Võ Đức Trong (01/4 buổi); ĐB Ngô Trần Ngọc Quốc (02/4 buổi); ĐB Nguyễn Thị Hiếu (03/6 buổi); ĐB Phạm Hùng Thái (04/6 buổi); ĐB Trần Anh Minh (01/6 buổi); ĐB Nguyễn Văn Trứ (01/6 buổi); ĐB Đỗ Thị Thanh Loan (01/6 buổi).

[4] Bến Cầu: Long Phước (52 cử tri); Tân Châu: Suối Dây (59 cử tri); TPTN: xã Tân Bình (54 cử tri), xã Bình Minh (50 cử tri).

[5] Tại Công văn số 367/KHCN-KH tháng 7 năm 2016 của Sở khoa học và công nghệ, theo đó có đề cập đến giải pháp nhằm giải quyết việc thiếu nước tại khu dân cư Chàng Riệc thuộc ấp Tân Khai "Sở Khoa học – Công nghệ sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh đề xuất đặt hàng Bộ Khoa học Công nghệ thực hiện dự án nông thôn, miền núi để ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ có hiệu quả, có quy mô phù hợp với vùng sinh thái ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, phục vụ sản xuất nông nghiệp …." tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện.


BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa IX

 


Thực hiện nội dung Báo cáo số 12/BC-TT.HĐND ngày 23/6/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Qua rà soát các nội dung tại Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh về Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh TN khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020,UBND tỉnh đã xem xét, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Trong đó, có một số nội dung UBND xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo thực hiện, UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

* UBND tỉnh đã tiếp nhận báo cáo tổng hợp của Thường trực HĐND 69 ý kiến, kiến nghị.

- Về lĩnh vực kinh tế: 53 kiến, kiến nghị.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 11 ý kiến, kiến nghị.

- Lĩnh vực pháp chế: 5 ý kiến, kiến nghị.

Trong đó:

1. Đã trả lời làm rõ được 53 ý kiến, kiến nghị. (Phụ lục I kèm theo file:PL I.pdf )

2. Chưa giải quyết dứt điểm 08 ý kiến, kiến nghị. (Phụ lục II kèm theo file: PL II.pdf)

3. Thẩm quyền của Trung ương 08 ý kiến, kiến nghị. (Phụ lục III kèm theo file: PL III.pdf)

Trên đây là báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

__________

 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về việc tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh (từ ngày 05/6/2017 đến ngày 16/6/2017), Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri tại 88 điểm tiếp xúc cử tri ở 9 huyện, thành phố[1].

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh; thông báo kết quả trả lời, giải quyết của cơ quan chức năng về những vấn đề cử tri đã nêu trong kỳ tiếp xúc trước; nghe phản ánh ý kiến của cử tri. Trên cơ sở kết quả tiếp xúc cử tri do các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố chuyển đến, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

PHẦN 1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI

Qua tiếp xúc cử tri tại 88 điểm tiếp xúc cử tri ở 9 huyện, thành phố; có 7.897 cử tri tham dự. Nhìn chung, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, huyện và Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện khá tốt, cụ thể như:

- Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện;

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã chuẩn bị và tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, cơ bản đảm bảo mục đích, yêu cầu của đợt tiếp xúc cử tri;

- Thường trực HĐND các huyện, thành phố và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có sự phối hợp tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tham gia tiếp xúc cử tri;

- Đại biểu tích cực tham gia tiếp xúc cử tri (có 46[2]/52 đại biểu HĐND tỉnh tham dự đợt tiếp xúc cử tri), chuẩn bị chu đáo nội dung báo cáo, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước; tại buổi tiếp xúc đã giải trình tại chỗ nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và được cử tri đồng tình.

- Hầu hết ý kiến cử tri phát biểu trên tinh thần đóng góp, xây dựng chính quyền, vì quyền lợi chính đáng của Nhân dân, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải trình, làm rõ tại chỗ đáp ứng được yêu cầu của cử tri; các ý kiến, kiến nghị mà đại biểu ghi nhận được phản ảnh kịp thời đến Thường trực HĐND tỉnh, huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế sau:

- Nhiều đại biểu HĐND tỉnh còn vắng tại các buổi tiếp xúc cử tri (có lý do)[3]. Một số điểm số lượng cử tri tham dự còn ít (dưới 60 cử tri/điểm tiếp xúc)[4].

- Nhiều nội dung kiến nghị thuộc về chủ trương, chính sách chung của tỉnh đã ban hành và đang trong quá trình triển khai thực hiện (chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh), nhưng đại biểu không giải trình tại chỗ cho cử tri, tiếp tục tổng hợp gửi về cho Thường trực HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, một số Tổ đại biểu chuyển những kiến nghị còn chung chung, không cụ thể, rõ ràng, không có cơ sở để trả lời (Tân Biên với kiến nghị về công tác dân số, chính sách cho người có công); hoặc những nội dung đã kiến nghị nhiều lần và có trả lời là không thực hiện nhưng Tổ đại biểu tiếp tục ghi nhận (Gò Dầu với kiến nghị về phụ cấp cho Phó Trưởng ấp). Đối với những nội dung này Thường trực HĐND tỉnh không tổng hợp chuyển UBND tỉnh trả lời.

- Một số điểm cử tri phát biểu khá gay gắt khi phản ánh bức xúc của cá nhân, thậm chí có biểu hiện lợi dụng diễn đàn để xúc phạm cán bộ lãnh đạo, xúc phạm đến đại biểu HĐND (cử tri Phường Ninh Sơn, Phường 3, TP Tây Ninh).

- Bên cạnh phần lớn cử tri phản ánh ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương thì còn một số cử tri phản ánh vấn đề bức xúc cá nhân, những kiến nghị này, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản riêng chuyển các đơn vị trả lời.

PHẦN 2. NỘI DUNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Qua đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 4, có 625 lượt ý kiến phát biểu của cử tri về 960 vấn đề, trong đó có 274 vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; được đại biểu giải trình tại chỗ 185 vấn đề, ghi nhận 89 vấn đề chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh. Quá trình ghi nhận có một số kiến nghị có nội dung trùng nhau, một số kiến nghị chưa cụ thể, rõ ràng, nên qua xem xét, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển đến UBND tỉnh 66 kiến nghị để xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị 08 nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và có văn bản riêng chuyển đến Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh xem xét, chuyển đến Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan để trả lời cho cử tri. Cụ thể các kiến nghị của cử tri như sau:

A. Kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương

1. Kiến nghị Quốc hội xem xét tăng nặng hình phạt (tử hình) đối với tội hiếp dâm trẻ em, loạn luân, nhất là đối với các trường hợp cha, ông nội hiếp dâm con, cháu như báo chí phản ánh trong thời gian vừa qua; xem xét tăng mức xử phạt, có thể xử lý hình sự đối với các trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng gian, hàng giả, kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. (cử tri xã Đồng Khởi – Châu Thành; cử tri Trảng Bàng; cử tri Tân Châu)

2. Xem xét lại trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế, vì thời gian qua báo chí phản ánh nhiều trường hợp chết người do thiếu trách nhiệm tại các bệnh viện, phòng khám tư, nhất là tại các phòng khám do người nước ngoài thành lập, hoạt động không phép. (cử tri xã Đồng Khởi – Châu Thành)

3. Hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn và hộ gia đình đối với các đối tượng nghiện ma túy không đem lại hiệu quả. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh lại quy định, các đối tượng nghiện ma túy nên đưa đi cai nghiện tập trung, không nên để giáo dục tại tại xã, phường, thị trấn làm ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương. (cử tri xã Đồng Khởi – Châu Thành)

4. Theo Quyết định 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ cho hưởng trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến, còn đối tượng người có công không được hưởng. Kiến nghị ngành chức năng có chế độ trợ cấp một lần cho đối tượng người có công. (cử tri xã Phước Vinh – Châu Thành)

5. Kiến nghị sớm thực hiện tiếp việc cấp đổi Huân chương kháng chiến bị cũ mục, vì thời gian gần đây ngưng thực hiện. (cử tri xã Phước Vinh – Châu Thành)

6. Kiến nghị Trung ương quy định tổ chức bầu cử Trưởng ấp 5 năm/lần thay cho việc 2,5 năm/lần như hiện nay để tiết kiệm kinh phí cho cơ sở trong việc tổ chức bầu cử. (cử tri xã Thạnh Tây – Tân Biên)

7. Cử tri phản ánh những người hoạt động không chuyên trách tại các xã, thị trấn hiện nay phải thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động nhưng không được đóng bảo hiểm thất nghiệp để có thể ổn định cuộc sống khi bị thất nghiệp. Trong khi đó những người lao động khác làm việc theo chế độ hợp đồng lao động lại có bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, rất thiệt thòi cho những người hoạt động không chuyên trách. Kiến nghị xem xét và hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách được đóng bảo hiểm thất nghiệp (Cử tri xã Phước Trạch – Gò Dầu).

8. Hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện nhiều chương trình quảng cáo thực phẩm chức năng, hình ảnh quảng cáo quá sự thật, người dân tin tưởng mua sử dụng nhưng hiệu quả không như quảng cáo. Đề nghị các ngành chức năng sớm vào cuộc, kiểm duyệt chặt chẽ nội dung quảng cáo, kiểm duyệt chất lượng sản phẩm để người dân tin dùng (cử tri xã Thạnh Đông – Tân Châu).

 

B. Kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

I. Lĩnh vực kinh tế (50 kiến nghị)

1. Lĩnh vực giao thông – vận tải (20 kiến nghị)

1.1. Đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông

- Cử tri kiến nghị nâng cấp các tuyến đường:

+ Khắc phục, gia cố lại hai đầu cầu Bến Sỏi (mối nối giữa cầu với đường). Tại hai đầu cầu Bến Sỏi đã được sửa chữa, khắc phục năm 2016, nay tiếp tục bị hỏng, vị trí từ cầu xuống đường có khoảng cách, ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện, nhất là đối với xe tải nặng dễ gây nguy hiểm cho xe lưu thông. (Cử tri xã Thành Long – Châu Thành)

+ Tuyến đường Phước Vinh - Sóc Thiết - Tà Xia hiện nay hư hỏng nặng, người dân đi lại khó khăn, cử tri đã có kiến nghị và được UBND tỉnh trả lời sẽ thực hiện trong năm 2018. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường này hư hỏng rất nặng, có đoạn người dân không đi lại được phải đi nhờ qua nhà người dân. Đề nghị sửa chữa gấp đoạn này để người dân đi lại được thuận tiện. (cử tri xã Hòa Hiệp – Tân Biên)

+ Đề nghị UBND tỉnh và ngành chức năng sớm có giải pháp đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và chi trả kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án thi công đường Hồ Chí Minh qua khu vực Trảng Bàng (cử tri xã Gia Bình - Trảng Bàng).

+ Đề nghị sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 781 từ ngã ba Bờ Hồ đi Tân Châu, hiện nay xe lưu thông nhiều, hư hỏng trầm trọng (củ tri xã Suối Đá – Dương Minh Châu).

- Cử tri kiến nghị làm hệ thống thoát nước các tuyến đường:

+ Đường ĐT 796 (đoạn giáp ĐT 781 đi Ninh Điền) vì hiện tại không có hệ thống mương thoát nước, vào mùa mưa thường xuyên bị ngập nước. (Cử tri xã Thành Long – Châu Thành)

+ Sửa chữa hệ thống mương thoát nước đoạn từ khu vực chợ Hòa Bình đến khẩu Phước Tân (ĐT 781). (Cử tri xã Thành Long – Châu Thành)

+ Lắp đặt hệ thống thoát nước dọc đường 782 (đoạn qua ấp 4, ấp 5, xã Bàu Đồn, đường xuống chùa Phước Minh) nhằm hạn chế tình trạng ngập úng khi mùa mưa đến (Cử tri xã Bàu Đồn – Gò Dầu).

- Cử tri kiến nghị lắp đặt đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc, biển báo để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường:

+ Tuyến đường 781 thuộc địa bàn xã Thành Long lượng xe lưu thông nhiều, đường hẹp, nhiều xe chạy tốc độ cao, có 02 điểm chợ và 04 trường học nhưng không có biển báo hiệu trường học, chợ. Đề nghị lắp đặt biển báo hiệu trường học, chợ và gờ giảm tốc để xe lưu thông trên đường giảm tốc độ khi đến các khu vực này. (Cử tri xã Thành Long – Châu Thành)

+ Đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 Á Đông thường xuyên hư hỏng, công nghệ lạc hậu. Kiến nghị lắp đặt mới để bảo đảm an toàn giao thông. (Cử tri xã Thái Bình – Châu Thành)

+ Đề nghị gắn đèn đường đoạn từ Cầu Nổi về ngã 4 Thanh Điền do lượng xe lưu thông nhiều, hay xảy ra tai nạn giao thông. (Cử tri xã Thanh Điền – Châu Thành)

+ Làm gờ giảm tốc độ khu vực trường Mẫu giáo An Cơ (điểm trường tại ấp Sa Nghe) và đầu kênh TN 21 (tại ngã 3 đường Tỉnh lộ 788 giao với đường vô tổ 3, ấp Sa Nghe). (Cử tri xã An Cơ – Châu Thành)

+ Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại chỗ giao nhau giữa đường từ Cầu Bến Đình giáp với Quốc Lộ 22B thuộc xã Cẩm Giang huyện Gò Dầu, vì nơi này hay xảy ra tai nạn giao thông. (cử tri Long Khánh, huyện Bến Cầu)

+ Tại ngã tư Cây Cầy - giao điểm Thạnh Bình (Tân Biên) và Thạnh Đông (Tân Châu) hệ thống đèn tín hiệu hoạt động không đồng bộ, rất dễ gây tai nạn cho  người tham gia giao thông, cử tri phản ánh đã lâu, và tại báo cáo số 91/BC-UBND ngày 9/4/2017 của UBND đã trả lời "UBND tỉnh đã giao huyện chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, khảo sát để lập dự toán sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này trong thời gian tới" nhưng đến nay chưa khắc phục. Đề nghị sớm chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng này (cử tri xã Thạnh Bình – Tân Biên).

+ Kiến nghị ngành chức năng tổ chức khảo sát và lắp đặt hợp lý hệ thống tín hiệu giao thông (đèn đường, biển báo) tại một số vị trí giao cắt với các tuyến đường tỉnh (ĐT782, ĐT789, ĐT 787, ...); đèn báo tín hiệu giảm tốc tại giao lộ cắt ngang Quốc lộ 22B (đoạn trước UBND xã Gia Bình, chợ Gia Bình, trường TH, THCS Gia Bình); đồng thời phải tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm (chạy quá tốc độ, chở quá tải, lấn tuyến,...) nhằm góp phần hạn chế tai nạn giao thông (cử tri Trảng Bàng).

+ Đề nghị lắp đèn báo nguy hiểm và làm gờ giảm tốc tại ngã ba đường 784 và ĐH14 tại cổng ấp Ninh Hưng II (cử tri xã Chà Là – Dương Minh Châu).

+ Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt bảng chỉ dẫn đường tại ngã tư đường vào Công ty TNHH phát triển KCN TMTC (đường Xuyên Á), vì hiện nay, người dân ở nơi khác đến thường bị nhầm lẫn với ngã tư Mộc Bài (điểm giao giữa đường Xuyên Á và đường 786, đi vào thị trấn Bến Cầu). (cử tri Thị trấn Bến Cầu)

+ Đường Quốc lộ 22B, khu vực ngã tư Bông Trang (xã Thạnh Đức) thường xuyên tập trung mua bán đông người và các phương tiện chạy rất nhanh gây mất an toàn giao thông. Kiến nghị, ngành chức năng có biện pháp cảnh báo, giảm tốc độ lưu thông để đảm bảo an toàn (Cử tri xã Thạnh Đức – Gò Dầu).

(Vấn đề này cử tri đã có ý kiến nhiều lần, được UBND tỉnh ghi nhận và giao Sở GTVT tỉnh có văn bản đề nghị Cục Quản lý đường bộ IV xem xét, giải quyết và trả lời cử tri nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin trả lời cụ thể).

- Tuyến đường Quốc lộ 22B, nhiều hộ dân xây dựng, lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường để ở và mua bán gây cản trở giao thông (đoạn từ ngã 3 Á Đông đến ngã tư Trảng Lớn và tỉnh  lộ 781 từ ngã tư Trảng Lớn đến thị trấn Châu Thành; khu vực chợ Cầy Xiêng, Tua Hai huyện Châu Thành), gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân khi tham gia lưu thông. Đề nghị các ngành chức năng giải tỏa để bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, các đoạn đường này, mương thoát nước 2 bên đường bị bồi lấp không thoát nước được, gây ô nhiễm môi trường và nhiều tấm đan đậy đã bị hư hỏng gây nguy hiểm cho người đi đường, đề nghị xem xét giải quyết. (cử tri xã Trà Vong, Mỏ Công – Tân Biên; xã Thái Bình – Châu Thành)

- Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm mở dải phân cách đường 782 (đoạn qua khu vực ấp 4, xã Bàu Đồn, đường quán Cây Sung) vì người dân phải đi vòng rất bất tiện và ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân ở hai bên đường (Cử tri xã Bàu Đồn – Gò Dầu).

1.2. Lĩnh vực vận tải

Đề nghị ngành chức năng làm việc lại với Ban quản lý bến xe Tây Ninh về việc thu phí 2.000 đồng/lượt khi hành khách có nhu cầu chạy xe máy chở hành lý vào Bến xe. (Cử tri xã Đồng Khởi – Châu Thành)

2. Lĩnh vực thương mại, đo lường chất lượng (01 kiến nghị)

- Đề nghị ngành chức năng tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý hành vi vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa kém chất lượng, hàng gian, hàng giả (phân bón, thuốc trừ sâu,...); vấn đề sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và chế biến thực phẩm, ... gây tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người dân; vấn đề đo lường dung tích không đảm bảo tại các cây xăng trên địa bàn. Đồng thời, cần nâng cao mức phạt đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, hạn chế thiệt hại cho người dân (cử tri xã Thạnh Đông– Tân Châu; cử tri xã Ninh Điền, Thành Long – Châu Thành; cử tri xã Đôn Thuận, An Tịnh - huyện Trảng Bàng)

3. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (14 kiến nghị)

3.1. Về kênh mương, thủy lợi

- Tuyến kênh TN17-19 đoạn qua ấp Thanh Sơn, Thanh Thuận, Thanh Phước thiết kế chưa phù hợp nên không đủ nước tưới vùng hạ lưu, đề nghị sửa chữa, nâng cấp. (cử tri Thanh Điền - Châu Thành)

- Cử tri phản ánh Cống tiêu luồng số 3 (suối Cây Sung, dự án Phước Hòa) quá nhỏ, nước thoát không kịp gây ngập. Đề nghị ngành chức năng cho lắp đặt cống mới lớn hơn. (cử tri An Cơ – Châu Thành)

- Dự án kênh tiêu Phước Hòa thi công cống qua đường thoát nước từ các xã lân cận, mặt cống nhỏ dễ gây ngập úng khu vực sau UBND xã An Cơ. Kiến nghị ngành chức năng khảo sát làm kè để tránh nước chảy hư đường liên xã (cụ thể là Hương lộ 16, đoạn qua tổ 4, ấp An Thọ). Đồng thời, tại các cống qua đường, đề nghị làm rào chắn tại các miệng cống để đảm bảo an toàn. (cử tri An Cơ – Châu Thành)

- Hiện nay các tuyến đường bờ kênh tại xã Trà Vong và Mỏ Công hiện đang xuống cấp, xuất hiện nhiều "ổ gà" và "ổ voi", đề nghị tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường này để tạo điều kiện cho người dân lưu thông và vận chuyển hàng hóa (cử tri xã Trà Vong, Mỏ Công – Tân Biên).

- Khu vực xã Thạnh Tây, không đủ nước để trồng trọt, sản xuất, đề nghị tỉnh có biện pháp để cung cấp nước đầy đủ cho người dân phục vụ sản xuất nông nghiệp (cử tri xã Thạnh Tây – Tân Biên).

- Việc thi công Kênh Thủy lợi Phước Hòa (đã hoàn thành giai đoạn 1 từ năm 2009-2012), phần đất nhỏ lẻ của người dân còn lại khi kênh đi qua không canh tác được, Ban quản lý kênh thủy lợi đã làm việc thống nhất thu hồi và đền bù (có thông báo cho người dân từ năm 2015) nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, đề nghị ngành chức năng sớm trả lời cho người dân biết khi nào thực hiện. (cử tri xã Tân Bình – Tân Biên).

- Đề nghị sớm có giải pháp khắc phục những hậu quả do thi công công trình thủy lợi gây ra làm ngập úng một số khu vực trên địa bàn xã An Tịnh (Ban quản lý công trình thủy lợi Phước Hòa đã hứa khi làm kênh xong sẽ khắc phục những chỗ bị ảnh hưởng khi tuyến kênh đi qua, nhưng đến nay chưa khắc phục) (cử tri xã An Tịnh - Trảng Bàng);

- Cử tri tiếp tục đề nghị UBND Tỉnh và ngành chức năng sớm có kế hoạch nạo vét kênh tiêu cầu Rỗng Tượng trên địa bàn xã Gia Bình nhằm hạn chế tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất của người dân (cử tri xã Gia Bình -Trảng Bàng);

- Cống thoát nước nằm trên tuyến đê bao tiểu vùng 1 thuộc tổ 8 ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ và cống thoát nước nằm trên tuyến đê bao tiểu vùng An Thới, xã An Hòa thường xuyên bị nghẹt, gây ngập úng làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Đề nghị ngành chức năng có hướng khắc phục để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri sản xuất (Cử tri xã An Hòa, xã Phước Chỉ - Trảng Bàng).

3.2. Về bảo vệ và phát triển rừng

- Sau khi thực hiện Quyết định 875, hầu hết diện tích đất đã được trồng rừng, nhưng hiện nay có khoảng 10 ha đất không được trồng rừng mà được trồng cây cao su (Tiểu khu 54, ấp Tân Đông, xã Tân Thành). Theo phản ảnh của cử tri diện tích trồng cao su nêu trên là của ông Lữ Trung Lành (trước đây là PGĐ Ban quản lý rừng phòng hộ dầu tiếng). Kiến nghị ngành chức năng kiểm tra làm rõ để thực hiện trồng rừng theo quy định (cử tri xã Tân Thành – Tân Châu).

3.3. Về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

- Tuyến đường 785 từ KàTum đi Tân Hà đang thi công cống thoát nước, vì vậy khi có mưa, cũng như nước từ Campuchia đổ về không thể theo cống đổ xuống suối được gây ngập úng cục bộ cho khu vực này, làm thiệt hại 17 ha mía, mì của bà con nông dân. Kiến nghị UBND tỉnh khảo sát để có mức hỗ trợ cho bà con nhằm giảm bớt thiệt hại cho bà con nông dân (cử tri xã Tân Đông – Tân Châu).    

- Đề nghị tỉnh sớm triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển và ổn định cho sản xuất nông nghiệp, nhất là việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống cho nông dân, hạn chế tình trạng sản xuất tự phát một cách tràn lan như trước đây (cử tri xã Gia Bình - Trảng Bàng);

3.4. Về vấn đề cung cấp nước sạch

- Trạm cấp nước sạch cho dân tộc tại ấp Tân Đông, xã Tân Thành đã hư hỏng bồn chứa nước và lưới lọc nước, làm thất thoát nước, gây lãng phí. Kiến nghị tỉnh sớm sửa chữa, khắc phục (cử tri xã Tân Thành – Tân Châu).

- Đề nghị trang bị máy phát điện dự phòng tại trạm cấp nước sạch xã Phan,  Lộc Ninh và Bến Củi để khi cúp điện trạm vẫn cung cấp nước cho người dân (cử tri xã Phan, Bến Củi, Lộc Ninh – Dương Minh Châu).

4. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường (14 kiến nghị)

4.1. Về vấn đề ô nhiễm môi trường

- UBND tỉnh đã có trả lời về ô nhiễm môi trường tại Công ty xử lý phế liệu rắn tại Hòa Hội. Tuy nhiên, thực tế hiện tại chưa bớt tình trạng khói bụi và mùi hôi, nhất là vào ban đêm, không khí ngột ngạt, khó thở. Ngoài ra, nước giếng sinh hoạt của các hộ dân ở giữa Công ty Hùng Duy và Công ty xử lý phế liệu rắn có mùi hôi, nước bơm lên trong khoảng 5 phút đầu có mùi hôi không sử dụng được. Đề nghị tỉnh tiếp tục khảo sát, kiểm tra (lúc công ty đang hoạt động) và có biện pháp khắc phục những vấn đề này. (cử tri xã Hòa Hội – Châu Thành)

- Đề nghị ngành chức năng kiểm tra hệ thống xử lý chất thải của các công ty, xí nghiệp và của khu công nghiệp Thanh Điền, vì hiện nay người dân ở tổ 19 và tổ 20, ấp Thanh Phước có rất nhiều người bị ung thư. Cần có khảo sát, đánh giá để xác định có phải do nguồn nước thải gây ô nhiễm hay không. (cử tri Thanh Điền – Châu Thành)

- Lò mì Malaysia (Thành Vũ) hiện nay có nhiều hầm chứa nước thải rất đầy, bốc mùi hôi thối, ô nhiễm khi mưa lớn dễ bị bể tràn nước thải ra ngoài ảnh hưởng đến môi trường. Đề nghị ngành chức năng tiến hành kiểm tra, có biện pháp can thiệp kịp thời. (cử tri thị trấn Châu Thành)

- Lò mỳ Trường Hưng (Tân Châu) thường xuyên xả nước thải ra suối chạy qua xã Thạnh Bình đồng thời phơi xác mì gây ô nhiễm môi trường, cử tri đã phản ánh nhiều lần, nhưng vẫn chưa khắc phục được, kiến nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý triệt để (cử tri xã Thạnh Bình – Tân Biên).

- Kiến nghị ngành chức năng kiểm tra đột xuất việc xử lý nước thải đối với các lò mì Hồng Cúc, Sầm Nhứt và các lò mì xung quanh khu vực Cầu Suối Tre trên địa bàn xã Hòa Hiệp để xử lý kịp thời vấn đề ô nhiễm môi trường. Vấn đề này cử tri kiến nghị nhiều lần và được ngành chức năng trả lời đã có định kỳ tổ chức kiểm tra, lấy mẫu và xử lý đúng quy định; nhưng thực tế mùi hôi, màu sắc nguồn nước theo cử tri là không bình thường, vẫn có khả năng các doanh nghiệp này xả lén nước thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường gây ô nhiễm khu vực này (cử tri xã Hòa Hiệp – Tân Biên).

- Kiến nghị Sở tài nguyên và Môi trường tiếp tục khảo sát, giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước suối kênh tiêu ấp Trường Xuân, do các nhà máy Cao su đầu nguồn ở Chà Là - Dương Minh Châu xã nước thải ra kênh gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. (Cử tri xã Trường Hòa – Hòa Thành)

- Đề nghị quy hoạch lại nghĩa trang Cực lạc Thái Bình, hiện nay việc chôn cất không đảm bảo cách khu dân cư 500m, gây ô nhiễm, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân (cử tri xã Bàu Năng – Dương Minh Châu).

4.2. Về khai thác tài nguyên

- Cử tri phản ánh  gần đập Tha La hiện có 03 doanh nghiệp đang khai thác cát gây ảnh hưởng đến hoạt động của đập Tha La; tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực sông Vàm Cỏ Đông (đoạn đi qua ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ với quy mô ngày càng lớn, đoạn qua huyện Châu Thành) ảnh hưởng đến các hộ dân khu vực ven sông (gây sạt lở bờ sông). Đồng thời, tỉnh đã có chủ trương tạm dừng khai thác cát trong lòng hồ Dầu Tiếng, nhưng vẫn còn nhiều đơn vị khai thác với số lượng lớn. Đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, khảo sát việc khai thác cát trên địa bàn để bảo vệ nguồn tài nguyên và tránh xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông như một số tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. (cử tri Tân Phú, Tân Hội, Suối Dây – Tân Châu; Phước Ninh – Dương Minh Châu; Phước Chỉ - Trảng Bàng; cử tri xã Hòa Thạnh – Châu Thành)

- Việc các doanh nghiệp tạm ngưng khai thác cát dẫn đến giá cát hiện nay tăng gấp nhiều lần so với giá cũ, ảnh hưởng rất lớn đến chi phí xây dựng các công trình. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để bình ổn giá cát (cử tri Tân Phú, Tân Hội, Suối Dây – Tân Châu; Thị trấn Gò Dầu).

- Đề nghị ngành chức năng kiểm tra việc Mỏ đá Lộc Trung hoạt động xay đá quá giờ quy định (trưa, tối) kể cả ngày chủ nhật gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đặc biệt vào ngày 12/5/2017 Mỏ đá Lộc Trung cho nổ mìn quá lớn đá bay ra khỏi vành đai an toàn rơi vào một số nhà dân gây nguy hiểm (cử tri xã Lộc Ninh – Dương Minh Châu).

- Để tránh tình trạng đuối nước đối với trẻ em, nhất là tại khu vực các hầm khoáng khai thác đất không có rào chắn xung quanh và không có lắp đặt biển báo độ sâu, đề  nghị ngành chức năng có biện pháp bắt buộc các chủ hầm khai thác đất phải có rào chắn, biển báo độ sâu tại khu vực khai thác đất. (cử tri xã Hòa Hiệp – Tân Biên)

- Đề nghị ngành chức năng tỉnh sớm giải quyết việc xà lan Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công gây sạt lở bờ rạch, sạt lở đất sản xuất nông nghiệp gây ảnh hưởng nặng đến sản xuất của nhân dân (cử tri xã An Hòa – Trảng Bàng).

4.3. Về quản lý đất đai

- Thực tế hiện nay có một số diện tích đất lúa không thể sản xuất lúa, tuy nhiên người dân không thể chuyển mục đích sử dụng đất, vì Nhà nước đang hạn chế việc chuyển đất lúa sang loại đất khác. Kiến nghị ngành chức năng có kế hoạch rà soát diện tích đất lúa đang trồng cây lâu năm, không sản xuất được lúa để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và cho chuyển đổi đối với phần diện tích đất gò cao để dân xây dựng nhà ở. (Cử tri huyện Châu Thành)

- Hiện nay, việc làm thủ tục liên quan đến cấp chứng nhận quyền sử dụng đất (tập trung về phòng Đăng ký đất đai) còn gây nhiều phiền hà cho người dân: nhiều thủ tục, phải đi lại nhiều lần giữa xã và huyện (Văn phòng Đăng ký đất đai) để xác nhận giấy tờ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế (khó khăn do người dân khó tìm gặp được cán bộ thuế ở xã); thời gian trả hồ sơ kéo dài. Kiến nghị ngành chức năng giảm bớt thủ tục để giảm phiền hà cho dân. Ngoài ra, thủ tục đo đạc để cấp chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà, thái độ cán bộ thực hiện chưa tốt, gây nhiều phiền hà cho người dân, chi phí đo đạc đất đai để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất là quá cao. Cử tri kiến nghị ngành chức năng có chính sách miễn, giảm đối với gia đình chính sách và các trường hợp đo đạc lại để tách thửa chia cho con cháu (Cử tri xã Cẩm Giang – Gò Dầu; Ninh Điền – Châu Thành).

5. Lĩnh vực ngân hàng (01 kiến nghị)

- Đề nghị chấn chỉnh tình trạng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thực hiện việc cho vay tín chấp thông qua các tổ chức chính trị - xã hội như Hội nông dân, Hội phụ nữ…nhưng lại giữ sổ đỏ giấy đất của người dân, không làm thủ tục thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền là không đúng quy định (Cử tri xã Mỏ Công – Tân Biên).

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội (11 kiến nghị)

1. Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội (04 kiến nghị)

- Đề nghị tỉnh có giải pháp lâu dài để giải quyết tình trạng người Campuchia đi ăn xin trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực trung tâm thành phố Tây Ninh. (cử tri Đồng Khởi – Châu Thành)

- Những năm gần đây, tình trạng ly hôn gia tăng đặc biệt là ở các cặp vợ chồng trẻ dẫn tới việc trẻ em trong các gia đình này không được chăm sóc, giáo dục tốt, để lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Đề nghị các ngành chức năng có giải pháp để kéo giảm tình trạng này (cử tri thị trấn Tân Biên).

- Cử tri là người cao tuổi phản ảnh việc chi chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội cho người cao tuổi trước đây do công chức lao động thương binh xã hội và Hội người cao tuổi xã nhận kinh phí và chi trả kịp thời đến tận nhà người cao tuổi. Nhưng từ tháng 3/2017 đến nay, việc chi trả giao cho Bưu điện huyện thực hiện, nhân viên Bưu điện hàng tháng chi trả tại UBND xã, những người cao tuổi đi lại khó khăn nếu không đến nhận trực tiếp được thì phải làm giấy ủy quyền cho người nhà nhận thay, gây bất tiện, phiền hà cho người cao tuổi. Kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh lại quy định. (Cử tri xã Long Thành Bắc – Hòa Thành)

- Đề nghị UBND tỉnh và ngành lao động, thương binh và xã hội tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chế độ ưu đãi với người có công và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; đồng thời, có thông báo cụ thể những trường hợp chưa hoặc không thuộc diện được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định (cử tri xã Đôn Thuận, Trảng Bàng).

2. Lĩnh vực y tế (04 kiến nghị)

- Đề nghị Sở Y tế có biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh của Bệnh viện tuyến tỉnh và huyện (cụ thể là ở Bệnh viện đa khoa tỉnh, TTYT Tân Châu), khắc phục việc thiếu thuốc, chẩn đoán bệnh thiếu chính xác gây nguy hiểm cho bệnh nhân (TTYT Trảng Bàng); tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh thái độ phục vụ của nhân viên y tế tại các bệnh viện công lập trên địa bàn (TTYT Trảng Bàng); chấn chỉnh tình trạng bán vé số, mua bán hàng rong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các cơ sở y tế, Trung tâm y tế huyện góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự (cử tri Đồng Khởi, An Cơ, Hòa Thạnh – Châu Thành; cử tri xã Trà Vong  - Tân Biên; cử tri xã Thạnh Bình – Tân Biên; cử tri xã Lộc Hưng - Trảng Bàng).

- Đề nghị ngành chức năng kiểm tra việc bệnh viện Lê Ngọc Tùng và Cao Văn Chí ép người dân khi đến khám phải nhập viện điều trị và khám tất cả các khoa khi không có nhu cầu (cử tri xã Suối Đá – Dương Minh Châu).

- Việc cấp bảo hiểm y tế cho thân nhân con em làm nghĩa vụ quân sự quá chậm trễ, có trường hợp 1 năm mới được cấp hoặc đi nghĩa vụ về nhưng cha mẹ vẫn chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, ảnh hưởng quyền lợi của thân nhân. Ngành chức năng xem xét nên cấp ngay từ ngày quân nhân lên đường nhập ngũ. (cử tri An Cơ, Phước Vinh – Châu Thành)

- Từ năm 2014-2016, đồng bào dân tộc Tà Mun được cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhưng từ đầu năm 2017 thì không được cấp. Đề nghị ngành chức năng cho biết vì sao? (cử tri xã Suối Đá – Dương Minh Châu).

3. Lĩnh vực văn hóa, thông tin (02 kiến nghị)

- Kiến nghị tỉnh có quy định về việc quản lý đối với loại hình karaoke lưu động (thùng loa kẹo kéo), vì hiện chưa có quy định về quản lý đối với loại hình này, địa phương khó quản lý, cử tri bức xúc, phản ánh nhiều. (cử tri Thái Bình, Thành Long – Châu Thành)

- Vào các ngày lễ, tết hàng năm UBND Tỉnh đều có thông báo về việc nghỉ lễ, tết và quy định treo cờ Tổ quốc, tuy nhiên trên thực tế có một số người dân không biết để thực hiện, các Tổ tự quản phải đi đến từng nhà để thông báo treo cờ Tổ quốc, trường hợp các hộ không có người ở nhà phải đi hai hoặc ba lần mới thông báo được. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thông báo treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ, tết trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh – truyền hình, Đài truyền thanh) để dân biết, thực hiện. (cử tri xã Tân Phong – Tân Biên)

4. Lĩnh vực giáo dục (01 kiến nghị)

- Hiện trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ phổ biến cho học sinh học thêm (lớp 11 và 12), đóng mỗi môn học từ 4 đến 5 triệu đồng. Vậy có đúng quy định không? Một số hộ nghèo, khó khăn không có tiền đóng tiền học cho con, kiến nghị ngành chức năng xem xét lại vấn đề này. (cử tri xã Ninh Điền – Châu Thành)

III. Lĩnh vực pháp chế (05 kiến nghị)

- Việc đổi giấy chứng minh nhân dân sang thẻ mới làm cho người dân khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch về thủ tục vay ngân hàng do phải kèm theo giấy xác nhận để xác nhận giấy mới và giấy cũ là cùng một người. Đề nghị có giải pháp đơn giản thủ tục hành chính. (cử tri xã Thanh Điền – Châu Thành)

- Cử tri phản ánh tại trụ sở tiếp công dân tỉnh: người dân đề nghị xin gặp lãnh đạo, cán bộ tại trụ sở tiếp công dân yêu cầu phải có hồ sơ rồi mới được gặp, như vậy có đảm bảo theo quy định tiếp công dân không? (cử tri xã Thái Bình – Châu Thành)

- Hiện nay, theo quy định của tỉnh, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có bằng tốt nghiệp đại học được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng; cao đẳng là 300.000 đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ này chỉ hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, không hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố. Do đó, kiến nghị tỉnh xem xét, có hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố tốt nghiệp đại học, cao đẳng. (cử tri phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh)

- Cử tri phản ánh tình trạng tụ tập đua xe trái phép trên đoạn đường ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang (Đoạn Trạm dừng chân Minh Anh) vào lúc 1 đến 2 giờ sáng gây mất trật tự và dễ xảy ra tai nạn. Kiến nghị ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm để hạn chế tình trạng đua xe (Cử tri xã Cẩm Giang – Gò Dầu).

- Đề nghị UBND Tỉnh có biện pháp chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm đối với một số cơ quan, ngành chưa thực hiện tốt hoặc chậm thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều vấn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân (cụ thể như việc xử lý ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác đất, cát không đúng quy định... ; tình trạng yếu kém trong khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của y bác sĩ, nhân viên y tế…) (cử tri xã An Tịnh, Lộc Hưng - Trảng Bàng).

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan xem xét giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết, trả lời gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 07/07/2017 để trình kỳ họp theo quy định./.[1] TP Tây Ninh 10 điểm; Bến Cầu 09 điểm; Châu Thành 09 điểm; Gò Dầu 09 điểm; Hòa Thành 08 điểm; Tân Biên 10 điểm; Tân Châu 12 điểm; Trảng Bàng 10 điểm; Dương Minh Châu 11 điểm.

[2] Đại biểu vắng cả đợt TXCT do công tác: ĐB Trần Lưu Quang (tham gia kỳ họp Quốc hội), ĐB Nguyễn Văn Thọ (Đại hội Nhơn sanh), ĐB Lê Thành Công (công tác nước ngoài); tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung dài hạn: ĐB Nguyễn Văn Trứ; ĐB Lê Hồng Vương; do bệnh: ĐB Võ Văn Sớm.

[3] Đại biểu vắng (từ 01 buổi đến 04 buổi/ đợt TXCT) do bận lịch công tác đột xuất: ĐB Trần Thị Ngọc Trinh (04/9 buổi); ĐB Trần Hải Sơn (03/9 buổi); ĐB Nguyễn Hồng Thanh (01/4 buổi); đại biểu Nguyễn Đài Thy (01/4 buổi); ĐB Nguyễn Thị Hiếu (01/6 buổi); ĐB Phạm Hùng Thái (02/6 buổi); ĐB Trần Văn Khải (01/6 buổi).

[4] TPTN: Thanh Điền (50 cử tri), Phường 2 (40 cử tri), xã Thạnh Tân (50 cử tri).KỲ HỌP THỨ NHẤT: Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

* Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng thông báo để cử tri được biết Dự án Khu Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời giai đoạn 2, 3 có triển khai thực hiện hay không? Nếu thực hiện thì thời gian nào giải tỏa, đền bù? Quy hoạch đã lâu, nhưng chậm triển khai (hơn 8 năm) làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt và quyền lợi sử dụng đất của người dân (Cử tri xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng).

Giải trình:

Đối với giai đoạn 2 của dự án Khu Liên hợp: Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG đã có văn bản số 353/CV-SVI ngày 03/04/2015 gửi UBND tỉnh xin chủ trương triển khai bồi thường GPMB Giai đoạn 2 và đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 1277/UBND-KTTC ngày 12/5/2015 và Công văn số 3001/UBND-KTTC ngày 12/10/2015.

Đối với phần đất công do nhà nước quản lý, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB (Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 18/02/2016) và đã triển khai chi trả bồi thường GPMB xong.

Đối với phần đất do người dân đang sử dụng, đang thực hiện theo quy định về trình tự thủ tục bồi thường GPMB.

Về Giai đoạn 3 của Dự án Khu liên hợp, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Trảng Bàng xem xét đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, sau khi có Kế hoạch sử dụng đất sẽ tiến hành công tác bồi thường GPMB theo trình tự thủ tục quy định.


* Ý kiến kiến nghịKhu tái định cư tại ấp 6, xã Bàu Đồn được quy hoạch đã lâu, nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện gây lãng phí. Đề nghị ngành chức năng xem xét cho thuê để lấy tiền giúp đỡ cho các hộ nghèo địa phương (Cử tri xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu).

Giải trìnhHiện đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, ngoài ra UBND huyện Gò Dầu có xây dựng 1 điểm trường mẫu giáo đạt chuẩn và đã bố trí tái định cư cho 184 nền cho các hộ dân. Giai đoạn 2 của Khu Đô thị, tái định cư đang có Nhà đầu tư vào đầu tư và sẽ xây dựng Ký túc xá cho công nhân.


* Ý kiến kiến nghịTây Ninh có nhiều lợi thế, tiềm năng về du lịch, thương mại, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp, nhưng chưa phát huy hết những lợi thế để phát triển tỉnh nhà. Đề nghị ngành chức năng cho biết nguyên nhân? Những chủ trương, giải pháp sắp tới để phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, du lịch và sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhà? (Cử tri xã Trường Đông, huyện Hòa Thành).

Giải trình:

Những năm gần đây, nền kinh tếcủa tỉnh đã có bước phát triển nhanh, mạnh so với những giai đoạn trước. Tuy nhiên, đến nay tỉnh vẫn chưa phát huy hết những tiềm năng, lợi thế sẵn có của mình, vẫn còn nhiều cơ hội, thách thức đặt ra cho chính quyền tỉnh trong thời gian tới để đạt được mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại đến năm 2020. Sự phát triển của một số ngành dù có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế, cụ thể như:

Về nông nghiệp: sản xuất nông nghiệp còn manh mún, cách thức sản xuất theo kiểu truyền thống, thủ công; năng suất và chất lượng sản phẩm chưa cao, chỉ dừng lại ở dạng sơ chế, giá trị gia tăng thấp.

Về công nghiệp: nhiều dự án thu hút vốn đầu tư có quy mô nhỏ, hàm lượng khoa học công nghệ thấp, sử dụng nhiều lao động, gia công là chủ yếu…

Về du lịch: chỉ phát triển du lịch tâm linh, chưa mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh; các dịch vụ phục vụ du lịch còn hạn chế, manh mún, nhỏ lẻ, chưa hấp dẫn du khách

Nguyên nhân:

Có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan lẫn khách quan cho sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, có thể kể đến gồm:

-   Nguồn vốn cho đầu tư phát triển của tỉnh còn hạn chế; còn phụ thuộc vào nguồn vốn của Trung ương; chưa huy động được nhiều nguồn vốn xã hội hóa.

-   Một số chủ trương, định hướng của tỉnh chưa phát huy hiệu quả, cần thời gian cho sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển theo tình hình mới.

-   Một số địa phương, cơ quan ban ngành còn e dè, thụ động trong việc đổi mới, cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

-   Đầu tư phát triển còn dàn trãi; chưa tập trung đúng mức cho hướng phát triển chủ đạo của tỉnh vì nguồn lực hạn chế và nhu cầu đầu tư phát triển ở nhiều lĩnh vực thì rất lớn.


Giải pháp:

-   Tây Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng của nền hành chính phục vụ và tập trung cơ cấu lại công nghiệp; phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng khoa học- công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm, tập trung vào những ngành có tính nền tảng, có lợi thế so sánh của địa phương, thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống.

-   Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông thôn; cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp vô cơ; ứng dụng công nghệ cao cả trong trồng trọt và chăn nuôi.

-   Phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa mặt hàng, sản phẩm xuất khẩu, tăng cường công tác xúc tiến, giới thiệu, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu.

-   Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng các cửa khẩu, đẩy mạnh hoạt động kinh tế biên mậu và dịch vụ logistic. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư, hợp tác, mở rộng hoạt động thương mại- dịch vụ sang thị trường ASEAN.

-   Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh các sản phẩm và dịch vụ, nhất là tập trung sản phẩm nông nghiệp.

-   Đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch đồng bộ dựa trên những lợi thế tự nhiên của tỉnh, gắn việc phát triển du lịch tâm linh, du lịch về nguồn với du lịch nghỉ dưỡng, tham quan; kết hợp phát triển du lịch với phát triển thương mại, dịch vụ phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.


* Ý kiến kiến nghịĐề nghị tỉnh sớm trả lời và có thông báo chính thức cho người dân biết về việc có đền bù và thu hồi đất để làm Dự án Cửa khẩu Xa Mát không? Nếu không thu hồi, đề nghị giao đất cho người dân tiếp tục khai thác và sử dụng, vì hiện nay đất bỏ hoang, gây lãng phí (Cử tri xã Tân Lập, huyện Tân Biên).

Giải trình:

Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát (KKTCK Xa Mát) được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 186/2003/QĐ-TTg ngày 11/9/2003. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 130A/2005/QĐ-UB ngày 23/2/2005 phê duyệt quy hoạch chung KKTCK Xa Mát đến năm 2020 với quy mô 34.197ha và Quyết định số 130/2005/QĐ-UB ngày 23/2/2005 phê duyệt quy hoạch chi tiết đến năm 2020 Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát với quy mô 728ha.

Hiện tại, UBND tỉnh đang chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch KKTCK Xa Mát phù hợp với tình hình thực tế phát triểntheo hướng giảm diện tích so với quy hoạch trước đây.Sau khi quy hoạch được duyệt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với chính quyền địa phương công bố cho người dân được biết, việc thu hồi đất của dân đều được đền bù theo quy định.

* Về Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ý kiến kiến nghịKiến nghị ngành chức năng xem xét, sớm cấp nước sạch cho các hộ dân khu vực xung quanh nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay người dân khu vực này vẫn chưa có nước sạch để sử dụng (Cử tri xã Thái Bình, huyện Châu Thành).

Giải trình:

Nhận được kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh nghiên cứu thực hiện. Theo đó, hiện Công ty đang trình thẩm tra, phê duyệt hồ sơ thiết kế để thực hiện thi công "Công trình tuyến đường Vành Đai nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành". Dự kiến, thi công hoàn thành và đưa nước vào phục vụ trong tháng 9/2016.


Ý kiến kiến nghịĐề nghị ngành chức năng xem xét mở rộng hệ thống cấp nước sạch từ ấp Xóm Ruộng đến Thánh Thất (thuộc xã Trí Bình), để người dân có nước sạch sử dụng, vì hiện nay khu vực này nguồn nước bị nhiễm phèn (Cử tri xã Trí Bình, huyện Châu Thành).

Giải trình:

Ngày 16/8/2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành, UBND xã Trí Bình tiến hành khảo sát hiện trạng tại ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành.Qua khảo sát: Khu vực này có khoảng 120 hộ dân, đa số sử dụng nước giếng khoan, nước bị nhiễm phèn nên nên gây khó khăn cho nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt.

Do đóđể giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh đã giaoUBND huyện Châu Thành phối hợpvớiCông ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh khảo sát, mở rộng tuyến đường ống cấp nước để cung cấp nước cho người dân khu vực ấp Xóm Ruộng.


Ý kiến kiến nghịCử tri phản ánh việc khoan giếng để tưới 1.500 ha mía của Công ty Cổ phần đường Biên Hòa làm ảnh hưởng đến mạch nước ngầm, các hộ dân xung quanh nhà máy bị thiếu nước sinh hoạt (vào mùa nắng). Kiến nghị ngành chức năng xem xét, có biện pháp khắc phục (Cử tri xã Thành Long, huyện Châu Thành).

Giải trình:

Ngày 16/8/2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành, UBND xã Thành Long tiến hành kiểm tra hiện trạng tại khu vực cử tri kiến nghị. Kết quả, tại Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Chi nhánh nông trường Biên Hòa - Thành Long có 07 giếng khoan, chiều sâu 80 m, với tổng lưu lượng khai thác 5.600 m3/ngày đêm theo Giấy phép số 425/GP-STNMT ngày 26/01/2016 và 2033/GP-STNMT ngày 28/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường). Do việc khai thác của Chi nhánh nông trường Biên Hòa - Thành Long về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm của người dân, do đó đoàn kiểm tra đã thống nhất đưa ra 02 phương án đề nghị Chi nhánh nông trường Biên Hòa - Thành Long thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Lấy nước mặt từ Sông Vàm Cỏ Đông về Nông trường.

- Nạo vét kênh Sóc So và trạm bơm Nông trường Hải Vi; nạo vét kênh tiêu Trà Cú và tiếp tục thực hiện dự án trạm bơm Thành Long.

Hiện tại Công ty Cổ phần đường Biên Hòa đã tiếp thu và đang xây dựng dự án nạo vét kênh tiêu Trà Cú để lấy nước tưới tiêu.

* Về kênh mương - cống thoát nước

Ý kiến kiến nghịKiến nghị ngành chức năng quan tâm nạo vét, sửa chữa, khắc phục một số tuyến kênh sau:

+ Bê tông hóa tuyến kênh TN 25-16 và kênh TN 17-15 (đoạn qua xã Thái Bình) (Cử tri xã Thái Bình, huyện Châu Thành);

Giải trình:

Kênh TN25-16 chiều dài 913 m, thuộc địa bàn xã Hảo Đước, huyện Châu Thành và kênh TN17-15 chiều dài 4.049 m đi qua xã Thái Bình với1.800 m đoạn đầu còn lại qua phường I, thành phố Tây Ninh. Trong đó: kênh TN17-15 đã được Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh bê tông hóa năm 2015 đoạn xung yếu dài 613 m (Đoạn từ K2+514-K3+127) với kinh phí xây lắp 1.078 triệu đồng; kênh TN25-16 có địa hình và địa chất ổn định hơn nên xếp thứ tự bê tông hóa sau và trong năm 2016, với nguồn vốn trên 03 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh đã lập kế hoạch đầu tư nâng cấp công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Châu Thành để tiếp tục nâng cấp bê tông hóa các kênh còn lại trên địa bàn, trong đó có 02 tuyến kênh nêu trên.

+ Xem xét điều chỉnh lại thiết kế của tuyến kênh thuộc trạm bơm Bến Đình (đoạn khu phố 4, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu), vì hiện nay người dân không lấy được nước để sản xuất (Cử tri thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu);

Giải trình:

Các kênh thuộc trạm bơm Bến Đình tưới cho thị trấn Bến Cầu gồm có kênh N3 (vị trí K3+407, chiều dài 308 m đã BTH toàn tuyến); N5 (vị trí K3+970, chiều dài 458 m đã BTH toàn tuyến) và kênh N7 (vị trí K4+509, chiều dài 589 m đã BTH toàn tuyến)

Trạm bơm Bến Đình đã đưa vào sử dụng từ năm 2011-2012. Qua quản lý, vận hành thời gian qua nhận thấy: đoạn cuối kênh không lấy nước được trong quá trình vận hành (do bị tràn hay thiếu nước) nguyên nhân do sai sót trong thiết kế nên đoạn kênh cuối không tương thích với cao độ mặt ruộng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh có kế hoạch nâng cao trình tất cả các đoạn kênh còn lại để tưới hết diện tích thiết kế theo yêu cầu của cây trồng.

Trước mắt để khắc phục tình trạng trên, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh đã chỉ đạo đơn vị quản lý trực tiếp thực hiện các biện pháp để tưới cho các diện tích đoạn cuối các kênh nêu trên, như: Phân lịch tưới cụ thể trên các tuyến kênh và trên 01 kênh: Kênh, đoạn kênh khó lấy nước tưới trước, kênh, đoạn kênh dễ lấy nước tưới sau; điều tiết, phân phối nước hợp lý; gia cố, nâng bờ các chỗ thấp, không cho tràn nước ra kênh. Các biện pháp trên đây đã khắc phục được một số diện tích trước đây không lấy được nước tưới.

Về lâu dài, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vàCông ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh bổ sung biện pháp thích hợp để tưới cho hết số diện tích dạng này.

+ Sớm nạo vét rạch Xóm Khách đi qua 3 xã Long Chữ, Long Giang, Long Phước, hiện nay bồi lắng không đủ nước để phục vụ cho sản xuất của người dân (Cử tri xã Long Chữ, huyện Bến Cầu);

Giải trình:

Rạch Xóm Khách đi qua 03 xã Long Chữ, Long Giang, Long Phướcdài 9.700m do huyện Bến Cầu quản lý. Qua khảo sát cụ thể: Hiện trạng lòng kênh nay đã bị bồi lắng, hai bên bờ cỏ, cây tạp trồng cả trên bờ.

Do khối lượng cần nạo vét nhiều và phải giải phóng mặt bằng nên kinh phí lớn. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Bến Cầu bổ sung dự án Nạo vét rạch Xóm Khách vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở triển khai thực hiện.

+ Hiện nay, cống tiêu luồn qua tỉnh lộ 786 (đoạn qua xã Long Thuận) thuộc kênh N3A-1A (thuộc Trạm bơm Long Thuận) bị sụp lún, gây tắt nghẽn nước bơm của thủy lợi không chảy qua cánh đồng của ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận được (Cử tri xã Long Thuận, huyện Bến Cầu);

Giải trình: Cống qua tỉnh lộ 786 thuộc kênh N3A-1A là cống qua đường trên kênh tưới không phải là cống tiêu luồn. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tảikhắc phục cống qua đường kênh N3A-1A. Hiện nay, cống qua đường N3A-1A tại vị trí K0+351 đã sửa xong phần ống cống, đang hoàn thiện nền để thảm bê tông nhựa mặt đường, đến nay nước đã thông qua bình thường.

+ Kiến nghị nạo vét rạch từ cầu Cây Trường đến cầu Rỗng Tượng, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, vì hiện nay rạch đã bị bồi lắng gây ngập úng vào mùa mưa (Cử tri xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng).

Giải trình:

UBND tỉnh đang xem xét, phê duyệt Dự án nạo vét kênh tiêu Rỗng Tượng đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Sau khi phê duyệt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành lập dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2017. 


Ý kiến kiến nghịTrong quá trình thi công kênh Phước Hòa đoạn qua xã Phước Vinh, ngành chức năng có hứa sẽ lắp đặt cầu qua kênh, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Kiến nghị ngành chức năng sớm có văn bản trả lời để người dân được rõ; đồng thời, kiến nghị xem xét bổ sung thêm cống tại một số điểm trũng thấp (nhất là khu vực ấp 3, xã Phước Vinh) để hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ (Cử tri xã Phước Vinh, huyện Châu Thành).

Giải trình:

Việc lắp đặt cầu qua kênh: Trong quá trình thực hiện dự án thủy lợi Phước Hòa đoạn qua xã Phước Vinh, đến nay các hạng mục cầu qua kênh đã được triển khai thi công đầy đủ, hợp lý và có bổ sung công trình qua đường cho phù hợp với hiện trạng giao thông thực tế.

Việc bổ sung cống tiêu tại một số điểm trũng thấp Khu vực ấp 3 (khu vực cử tri có ý kiến) là vùng tưới của tuyến kênh N13, N13-2. Đến nay, đã triển khai  thi công đầy đủ các hạng mục cống tiêu luồn tại các vị trí: tại  K1+788 thuộc Kênh N13; tại K0+337 và K0+894 thuộc Kênh N13-2. Các cống tiêu luồn này phục vụ tiêu thoát nước cho khu vực dân cư cặp đường Phước Vinh – Sóc Thiết.

* Về thuỷ lợi

Ý kiến kiến nghịKiến nghị ngành chức năng xem xét sửa chữa đường kênh TN1 giáp đường 784 đoạn từ xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu đi Trường Hòa, huyện Hòa Thành (Cử tri xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu).

Giải trình:

Năm 2014-2015, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh đã tổ chức thực hiện thi công nâng cấp bờ kênh TN1 thành đường giao thông đoạn từ K1+700 (Đường 784) đến K2+451. Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 30/6/2015.

Đối với đường kênh TN1 giáp đường 784 đoạn từ xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu đi Trường Hòa huyện Hòa Thành (từ K2+451- K9) mà cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đang xem xét, phê duyệt để đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với kinh phí khái toán khoảng 5.000 triệu đồng. Sau khi phê duyệt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành lập dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2017.


Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị sớm đầu tư sửa chữa nâng cấp tuyến đường lòng hồ kênh Đông, từ xã Phước Minh – cầu K8, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu (Cử tri xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu).

Giải trình: Đây là tuyến đường huyện được quy hoạch thành đường tỉnh ĐT.782B, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa và công trình sẽ được thi công sửa chữa trong quí IV/2016.


Ý kiến kiến nghịĐề nghị ngành chức năng xem xét sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 793 và đường bờ kênh Tây bị hư hỏng nặng, ngập úng vào mùa mưa (Cử tri xã Tân Bình, TP Tây Ninh).

Giải trình:

- Đường ĐT.793: Đoạn từ Km0 (ngã ba Xe Cháy) đến Km20+500 (ngã tư Cây Cầy), Sở GTVT đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo trì từ nguồn vốn thu phí sử dụng đường bộ, dự kiến công trình được thực hiện hoàn thành trong năm 2016. Đoạn còn lại, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT kiểm tra, xác định khối lượng hư hỏng để sửa chữa.

- Đường bờ kênh Tây: Ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành chức năng xem xét, sửa chữa các hư hỏng.

* Về chăn nuôi

Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng xem xét, không cho nuôi heo trong khu dân cư, vì hiện nay tình trạng nuôi heo trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của các hộ dân xung quanh (Cử tri xã An Cơ, huyện Châu Thành).

Giải trình:

Các dự án chăn nuôi thuộc tỉnh cấp phép, đều được sở Kế hoạch và Đầu chủ trì lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện có dự án dự kiến xây dựng. Trong quá trình xem xét chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi đều xét đến quy định tại QCVN 01 – 14:2010/ BNNPTNT về điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học là: "Khoảng cách từ trang trại đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông chính, nguồn nước mặt tối thiểu 100 m; cách nhà máy chế biến, giết mổ lợn, chợ buôn bán lợn tối thiểu 1 km". và QCVN 14:2009/BXD quy định "Các khu vực chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp phải được quy hoạch với cự ly đảm bảo yêu cầu về khoảng cách ly vệ sinh. Khoảng cách từ nhà ở (chỉ có chức năng ở) tới các khu chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp phải lớn hơn 200 m". Các dự án chăn nuôi sau khi tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đều phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi xây dựng và phải đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải để bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào hoạt động.

Đối với các hộ gia đình có chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư thì chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm phải có biện pháp xử lý chất thải phát sinh, bảo đảm vệ sinh, an toàn theo quy định tại khoản 6, Điều 82, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 để không gây ảnh hưởngxấu đến cộng đồng dân cư xung quanh.

Do đó, các hộ nuôi tập trung phải có khoảng cách đúng quy định cách xa khu dân cư tập trung. Riêng các hộ nhỏ lẻ trong khu dân cư phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định, nếu gây ô nhiễm môi trường, không có biện pháp khắc phục hiệu quả thì yêu cầu ngưng hoạt động.

 

* Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

 Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh các trường hợp cấp Giấy CNQSDĐ cho người dân bị trùng thửa, lộn thửa, nhưng khi thực hiện chỉnh sửa lại thủ tục quá rườm rà, phức tạp, thời gian xử lý rất chậm, trong khi chi phí làm thủ tục cao. Đề nghị ngành chức năng xem xét, có giải pháp khả thi hơn để người dân thực hiện được dễ dàng, thuận lợi hơn (Cử tri huyện Châu Thành; cử tri phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh).

Giải trình:

Để giải quyết các hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu (cấp mới), cấp đổi giấy theo hệ thống bản đồ chính quy nhưng khi kiểm tra nghiệp vụ chồng ghép lên hệ thống bản đồ cũ nhằm phát hiện thửa đất bị cấp trùng, cấp không đúng vị trí đất. Việc cấp trùng, sai thửa là lỗi của cơ quan Nhà nước nên các cơ quan Nhà nước phải có trách nhiệm chỉnh sửa những sai sót cho dân. Hiện nay, Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh Châu Thành đã xây dựng "Đề án giải quyết hồ sơ cấp giấy bị trùng thửa, sai thửa, sai vị trí" nhằm giảm áp lực cho cơ quan thanh tra cũng như hạn chế việc đi lại của người dân.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Châu Thành xem xét, phê duyệt quy chế phối hợp trong công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu (cấp mới) cấp trùng, cấp sai vị trí để đưa vào thực hiện.


Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị ngành chức năng sớm thực hiện tốt việc cải cách hành chính trong việc cấp Giấy CNQSDĐ, vì hiện nay tình trạng cấp Giấy CNQSDĐ không đúng hạn còn rất phổ biến (khi người dân đến ngày hẹn lên nhận Giấy CNQSDĐ thì lại hẹn tiếp), thời gian làm thủ tục gia hạn đất hết quyền sử dụng mất 01 tuần là quá lâu, gây mất thời gian của người dân (Cử tri huyện Tân Biên).

Giải trình:

Hồ sơ gia hạn quyền sử dụng đất trong quy trình hiện nay thực hiện theo Quyết định số183/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Việc gia hạn quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất trong vòng từ 01 đến 03 ngày đối với hồ sơ tiếp tục sử dụng đất thông thường, đối với trường hợp vay vốn thì thực hiện ngay cho người sử dụng đất khi người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ.

Đối với các trường hợp thực hiện trong vòng 5-7 ngày là các trường hợp hồ sơ vượt hạn mức cần phải xác định lại hạn mức (hoặc đính chính lại trường hợp ghi là "đất cho thuê" nhưng không có hợp đồng thuê đất), phải lục lại hồ sơ địa chính rồi thực hiện, do đó mất nhiều thời gian hơn so với trường hợp gia hạn bình thường.


Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với tỉnh Bình Dương có giải pháp ngăn chặn dứt điểm việc khai thác cát trái phép trên sông Sài Gòn thuộc khu vực ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận (Cử tri xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng).

Giải trình:

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bàng, UBND xã Đôn Thuận, Trưởng ấp Bà Nhãtiến hành kiểm tra hiện trạng khu vực trên sông Sài Gòn thuộc địa phận ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng theo ý kiến kiến nghị của cử tri. Kết quả, khu vực sông Sài Gòn đoạn cử tri phản ánh khai thác cát trái phép một bên bờ thuộc ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, bờ bên kia thuộc xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, trước đây UBND tỉnh Tây Ninh ủy quyền cho UBND tỉnh Bình Dương cấp phép khai thác cát xây dựng cho Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bình Dương, và đã được UBND tỉnh Bình Dương thu hồi giấy phép. Qua kiểm tra, ngành chức năng không thấy phương tiện khai thác, phía bên xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng có 01 bãi cát có chứa khoảng 20 m3 cát trắng, bên phía ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng phát hiện 03 đoạn sông có nguy cơ sạt lở với tọa độ theo hệ VN 2.000, kinh tuyến trục 105030', múi 30 như sau: Vị trí 1: Xm 1241826 – Ym 595869, chiều dài khoảng 10 m; Vị trí 2: Xm 1242438 – Ym 595663, chiều dài khoảng 8 m; Vị trí 3: Xm 1242673 – Ym 595584, chiều dài khoảng 20 m. Về vấn đề này, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung nhằm chấm dứt tình trạng khai thác cát lậu gây sạt lở đất ở khu vực ven sông như sau:

+ Có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, UBND huyện Dầu Tiếng, UBND xã Thanh An cùng quản lý bảo vệ khoáng sản tại khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo vệ quyền lợi cho người dân Tây Ninh.

+ Thường xuyên tuyền truyền pháp luật cho người dân, cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản tuân thủ đúng theo giấy phép và quy định của pháp luật.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của 03 cấp: tỉnh, huyện, xã.

+ Nâng cao vai trò Quản lý tài nguyên khoáng sản của các cấp nhất là cấp huyện, thành phố theo Công văn số 2943/UBND-KTN ngày 04/12/2013 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh "Địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép thì Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố nơi đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh".


Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng thường xuyên kiểm tra và quản lý chặt chẽ những địa điểm được cấp giấy phép khai thác cát trên sông Vàm Cỏ Đông phải đảm bảo theo đúng quy định, đồng thời công bố cho chính quyền địa phương và người dân biết địa điểm khai thác, trữ lượng khai thác, chiều dài, độ sâu và thời gian khai thác, để người dân cùng tham gia với cơ quan chức năng Nhà nước giám sát (Cử tri xã Phước Trạch và Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu; cử tri thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu).

Giải trình:

Hiện nay, trên sông Vảm Cỏ Đông có 03 Đơn vị khai thác khoáng sản (Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Tây Ninh; DNTN Tiến Triển, DNTN Trường Thắng), năm 2014 và năm 2015 và đầu năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 09 đợt kiểm tra, giám sát 01 đợt đo hồi âm đáy sông 03 đoạn bị sạt lở.

Kết quả phát hiện Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Tây Ninh khai thác có 10 đoạn bị sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở đã xử phạt hành chính 80.000.000 đồng;DNTN Trường Thắng không cắm mốc khu vực khai thác đã xử phạt hành chính 100.000.000 đồng và yêu cầu khắc phục cắm mốc khu vực khai thác mới được tiếp tục. UBND tỉnh đã thu hồi 10 đoạn sông của Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Tây Ninh (Quyết định số 2390/QĐ-UBND và số 2389/QĐ-UBND ngày 22/10/2015).

Thực trạng hiện nay, một số người dân thuê xe cobe, xáng cạp đào móc đất cặp bờ sông gia cố bờ ruộng làm ảnh hưởng đến hiện tượng xâm thực tự nhiên dễ gây xói lở đường bờ.

Căn cứ theo Điểm c, Khoản 2, Điều 55, Luật Khoáng sản năm 2010 Quy định Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có  nghĩa vụ "Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện". Do đó, trước khi đi vào khai thác, tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ nêu trên tại nơi có mỏ khai thác.


Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị ngành tài nguyên và môi trường tăng cường công tác hậu kiểm, kịp thời chấn chỉnh tình trạng khai thác đất không đúng vị trí, vượt độ sâu cho phép, gây ô nhiễm môi trường... đối với các doanh nghiệp được cấp phép khai thác đất trên địa bàn huyện Trảng Bàng (Cử tri xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng).

Giải trình:

Hiện nay, trên địa bàn xã Lộc Hưng còn 04 giấy phép khai thác vật liệu san lấp còn hiệu lực: Chi nhánh DNTN Minh Khánh (02 giấy phép); Công ty TNHH Hồng Mạnh; DNTN Như Bảo.

 Trong năm 2015 và đầu năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với 03 đơn vị này. Kết quả kiểm tra phát hiện có Chi nhánh DNTN Minh Khánh đã khai thác khoáng sản không đúng công suất Giấy phép. Trong đó: Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 đơn vị là Chi nhánh DNTN Minh Khánh (Quyết định số 163/QĐ-XPVPHC ngày 07/12/2015) với số tiền 80.000.000 đồng. Đồng thời buộc Doanh nghiệp phải có biện pháp đưa vị trí khai thác vượt công suất về trạng thái an toàn, ngưng khai thác cho đến khi không còn vượt nữa mới được khai thác; 01 đơn vị là Công ty TNHH Hồng Mạnh đã khai thác vượt công suất nhưng nằm trong công suất mà UBND tỉnh đã điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nên Sở chỉ nhắc nhở Công ty cam kết thực hiện. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị lập hàng rào và trồng cây xanh, lấp biển báo, tưới nước chống bụi đối với đường đất, rữa đường đối với đất rơi rãi trên đường nhựa, để đảm bảo đúng theo Đề án cải tạo phục hồi môi trường đã được phê duyệt và Doanh nghiệp đã cam kết thực hiện nghiêm các nội dung trên. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh kiểm tra tại khu vực này, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.


Ý kiến kiến nghị: Dự án khai thác than bùn của Công ty khoáng sản Tây Ninh (trước đây là đất xưởng cưa) ấp Tầm Long, xã Trí Bình, huyện Châu Thành đã hết hạn cho thuê nhưng đến nay vẫn còn khai thác, kiến nghị ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý (Cử tri xã Trí Bình, huyện Châu Thành).

Giải trình:

Ngày 18/8/2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành và UBND xã Trí Bình, kiểm tra kết quả như sau:

Về thời hạn thuê đất của Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Tây Ninh (Quyết định số 451/1997/QĐ-UB ngày 27/12/1997), thời hạn giao là 20 năm; Công ty có hợp đồng thuê đất số 03/12/HĐTĐ ngày 30/12/1997 với thời hạn là 20 năm, thì thời hạn thuê đất của Công ty đến nay vẫn còn đến tháng 12/2017 mới hết hạn.

Về hiện trạng khai thác tại vị trí theo phản ánh (trước đây là đất xưởng cưa): Qua kiểm tra, vị trí này là sân phơi than bùn cũ của Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Tây Ninh, hiện trạng còn những đống than bùn tồn của Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Tây Ninh, không có dấu hiệu khai thác khoáng sản tại vị trí này.


Ý kiến kiến nghịKiến nghị ngành chức năng sớm kiểm tra, giải quyết và trả lời cho cử tri về việc khai thác đất của doanh nghiệp tư nhân Xuân Lan, ấp Tịnh Phong, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (vụ việc đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng)(Cử tri xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng).

Giải trình:

UBND tỉnh đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH TM XD Xuân Lan (952/GP-UBND ngày 20/4/2016), thời gian khai thác 05 năm, diện tích 4,73 ha, trữ lượng khai thác 320.249 m3, công suất 70.000 m3/năm, tại vị trí ấp Tịnh Phong, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, việc UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH TM XD Xuân Lan là phù hợp theo Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54 của Luật Khoáng sản năm 2010. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh,ngày 16/8/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Giám đốc Công ty TNHH TM XD Xuân Lan và yêu cầu Công ty ngưng ngay việc khai thác cho đến khi giải quyết xong khiếu nại của cử tri. Khi có kết quả giải quyết UBND tỉnh sẽ thông báo đến cử tri được rõ.


Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng của Công ty Xi măng Fico Tây Ninh, làm giảm diện tích đất rừng và vấn đề hoàn thổ sau khi khai thác, đề nghị ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa đối với vấn đề bảo vệ rừng và môi trường (Cử tri xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu).

Giải trình:

Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 480/GP-BTNMT ngày 05/4/2007, với các nội dung: Diện tích khai thác là: 41,06ha; Độ sâu khai thác là: Cote -20m; Trữ lượng khai thác: Đá vôi: 24.557.862 tấn; Sét: 5.586.700 tấn; Thời gian khai thác là: 14 năm.

Về vấn đề làm giảm diện tích đất rừng: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 phê duyệt phương án trồng rừng thay thế của Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh, địa điểm tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; trồng và chăm sóc rừng với diện tích là 50,0ha; Công ty đã tiến hành trồng rừng trên diện tích 50,0ha và đã được Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phúc tra nghiệm thu công tác trồng rừng thay thế 02 lần vào ngày 20/01/2015 và ngày 05/01/2016.

Vấn đề hoàn thổ sau khi khaithác: Khi kết thúc khai thác Công ty có trách nhiệm phải thực hiện đúng theo hồ sơ môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.


Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác điều tra, rà soát nguồn gốc đất đối với những trường hợp lấn chiếm đất công (như khu vực ngã 4 Tân Bình), để thu hồi trả về cho Nhà nước sử dụng cho mục đích công cộng như: mở rộng khuôn viên trụ sở Công an xã,… (Cử tri xã Tân Bình, huyện Tân Biên).

Giải trình:

- Khu vực đất tại ngã tư Tân Bình: UBND tỉnh đã giao 12,1042 ha đất tại xã Tân Bình cho UBND huyện Tân Biên để bố trí  các công trình công cộng và khu tái định cư (Quyết định số 32/QĐ-CT ngày 19 tháng 01 năm 2004).

- UBND huyện Tân Biên đã phê duyệt phương án quy hoạch bố trí công trình công cộng và khu tái định cư khu đất sân bay Thiện Ngôn thuộc xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và giao cho các phòng, Ban chuyên môn của huyện triển khai thực hiện (Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2013).

 

* Môi trường

Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng cần có giải pháp quyết liệt hơn trong việc xử lý tình trạng gây ô nhiễm trên sông Vàm Cỏ Đông và sông Vịnh. Đồng thời, cử tri đề nghị cho biết nếu phát hiện các đơn vị hoặc cá nhân vi phạm việc xả thải, gây ô nhiễm môi trường thì xử lý như thế nào? Người dân bị thiệt hại sẽ được hỗ trợ đền bù ra sao để tái sản xuất? Đồng thời, Nhà nước cần có chính sách khen thưởng cho người dân phát hiện ra việc xả thải của các công ty, nhà máy,…(Cử tri huyện Châu Thành; xã Phước Trạch và Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu).

Giải trình:

Để bảo vệ nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thống kê các nguồn xả thải vào lưu vực sông, tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện/thành phố phối hợp với UBND các xã/phường/thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn nước xả thải vào lưu vực sông thuộc địa bàn quản lý. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị-xã hội để tuyên truyền, vận động chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức cá nhân sinh sống, hoạt động sản xuất, chăn nuôi,... trên sông cùng phối hợp giám sát các nguồn nước thải, nếu phát hiện có dấu hiệu ô nhiễm thì thông báo kịp thời thông qua các số điện thoại nóng của Giám đốc, Phó Giám đốc, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường (kể cả ban đêm, ngày nghỉ). Khi nhận được thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngay việc kiểm tra, xác minh, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với chủ nguồn thải và thực hiện khen thưởng đối với người cung cấp thông tin chính xác, kịp thời (giai đoạn 2011-2015 đã tổ chức khen thưởng 03 cá nhân, trong đó có 01 cá nhân được khen thưởng 02 lần). Ngoài các biện pháp trên UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức quan trắc với tần suất 01 lần/ngày tại các vị trí thường xảy ra ô nhiễm trên sông Vàm Cỏ Đông, nếu phát hiện nguồn nước ô nhiễm sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân rà soát, xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ vi phạm để xử lý theo Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nếu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động để khắc phục hậu quả. Từ đầu năm 2016 đến ngày 15/8/2016, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 18 cơ sở xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường với tổng số tiền 3,744 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 02 cơ sở để khắc phục hậu quả và công khai thông tin trên các phương tiện thông tin của Sở và Tỉnh để người dân biết và giám sát.

Để tiếp tục xử lý quyết liệt hơn các nguồn thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông thuộc tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các nhà máy sản xuất, chế biến có lưu lượng nước thải vào lưu vực sông từ 1.000 m3/ngày trở lên phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động; đồng thời, Sở đang xây dựng dự án lắp đặt một số trạm quan trắc tự động liên tục tại môt số vị trí thường xảy ra ô nhiễm trên lưu vực sông Vàm Cỏ Đông và lắp đặt thiết bị tiếp nhận số liệu quan trắc trực tiếp từ các trạm quan trắc tự động của tỉnh và các doanh nghiệp nhằm theo dõi thường xuyên diễn biến chất lượng nước và có biện pháp xử lý, ngăn chặn các nguồn thải gây ô nhiễm nguồn nước lưu vực sông.

Trường hợp người dân bị thiệt hại do tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm, suy thoái môi trường thì người đứng đầu trực tiếp của tổ chức phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại. Việc bồi thường thiệt hại được xác định mức độ thiệt hại đối với môi trường theo Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ.


Ý kiến kiến nghị: Cử tri tiếp tục phản ánh gay gắt tình trạng trại gà của DNTN Thái Lợi thuộc tổ 8, ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; trại gà Malaysia (huyện Tân Biên); cơ sở chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Thọ - ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu và Công ty Cao su Tây Ninh (huyện Gò Dầu) gây ra mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra và có hướng giải quyết dứt điểm. Đồng thời thông báo chính thức kết quả giải quyết cho cử tri biết (Cử tri xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu; xã Mỏ Công, huyện Tân Biên).

Giải trình:

* Trại gà của DNTN Thái Lợi (Trại gà Thái Lợi)

 Tháng 5/2015, trại gà Thái Lợi xây dựng thêm 02 dãy chuồng là vượt 01 dãy chuồng và có vị trí không đúng theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đồng thời khoảng cách 02 dãy chuồng này đến hộ dân gần nhất chưa đảm bảo theo quy chuẩn quy định, do đó UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Trảng Bàng thu hồi giấy phép xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản không chấp thuận cho trại gà tăng số lượng chuồng nuôi theo ĐTM nên Trại gà Thái Lợi đã tháo dỡ 02 dãy chuồng này.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đo đạc thực tế các thông số đặc trưng gây mùi hôi phát sinh từ trại gà Thái Lợi. Kết quả, trại gà Thái Lợi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo ĐTM được phê duyệt, các thông số gây mùi hôi đặc trưng đều dưới ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường quy định. UBND tỉnh đã thông báo đến chính quyền địa phương, người dân biết kết quả thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường của trại gà Thái Lợi.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra đánh giá việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của trại gà Thái Lợi, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.

* Trại gà Malaysia của Công ty TNHH QL VIETNAM (Công ty):

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 19/7/2016Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với địa phương kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty. Kết quả: Công ty đã che chắn kín các kho chứa phân gà, định kỳ phun thuốc khử trùng, vệ sinh thú y, sử dụng chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi, xây dựng lò sấy phân gà và lắp đặt thiết bị xử lý khí thải, nên đã hạn chế ô nhiễm mùi hôi phát sinh từ chăn nuôi gà. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt như: xả nước thải từ vệ sinh chuồng trại, nước từ khu khử trùng chưa được thu gom xử lý xả vào hệ thống thoát nước mưa có 4/7 thông số vượt từ 1,49 đến 3,02 lần quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty khắc phục ngay tình trạng trên và tổng hợp hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty.

* Trại heo của ông Nguyễn Thành Thọ (Trại heo Thành Thọ):

Trước đây, theo phản ảnh của cử tri về Trại heo Thành Thọ gây ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nhiều lần phối hợp với các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 91.200.000 đồng và buộc Trại heo Thành Thọ phải khắc phục ô nhiễm môi trường. Cuối năm 2015, Trại heo Thành Thọ đã ngưng hoạt động và lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh phê duyệt ngày 08/4/2016 và đã đầu tư hoàn chỉnh các công trình xử lý chất thải đạt quy chuẩn quy định từ nguồn vốn vay của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh.

* Công ty CP cao su Tây Ninh (Công ty):

Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý khí thải cho lò sấy đạt quy chuẩn quy định, về phát sinh mùi hôi, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra đánh giá việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của Công ty, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và buộc Công ty phải khắc phục để hạn chế ảnh hưởng đến người dân.


Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh, hiện nay Lò mì của ông Châu Văn Chung – Hẻm 46, ấp Trường Phú, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm (nước bơm lên không sử dụng được, người dân phải mua nước đóng chai về sử dụng), gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân sống xung quanh. Đề nghị ngành chức năng sớm xử lý, khắc phục (Cử tri xã Trường Đông, huyện Hòa Thành).

Giải trình:

Ngày 20/8/2014, Cơ sở chế biến mì rấm Châu Văn Chung (cơ sở) đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất đạt cột A quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 20/6/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Thành đã tổ chức kiểm tra về bảo vệ môi trường, đo đạc thực tế và lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm phát sinh từ Cơ sở. Kết quả: các thông số về khí thải, tiếng ồn, nước thải sau hệ thống xử lý của Cơ sở và các thông số về nước ngầm tại các hộ dân có phản ánh ô nhiễm đều đạt quy chuẩn quy định.

Ngày 20/7/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Thành tiếp tục phối hợp với UBND xã Trường Đông tổ chức họp dân để thông báo kết quả kiểm tra và yêu cầu Cơ sở phải thực hiện đúng các nội dung Đề án Bảo vệ môi trường được phê duyệt, hoạt động theo thời gian quy định không gây tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân, xây tường xung quanh khu vực sản xuất và hầm lắng mủ để hạn chế mùi hôi phát tán sang khu dân cư xung quanh, khoan 02 giếng cho hộ bà Bùi Thị Trắng và bà Đặng Thị Lời (là các hộ có khiếu nại). Đại diện Cơ sở và các hộ dân khiếu nại đều thống nhất kết quả kiểm tra với yêu cầu nêu trên của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Thành.


Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước tuyến kênh N4 từ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu đến xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, vì hiện nay người dân phía trên thượng nguồn (thuộc xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) vứt chai, lọ của các loại thuốc bảo vệ thực vật và thuốc trừ sâu xuống kênh, gây ảnh hưởng nguồn nước ở phía hạ nguồn (Cử tri xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu).

Giải trình:

Để giải quyết tình trạng xả thải các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật và thuốc trừ sâu xuống kênh N4 gây ô nhiễm nguồn nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Dương Minh Châu, UBND xã Truông Mít và xã Thạnh Đức kiểm tra, xác minh và đề nghị chính quyền các địa phương liên hệ Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh phối hợp các Đoàn thể để tuyên truyền, vận động người dân địa phương tổ chức thu gom các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật để xử lý theo quy định, không tiếp tục xả các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật và thuốc trừ sâu gây ô nhiễm môi trường nói chung và nguồn nước kênh N4 nói riêng.


Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị ngành chức năng cần quan tâm đến vấn đề môi trường ở các khu công nghiệp (như KCN Phước Đông – Bời Lời), cần xử lý triệt để các công ty xả thải gây ô nhiễm môi trường (Cử tri xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu).

Giải trình:

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện có 05 khu công nghiệp đang hoạt động và đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt cột A, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trong đó có 04 KCN đã lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục, truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, còn KCN Chà Là đang tiến hành lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động.

 Từ đầu năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương liên quan và Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh thường xuyên kiểm tra đột xuất về thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của đơn vị quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung và các nhà máy trong KCN. Riêng KCN Phước Đông – Bời Lời, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh và huyện Gò Dầu tổ chức nhiều đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất, trong đó đã tổ chức kiểm tra đột xuất và lấy mẫu 04 lần nước thải của KCN và của nhà máy dệt, nhuộm của Công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam xả ra môi trường để phân tích, kết quả các thông số ô nhiễm chủ yếu trong nước thải đều đạt quy chuẩn quy định. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra đột xuất, giám sát việc xả nước thải của KCN và các nhà máy trong KCN, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, Công ty cơ khí Tây Ninh hoạt động gây ô nhiễm môi trường (bụi, nước thải, tiếng ồn) cho Khu dân cư. Đề nghị ngành chức năng sớm di dời Công ty này ra khỏi khu dân cư (Cử tri Phường 1, TP Tây Ninh).

Giải trình:

UBND tỉnh đã có quyết định di dời toàn bộ nhà xưởng của Công ty CP Cơ khí Tây Ninh (Công ty) tại phường 1, thành phố Tây Ninh về phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Hiện nay, Công ty đang hoàn chỉnh thủ tục di dời và đã di dời phân xưởng tạo phôi đến địa điểm mới nhưng còn các phân xưởng gồm: hàn, tiện, sơn, tẩy rửa bề mặt, xi mạ, hoàn thiện sản phẩm chưa được di dời. Để khắc phục ô nhiễm từ sản xuất, Công ty đã che chắn nhà xưởng và lắp đặt hệ thống xử lý bụi bằng biện pháp phun nước để hạn chế ảnh hưởng đến cư dân xung quanh.


Ý kiến kiến nghịCử tri đề nghị ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý các cơ sở chăn nuôi heo, vịt trên thượng nguồn khu vực sông Sài Gòn (phía tỉnh Bình Phước) thường xuyên vứt heo, vịt chết xuống sông, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến các hộ dân sử dụng nguồn nước sông Sài Gòn (Cử tri xã Tân Hòa, huyện Tân Châu).

Giải trình:

Theo báo cáo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước về tình trạng heo chết của Công ty TNHH Nông sản Việt Phước tại xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước gây ô nhiễm môi trường khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn như sau:

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 12/7/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan và chính quyền địa phương liên quan của tỉnh Bình Phước kiểm tra thực tế trại nuôi heo của Công ty TNHH Nông sản Việt Phước. Kết quả Công ty có khoảng hơn 200 con heo cai sữa bị suy dinh dưỡng và heo thịt bị bệnh thông thường có trọng lượng nhỏ hơn 30kg/con bị chết, Công ty tập trung số heo chết này tại cuối đường dẫn nước thải của trại heo để tiêu hủy và chôn lấp. Ngành chức năng của tỉnh Bình Phước đã tổng hợp hồ sơ xử lý vi phạm đối với Công ty do xử lý heo chết không đúng quy định. Để bảo vệ nguồn nước sông Sài Gòn và thượng nguồn hồ Dầu Tiếng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Bình Phước có các biện pháp quản lý và xử lý các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước để không gây ảnh hưởng đến người dân.


* Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng quan tâm sửa chữa, khắc phục một số tuyến đường sau:

+ Đường 787B, tại ngã 3 Lộc Hưng (Cử tri xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng);

Giải trình: UBND tỉnh đang thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa vừa công trình. Trong thời gian chờ phê duyệt thực hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải giao đơn vị thi công sửa chữa đảm bảo giao thông trước vị trí hư hỏng tại ngã ba Lộc Hưng, hiện đã thi công xong phần nền.

+ Đường từ ngã tư xã Phước Vinh, huyện Châu Thành đến xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên (Cử tri xã Phước Vinh, huyện Châu Thành);

Giải trình:

Đây là đường Phước Vinh - Sóc Thiết đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, hiện Sở Giao thông vận tảiđang lập dự án đầu tư. Trong thời gian dự án chưa thực hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo SởGiao thông vận tải tổ chức kiểm tra, xác định khối lượng hư hỏng để sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến đường này.

+ Đường 781 đoạn từ ngã 3 Bờ Hồ (thị trấn Dương Minh Châu) đi đập chính Bờ Hồ (Cử tri xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu);

Giải trình: Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GTVT kiểm tra và sữa chữa các hư hỏng lớn để đảm bảo giao thông.

+ Đường từ xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành đi xã Long Chữ, huyện Bến Cầu (Cử tri xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành);

Giải trình: Đường từ xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành đi xã Long Chữ, huyện Bến Cầu: tuyến đường này được UBND huyện đưa vào danh mục đề xuất chủ trương đầu tư năm 2016 với chiều dài 3,1km; mặt đường láng nhựa rộng 3,5m; nền đượng rộng 6,5m; khái toán tổng mức đầu tư 7,5 tỷ đồng.

+ Đường 794 đoạn từ cầu Suối Ngô đến cầu Sài Gòn (xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) (Cử tri xã Suối Ngô, huyện Tân Châu);

Giải trình: Đoạn đường này đang thi công đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp II, nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m bằng bê tông xi măng, dự kiến hoàn thành trong năm 2017. Để đảm bảo ATGT trên tuyến, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng ngành giao thông, nhà thầu thi công thực hiện đảm bảo giao thông trong quá trình thi công.

+ Nâng cấp, mở rộng đường Trưng Nữ Vương (từ cầu Thái Hòa – Quốc lộ 22B) (Cử tri Phường 2, TP Tây Ninh; cử tri xã Thái Bình, huyện Châu Thành);

Giải trình: Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

+ Đầu tư thông tuyến đường Huỳnh Tấn Phát từ phường Hiệp Ninh đến phường Ninh Sơn (Cử tri phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh);

Giải trình: Dự án nâng cấp, mở rộng và thông tuyến đường Huỳnh Tấn Phát từ phường Hiệp Ninh đến phường Ninh Sơn, UBND tỉnh đang xem xét triển khai thực hiện dự án theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) hoặc sử dụng vốn ngân sách, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định.

+ Bê tông nhựa đường 781 (đoạn vào ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành) (Cử tri xã Thành Long, huyện Châu Thành);

Giải trình: Đây là tuyến đường ĐH.22 (đường vào Bàu Tà Ôn), tuyến nàytrùng với dự án đường ra cửa khẩu phát triển biên mậu vàđã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

+ Đường Bàu Đồn – ngã ba Cây Me, tại mố cầu qua kênh Đông có độ chênh lệch rất nhiều giữa mặt đường và cầu, mặt đường tại đầu cầu lại bị hư hỏng (Cử tri xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng);

Giải trình: Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải yêu cầunhà thầu thi công khắc phục. Hiện nay, nhà thầu thi cônng đã khắc phục xong.

+ Tại ngã ba ấp Tua Hai (điểm giao giữa đường huyện 2 với Quốc lộ 22B) có nhiều hố trũng sâu, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông tại điểm này (đã dặm vá nhiều lần nhưng sau vài ngày lại tiếp tục hư hỏng); đồng thời, lắp đặt đèn cảnh báo tai nạn giao thông tại ngã ba này (Cử tri xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành);

Giải trình: Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Châu Thành sửa chữa kịp thời để đảm bảo ATGT. Riêng nội dung lắp đặt đèn cảnh báo, UBND tỉnh sẽ giao Sở GTVT có văn bản đề nghị Cục Quản lý đường bộ IV xem xét lắp đặt.


Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt biển báo giao thông (cấm quay đầu đối với xe ô tô) tại khu vực Trường Tiểu học An Thạnh, vì nơi đây học sinh rất đông, việc quay đầu xe ô tô sẽ rất nguy hiểm cho học sinh (Cử tri xã An Thạnh, huyện Bến Cầu). 

Giải trình: Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ giao Sở GTVT có văn bản đề nghị Cục Quản lý Đường bộ IV xem xét lắp đặt biển báo cấm quay xe tại giao lộ này.


Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng xem xét, lắp đặt các biển báo chỉ dẫn ở các ngã ba, ngã tư để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của khách nơi khác đến (Cử tri phường 2, TP Tây Ninh).

Giải trình: Việc gắn biển chỉ dẫn đường ở một số ngã ba, ngã tư khu vực cửa ngõ vào, ra thành phố Tây Ninh đang được Phòng Quản lý đô thị thành phố triển khai thực hiện trong dự án lắp đặt, sửa chữa biển báo đường bộ, biển chỉ dẫn một số tuyến đường thành phố Tây Ninh.

Hiện dự án này đang triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành lắp đặt các biển chỉ dẫn đường này trong tháng 9/2016.


Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét mở dải phân cách đường vào cơ sở massage Đăng Khôi ấp 4, xã Bàu Đồn, vì hiện nay lượng công nhân đi làm về quá đông và thường xuyên đi ngược chiều (Cử tri xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu).

Giải trình: Đây là giao lộ giữa đường ĐT.782 với đường số 55 (đường số 55 là đường giao thông nông thôn, mặt đường rộng khoảng 3m bằng bê tông xi măng), cách giao lộ này mỗi phía khoảng 500m đã có điểm mở dải phân cách. Qua khảo sát với địa phương, tuyến đường số 55 là tuyến đường phụ từ khu nhà ở của nhân dân và công nhân, tuyến chính ra đường ĐT.782 là đường số 47 (cách đường số 55 khoảng 500m) đã mở dải phân cách. Vì vậy tại giao lộ này chưa cần thiết phải mở dải phân cách.


Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét kẻ vạch phân làn đường 785, để đảm bảo cho phương tiện lưu thông được an toàn hơn (Cử tri xã Suối Ngô, huyện Tân Châu).

Giải trình: Đầu tư dải phân cách và sơn phân làn đường sẽ được đầu tư trong dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.785 đoạn từ ngã tư Tân Bình đến ngã ba Kà Tum theo hình thức hợp đồng BOT, hiện dự án đang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến sẽ ký hợp đồng với nhà đầu tư trong năm 2016.


Ý kiến kiến nghị: Đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc tại các ngã ba, ngã tư trên đường 782 thuộc địa bàn xã Phước Đông như: Ngã ba Sở Gòn (đường số 01-782); cổng Khu Công nghiệp Phước Đông - Bời Lời; ngã tư đường vào Tịnh xá Ngọc Khiêm (Đường số 9,10-782), thuộc ấp Phước Đức B; ngã ba Suối Bà Tươi (Đường HL1- 782); ngã ba (Đường số 23-782) thuộc ấp Suối Cao A; ngã ba đường HL1-782; ngã tư đường Cây Me – 782; ngã ba đường Cầu Sao - 82 thuộc ấp Suối Cao B, vì các điểm này rất dễ xảy ra tai nạn giao thông (Cử tri xã Phước Đông, huyện Gò Dầu).

Giải trình:

- Cổng Khu Công nghiệp Phước Đông - Bời Lời: giao lộ này đã thống nhất giao Nhà đầu tư Khu Công nghiệp (Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG) đầu tư vòng xuyến.

- Các giao lộ: ngã ba giao giữa ĐT.782 với đường Cầu Sao - Xóm Đồng, ngã tư giao ĐT.782 với đường Cây Me, ngã ba giao giữa ĐT.782 với Hương lộ 2 (đây là ngã ba cây Trắc, không phải HL.1), ngã ba giao giữa ĐT.782 với đường số 23, ngã ba giao giữa ĐT.782 với Hương lộ 1 (ngã ba Suối Ba Tươi), ngã tư giao giữa ĐT.782 với đường số 5, 8 (đường vào tịnh xá Ngọc Khiêm): tại các giao lộ này trên đường ĐT.782 đã được sơn gờ giảm tốc, tuy nhiên các tuyến đường huyện, đường xã không có sơn gờ giảm tốc. Ngã ba giao giữa ĐT.782 với đường số 1 (ngã ba Sở Gòn) chưa được sơn gờ giảm tốc. Để cảnh báo cho người tham gia giao thông qua lại tại các giao lộ này, trước mắt UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GTVT sơn gờ giảm tốc trên đường ĐT.782 tại ngã ba Sở Gòn, đồng thời sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Gò Dầu sơn gờ giảm tốc trên các tuyến đường huyện, đường xã.

- Về đầu tư đèn tín hiệu tại các giao lộ: Đường ĐT.782 đoạn từ đường Xuyên Á đến ngã ba Bàu Đồn dài 15,1km hiện đã có 03 chốt đèn tín hiệu, trong đó đoạn qua xã Phước Đông dài khoảng 7km đã có 02 chốt đèn tín hiệu, gồm: ngã tư giao với đường Hồ Chí Minh, ngã tư Nông trường. Để đảm bảo ATGT và thuận lợi cho người tham gia giao thông, khi đầu tư dự án đường ĐT.782 - 784 theo hình thức hợp đồng BOT sẽ nghiên cứu bố trí đèn tín hiệu cho phù hợp đoạn qua khu vực này.


Ý kiến kiến nghị: Đường 793 khu vực ngã tư giao lộ giữa 04 xã (Tân Hội, Tân Hiệp, Thạnh Bắc, Thạnh Bình) lưu lượng xe cộ lưu thông nhiều. Đề nghị ngành chức năng xem xét, lắp đèn tính hiệu giao thông (Cử tri xã Tân Hội, huyện Tân Châu).

Giải trình: Đây là giao lộ giữa đường ĐT.793 và Thiện Ngôn - Tân Hiệp, khu vực này dân cư thưa thớt, phương tiện tham gia giao thông chủ yếu trên tuyến ĐT.793 từ cửa khẩu Chàng Riệc về thành phố Tây Ninh và các phương tiện vận chuyển nông sản về các nhà máy chế biến. Để đảm bảo ATGT, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT sơn gờ giảm tốc tại giao lộ này. Khi lưu lượng phương tiện tăng cao, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GTVT xem xét để trang bị đèn tín hiệu tại giao lộ này.


Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm tiến hành nạo vét cống thoát nước đường ĐT 781 (đoạn từ ngã tư Trảng Lớn đến ngã tư Tam Hạp) (cử tri xã Thái Bình, huyện Châu Thành).

Giải trình: Để thoát nước đoạn đường này, trước đây dự án đã đầu tư hệ thống mương thoát nước bằng bê tông, tuy nhiên qua quá trình khai thác sử dụng, một số hộ dân đã san lắp mặt bằng làm lấp mương, ách tắt dòng chảy. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GTVT nạo vét mương, đồng thời phối hợp với địa phương để vận động người dân đặt cống thoát nước tại các vị trí ra vào nhà.


Ý kiến kiến nghị: Đường 786, khu vực cây xăng 70 (gần ngã ba xã Long Vĩnh), hiện nay trời mưa thường xảy ra ngập cục bộ, kiến nghị ngành chức năng sớm làm mương thoát nước; mặt khác, làm gờ giảm tốc tại ngã ba đường về Ninh Điền (Cử tri xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành).

Giải trình:

- Làm mương thoát nước khu vực cây xăng 70 (gần ngã ba xã Long Vĩnh): khu vực cây xăng số 70 (ngã ba Long Vĩnh) hiện đã có mương thoát nước bằng bê tông, qua quá trình sử dụng đã bị bồi lắng và cửa xả cuối mương đã bị người dân đắp lại nên nước không thoát được. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GTVT cho nạo vét phần mương đã bồi lắng, đồng thời thống nhất với địa phương phần hạ lưu thoát nước để có phương án xử lý.

- Sơn gờ giảm tốc tại ngã ba đường về Ninh Điền: Đã đưa vào hồ sơ bảo trì đường ĐT.793, dự kiến thực hiện hoàn thành trong năm 2016.


Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị sớm thi công hệ thống cống thoát nước dọc 2 bên đường Trần Văn Trà (đoạn từ ngã tư Bình Minh đến cống Ba Miện), vì hiện nay trời mưa bị ngập úng cục bộ (Cử tri xã Bình Minh, TP Tây Ninh).

Giải trình: Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với địa phương kiểm tra và có phương án xử lý.


Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, trong khu vực dân cư (đường 782) có đoạn có mương thoát nước, có đoạn không, trời mưa gây ngập cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đề nghị ngành chức năng sớm hoàn thiện hệ thống mương thoát nước của tuyến đường này; đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh tình trạng các xe khách chạy ẩu, quá tốc độ, lấn tuyến gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Cử tri xã Phước Đông, huyện Gò Dầu; cử tri xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng).

Giải trình:

- Vấn đề thoát nước: hệ thống mương thoát nước đường ĐT.782 đã đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư nâng cấp đường 782-784 theo hình thức hợp đồng BOT, hiện đang lựa chọn nhà đầu tư.

- Về chấn chỉnh tình trạng các xe khách chạy ẩu, quá tốc độ, lấn tuyến: Công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trong thời gian qua đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên (Công văn 1414/UBND-KTN ngày 30/5/2016, 1584/UBND-KTN ngày 10/6/2016, 2023/UBND-KTN ngày 21/7/2016, 2378/UBND-KTN ngày 24/8/2016, 2470/UBND-KTN ngày 01/9/2016,…); kết quả trong những tháng đầu năm 2016 tai nạn giao thông đã được kéo giảm ở cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh xin tiếp thu và sẽ tăng cường chỉ đạo Ban ATGT, UBND các huyện/thành phố thực hiện tốt hơn.


Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét, có giải pháp khả thi hơn trong việc xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông, mùa nắng lục bình dày đặc, gây khó khăn cho các ghe, tàu đi lại trên sông (Cử tri xã Hiệp Thạnh, xã Cẩm Giang, Thạnh Đức, huyện Gò Dầu; cử tri huyện Châu Thành; cử tri xã Trường Đông, huyện Hòa Thành).

Giải trình:

Năm 2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các huyện thực hiện xong công tác tháo dỡ cọc chà, lợi dụng dòng chảy vào mùa mưa đẩy đuổi lục bình trôi về phía hạ lưu (Kế hoạch số 1584/KH-XLLB ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh về việc kế hoạch tháo dỡ cọc, chà và đẩy đuổi lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông). Đánh giá mật độ lục bình vào mùa khô hiện nay đã giảmrất nhiều so với các năm trước.

Tuy nhiên, hiện nay trong mùa nắng tại những đoạn sông có bình đồ không thoải, gấp khúc…( đoạn"cua", những đoạn cong chữ "S") do ảnh hưởng của thủy triều lên xuống và gió nên tại những đoạn này vẫn còn tập trung lượng lục bình có mật độ lớn (gồm khoảng 16 đoạn, tương ứng với chiều dài tổng cộng khoảng 25,65km). Mặt khác, trong các kênh rạch chảy ra sông Vàm Cỏ Đông vẫn còn một lượng lớn lục bình do người dân cắm cọc, chà và chắn giữ để nuôi cá và đây cũng là một trong những nguyên nhân gây phát sinh lượng lục bình trên sông khi người dân tháo dỡ cọc, chà để thu hoạch cá nuôi (tổng số lượng kênh rạch là: 124, tương ứng với chiều dài là: 277,224Km).

Trước những kết quả đạt được và các nguyên nhân còn tồn tại, năm 2016 Ban Chỉ đạo xử lý lục bình tiếp tục có Kế hoạch số 791/KH-UBND ngày 30/3/2016 với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thực hiện công tác trục vớt lục bình tại các vị trí ùn, ứ do ảnh hưởng của  chế độ thủy triều và sức gió để thông thoáng luồng tàu chạy trong mùa khô hiện nay; đồng thời tận dụng dòng chảy vào mùa mưa để đẩy, đuổi lục bình trên sông hạn chế nguồn sinh sản.

- Thực hiện công tác tháo dỡ cọc, chà đồng thời kết hợp với vớt lục bình trong các kênh rạch nhằm làm giảm đến 80% lượng lục bình hiện đang có trong các kênh, rạch chảy ra sông Vàm Cỏ Đông (lục bình được vớt trực tiếp lên hai bên bờ kênh, rạch, tránh tình trạng lôi, kéo lục bình trong kênh rạch ra sông Vàm Cỏ Đông sẽ làm tăng mật độ lục bình trên sông).

- Tuyên truyền, vận động người dân không tái cắm cọc, chà chắn giữ lục bình trên sông và trong các kênh rạch chảy ra sông.

- Việc trục vớt và đẩy, đuổi lục bình trên sông; tháo dỡ cọc chà và vớt lục bình trong các kênh rạch phải thực hiện đồng loạt trên phạm vi tất cả các huyện nơi có dòng sông đi qua.

Song song đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải mời các đơn vị, cá nhân có năng lực và điều kiện để cùng nhau nghiên cứu giải pháp trụcvớt lục bình tích cực hơn có tính bền vững và lâu dài hơn.

Khi hoàn thiện, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tổ chức triển khai ngay.

 

* Lĩnh vực Công thương

Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh tình trạng sản xuất nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, do giá cả nông sản bấp bênh, thiếu đầu ra. Kiến nghị ngành chức năng cần có định hướng về cây trồng, vật nuôi,…để người dân an tâm sản xuất; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, có biện pháp xử lý các dịch bệnh trên cây trồng (thối củ, lở cổ rễ trên cây mì; xì mủ trên cây cao su, sâu đục thân trên cây mía,...); mặt khác, kiểm tra, giám sát các thiết bị đo chữ bột và giá củ mì tươi, vì hiện nay nông dân sản xuất mì hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà máy mì khi bán sản phẩm (Cử tri xã Tân Hưng và Tân Hội, huyện Tân Châu; cử tri xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng).

Giải trình:

* Cử tri phản ánh tình trạng sản xuất nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, do giá cả nông sản bấp bênh, thiếu đầu ra. Kiến nghị ngành chức năng cần có định hướng về cây trồng, vật nuôi,…để người dân an tâm sản xuất:

Tình trạng giá cả đầu vào, đầu ra không ổn định, đã được Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương, nhất là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề ra nhiều giải pháp để khắc phục, đồng thời trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế khái niệm thị trường ổn định là chỉ có ý nghĩa tương đối.

Đối với Tây Ninh thời gian qua, các nông sản đều gắn với thị trường, cũng như được các nhà máy thu mua chế biến, việc liên kết 4 nhà đối với một số sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh theo xu hướng chung ngày càng tăng về quy mô và liên kết ngày càng chặt chẽ, đã góp phần ổn định sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân.

Tuy nhiên, vẫn chưa tổ chức liên kết theo chuỗi giá trị nên giá thành một số sản phẩm sản xuất chưa được kéo giảm nhiều, chưa xây dựng được cánh đồng lớn trên nhiều loại cây trồng nên một số sản phẩm phát triển chưa vững chắc, bền vững, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và chưa nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Để từng bước khắc phục những hạn chế trong thực hiện liên kết cũng như đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành tập trung vào những trọng tâm sau:

- Về Trồng trọt: Tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết với các doanh nghiệp bảo quản, chế biến và tiêu thụ rau; bảo đảm an toàn thực phẩm và khả năng truy nguyên nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Hình thành và phát triển một số vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, diện tích từ 15- 20 ngàn ha với các loại rau, quả; cây ăn trái sản xuất tập trung, chuyên canh trên địa bàn các huyện. Hình thành khu nông nghiệp đô thị, diện tích khoảng 500 ha trên địa bàn các huyện, trong đó tập trung phát triển nhanh các loại rau quả chất lượng cao, rau quả thực phẩm.

 - Về chăn nuôi, thủy sản: Chuyển dần phương thức từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại, gia trại phù hợp với từng loại vật nuôi với công nghệ hiện đại hình thức công nghiệp; Kiểm soát, áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, an toàn sinh học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm. Duy trì phát triển nuôi trồng những loại thủy sản có giá trị kinh tế cao và gắn với thị trường như: cá tra xuất khẩu, baba, lươn, tôm càng xanh.

* Thường xuyên kiểm tra, có biện pháp xử lý các dịch bệnh trên cây trồng (thối củ, lở cổ rễ trên cây mì; xì mủ trên cây cao su, sâu đục thân trên cây mía,...):

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý các dịch bệnh trên cây trồng từ công tác thông tin tuyên truyền trên các báo đài, tổ chức tập huấn, phát tờ rơi hướng dẫn, tổ chức tọa đàm chuyên mục trên đài phát thanh truyền hình, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dự báo tình hình dịch hại và đề ra các giải pháp xử lý kịp thời dịch bệnh, góp phần ngăn chặn hiệu quả tình hình dịch bệnh trên một số loại cây trồng, nhất là đối với bệnh trên cây mì, bệnh xì mủ trên cao su, bệnh sâu đục thân trên cây mía.

* Kiểm tra, giám sát các thiết bị đo chữ bột và giá củ mì tươi, vì hiện nay nông dân sản xuất mì hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà máy mì khi bán sản phẩm:

Hiện nay việc mua bán khoai mì là sự thỏa thuận giữa các nhà máy và người nông dân. Giá cả thu mua củ mì tươi phụ thuộc vào sự điều tiết của thị trường tiêu thụ không chỉ trong nước mà cả thị trường thế giới. Các nhà máy chế biến khoai mì thường công khai giá thu mua củ mì tươi để bà con nông dân biết. Đối với các thiết bị đo lường trong quá trình xác định chữ bột của khoai mì, khi đưa vào sử dụng phải được kiểm tra, đánh giá về chất lượng và độ chính xác của Chi cục đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 


Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh tình trạng gian lận của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Trảng Bàng. Đề nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý (Cử tri xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng).

Giải trình:

Tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu hiện nay vẫn còn, gian lận về đo lường ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng gian lận thường trang bị thêm các thiết bị điện tử điều khiển được lắp đặt kín đáo như trong phòng ngủ, nhà ở, nơi sinh hoạt riêng... Khi bị lực lượng thanh tra, kiểm tra thì điều khiển về chỉ số đúng làm cho lực lượng thanh tra, kiểm tra khó phát hiện.Trong 8 tháng đầu năm 2016, qua kiểm tra có 18 vụ vi phạm.

Để hạn chế việc gian lận trong kinh doanh xăng dầu cần xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.Áp dụng tăng nặng hình phạt đối với các hành vi vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm theo quy định tại Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.Thực hiện chi mua tin và khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình tham gia điều tra, bắt giữ, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo quy định. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có hành vi bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

* Nếu tổ chức, cá nhân phát hiện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu thì báo ngay chính quyền địa phương nơi gần nhất hoặc theo số điện thoại đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường: 0908863218 để xử lý kịp thời.


Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp để tổ chức và phát triển thêm mạng lưới các cửa hàng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh nhiều hơn, đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, để người dân an tâm sử dụng, vì hiện nay tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, khó phân biệt được thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn (Cử tri xã Suối Ngô và Tân Hà, huyện Tân Châu; Cử tri xã Phước Trạch, Hiệp Thạnh, Cẩm Giang, Thạnh Đức, huyện Gò Dầu).

Giải trình:

Hiện nay số lượng cửa hàng an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh là 11 cửa hàng. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, giả nhãn hiệu, vi phạm quy chế ghi nhãn hàng hóa và không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để tiếp tụcquản lý an toàn thực trong thời gian tớicần:

- Tiếp tục kêu gọi đầu tư, hỗ trợ phát triển các cơ sở bán buôn, bán lẻ, xây dựng thí điểm mô hình chợ an toàn thực phẩm, cửa hàng tiện lợi kinh doanh thực phẩm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

- Theo dõi nắm diễn biến tình hình thị trường, quản lý địa bàn đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạmvệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực hiện ký cam kết với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không vi phạm các quy định của pháp luật trong kinh doanh thực phẩm.

- Thực hiện việc khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có hành vi tiếp tay cho các đối tượng vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm.

* Nếu tổ chức, cá nhân phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì báo ngay chính quyền địa phương nơi gần nhất hoặc theo số điện thoại đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường: 0908863218 để xử lý kịp thời.


* Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội

Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, các hộ cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ BHYT, 30% còn lại người tham gia BHYT đóng. Kiến nghị ngành chức năng xem xét hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại, vì cuộc sống của người dân thuộc hộ cận nghèo còn rất nhiều khó khăn (Cử tri huyện Bến Cầu; cử tri xã Tân Phong, huyện Tân Biên).

Giải trình:

Các chính sách về BHYT thực hiện giai đoạn 2011 – 2015 đã hết hiệu lực thi hành, để tiếp tục duy trì quyền lợi, cũng như tạo điều kiện cho các đối tượng hộ cận nghèo, ngày 31/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 4077/UBND-VX về việc gia hạn thẻ BHYT trong Quý I cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội, trong đó có đối tượng thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 30%, trong quá trình chờ chính sách chung do Trung ương ban hành, tuy nhiên đến nay Trung ương vẫn chưa ban hành chính sách để địa phương áp dụng triển khai thực hiện các chính sách đặc thù theo tình hình thực tế của tỉnh.

Mặc khác, kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 và vừa mới được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt tại Quyết định số 1095/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2016. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt tại các Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách xã hội năm 2016. Do đó, trên cơ sở chính sách chung do Trung ương ban hành và kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh các chính sách cho hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh hiện nay, khi người dân đến khám bệnh tại các Bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh, Bệnh viện không tư vấn rõ dịch vụ nào được thanh toán bằng thẻ BHYT và dịch vụ nào không được thanh toán bằng thẻ BHYT, phần lớn là sử dụng dịch vụ không thanh toán bằng thẻ BHYT, nên viện phí rất cao. Đề nghị ngành chức năng xem xét, chấn chỉnh khắc phục vấn đề trên (Cử tri xã Long Chữ, huyện Bến Cầu).

Giải trình:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có hai bệnh viện tư nhân là Bệnh viện Đa khoa tư nhân Cao Văn Chí và Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng có đủ điều kiện và đã ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tham gia khám chữa bệnh BHYT.

Theo quy định tại Quyết định 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 của Bộ Y tếvề việc ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, tất cả các bệnh viện kể cả bệnh viện công lẫn tư nhân đều phải thực hiện việc công bố giá viện phí và các dịch vụ tại các khu vực khám, điều trị và nơi thu viện phí; bảng giá viện phí trình bày rõ ràng, bố trí tại vị trí dễ quan sát, thuận tiện cho người bệnh tra cứu.Đồng thời phải tư vấn rõ cho người bệnh chọn lựa: dịch vụ kỹ thuật nào được BHYT chi trả; dịch vụ kỹ thuật nào bệnh nhân phải tự chi trả; dịch vụ kỹ thuật nào mặc dù đã được BHYT chi trả nhưng giá thu của bệnh viện cao hơn thì bệnh nhân vẫn phải chi trả phần chênh lệch.

Hiện nay, các bệnh viện đã thực hiện tốt quy định về việc niêm yết giá. Tuy nhiên, tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế tổ chức kiểm tra, yêu cầu các bệnh viện tư nhân thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, quy định.

Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, việc tham gia BHYT phải mua cả hộ gia đình, gây rất nhiều khó khăn cho những hộ gia đình đông nhân khẩu, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những hộ gia đình này được tham gia BHYT (Cử tri phường IV và phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh).

Giải trình:

Ngày 08 tháng 6 năm 2015, BHXH Việt Nam có văn bản số 2085/BHXH-BT về việc đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình, tại Điểm 1 nêu: "… Trong giai đoạn hiện nay, khi người tham gia BHYT theo hộ gia đình không phải trình cơ quan quản lý các loại giấy tờ để chứng minh về đặc điểm nhân thân đối tượng, về sự tham gia BHYT của thành viên trong hộ gia đình (không phải photocopy thẻ BHYT của thành viên trong hộ gia đình đã tham gia BHYT thuộc nhóm 1, 2, 3 và 4 Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT; không phải xuất trình giấy tạm vắng, giấy xác nhận ly hôn hoặc các giấy tờ khác thuộc về trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã) …".

Do vậy, người tham gia BHYT hộ gia đình tự kê khai và chịu trách nhiệm về việc tự kê khai của mình. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho cá nhân, gia đình cũng như thực hiện theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đề nghị mọi người dân tích cực, chủ động tham gia BHYT cho tất cả các thành viên trong gia đình.


Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh tình trạng Bệnh viện Y học cổ truyền khám bệnh nhưng không có thuốc trong thời gian dài, khi người dân thắc mắc, thì được thông tin là do Sở Y tế chưa thực hiện đấu thầu thuốc, gây bức xúc cho người dân. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, chấn chỉnh (Cử tri phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh).

Giải trình:

Theo quy định hiện hành, việc mua thuốc thành phẩm đông y do Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung cho toàn tỉnh, còn thuốc phiến do đơn vị tự tổ chức đấu thầu cung ứng.

Quá trình đấu thầu mua thuốc nhìn chung mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, để hạn chế tối đa tình trạng thiếu thuốc phục vụ bệnh nhân, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị, trong khi chờ kết quả đấu thầu chung, có thể áp dụng các hình thức đấu thầu khác như chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, ... với giá trị mua sắm nhỏ để nhanh chóng có thuốc đáp ứng các nhu cầu đột xuất.

Do thuốc được cung ứng từ nhiều nhà thầu khác nhau tùy từng thời điểm nên nhãn hiệu, hình thức, quy cách cũng không cố định nhưng tác dụng và hiệu quả điều trị không thay đổi. Theo phản ảnh của Bệnh viện Y học cổ truyền, có một số ít bệnh nhân yêu cầu phải cấp thuốc đúng theo nhãn hiệu, hình thức, quy cách đã quen dùng và tin tưởng nên đơn vị không thể đáp ứng theo yêu cầu riêng được.

Khi nhận được phản ảnh trực tiếp của bệnh nhân, bệnh viện đã giải thích và được bệnh nhân chấp nhận.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện tổ chức tư vấn, hướng dẫn cụ thể hơn và chủ động hơn trong việctổ chức đấu thầu đảm bảo nguồn thuốc phục vụ nhân dân.


Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh chất lượng khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng ngày càng xuống cấp. Kiến nghị ngành chức năng sớm chấn chỉnh, khắc phục, để tạo niềm tin cho người dân (Cử tri xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng).

Giải trình:

Ý kiến của cử tri không nêu cụ thể vấn đề về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, tinh thần, thái độ phục vụ hay trình độ chuyên môn, ... nên không có cơ sở để xác minh cụ thể.

Tuy nhiên, UBND tỉnh xin ghi nhận và sẽ chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra, chấn chỉnh lại hoạt động chuyên môn, nhất là khâu tiếp đón, hướng dẫn ở khu vực khám bệnh, cấp cứu; đồng thời tăng cường công tác tư vấn, giải thích để người bệnh hiểu rõ về tình trạng bệnh của mình cùng các biện pháp theo dõi, can thiệp, điều trị để có sự thông hiểu và hợp tác tốt.


Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành y tế niêm yết, công bố rõ thủ tục hành chính đối với lĩnh vực chuyển viện lên tuyến tỉnh, tuyến Trung ương để người dân thuận tiện trong việc theo dõi và thực hiện (Cử tri huyện Tân Châu).

Giải trình:

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế và yêu cầu các đơn vị niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, đặc biệt là tại khoa khám bệnh để bệnh nhân dễ dàng theo dõi, thực hiệntheo đúng quy định. Đồng thời các đơn vị còn bố trí bàn đón tiếp và bố trí lực lượng tiếp sức người bệnh để hướng dẫn bệnh nhân các thủ tục cần thiết.

Tuy nhiên, vẫn còn vài đơn vị thiết kế bảng niêm yết thủ tục có khổ chữ nhỏ hoặc bố trí nơi khó quan sát, do đó gây khó khăn cho người bệnh. UBND tỉnh xin tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.


Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh tình trạng bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh bị ngập nặng khi mưa to và cống thoát nước bệnh viện hòa lẫn vào nước mưa gây ảnh hưởng đến sức khỏe của thân nhân và người bệnh, đề nghị ngành chức năng có biện pháp khắc phục tình trạng trên (Cử tri xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu).

Giải trình:

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2000, có hệ thống thoát nước thải y tế và hệ thống thoát nước mưa riêng biệt.

Nước thải y tế được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải khép kín và thoát ra phía sau bệnh viện sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn, bảo đảm không hòa lẫn với nước mưa.

Tình trạng ngập nước ở bãi giữ xe mỗi khi mưa lớn là do, theo thiết kế ban đầu, hệ thống thu gom nước mưa khu vực  này sẽ được thoát ra hệ thống cống đường 30/4.

Nhưng đến nay sau 15 năm, hệ thống cống đường 30/04 trước Bệnh viện vẫn chưa được thi công. Do mặt đường 30/4 cao hơn mặt nền Bệnh viện nên khi mưa lớn lượng nước mưa từ ngoài đường 30/4 tràn vào khu vực bãi giữ xe.

Bệnh viện đã tạm thời xử lý bằng cách xây gờ cao trước các cổng ra vào để hạn chế lượng nước mưa tràn vào và lắp đặt cống chảy về phía sau Bệnh viện và dẫn ra suối Lâm Vồ nhưng do cao độ nền phía cổng ra vào bãi giữ xe thấp hơn phía sau nên việc thoát nước mưa rất chậm khi mưa lớn.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Bệnh viện tiếp tục lắp đặt ống thoát nước mưa phía trước dọc theo tường rào đường 30/4 để chia nước về phía Trường Trung cấp y tế Tây Ninh để hạn chế nước tràn vào bãi giữ xe.


Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng rà soát, sớm thực hiện chế độ chi hỗ trợ cho đội ngũ cộng tác viên dân số (115.000 đồng/tháng), vì từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn xã Thạnh Đức chưa nhận được chế độ hỗ trợ này; đồng thời, xem xét cấp chế độ chi bồi dưỡng cho cộng tác viên tuyên truyền và vận động cho các hộ dân diệt lăng quăng ở địa bàn cơ sở (theo thông tin từ Sở Y tế mức chi là 2.000 đồng/hộ dân), vì đến nay, cộng tác viên làm công tác này đã thực hiện được 02 đợt, nhưng Trạm Y tế mới chi bồi dưỡng có một đợt, tuy nhiên đợt 1 chỉ cấp có 1.100 đồng (Cử tri xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu).

Giải trình:

- Năm 2016, Chương trình mục tiêu quốc gia dân số-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 đã kết thúc nhưng đến nay Chính phủ chưa phê duyệt danh mục chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số - KHHGĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020, chưa ban hành danh mục các dự án thành phần cũng như chưa có chủ trương về kinh phí duy trì các hoạt động. Vì vậy, việc áp dụng chi chế độ thù lao cho cộng tác viên chưa đủ căn cứ pháp lý thực hiện.Tuy nhiên, để duy trì hoạt động của mạng lưới cộng tác viên, không để ảnh hưởng đến các thành quả đã đạt được trong công tác dân số-KHHGĐ thời gian qua, UBND tỉnh ban hành công văn số 2479/UBND-KTTC về việc đồng ý chủ trươngvề việc sử dụng kinh phí hoạt động của ngành y tế chi trả thù lao 6 tháng đầu năm 2016 cho cộng tác viên trong khi chờ chủ trương từ Trung ương ban hành, do đó cộng tác viên nói dân số - KHHGĐ nói chung và xã Thạnh Đức nói riêng sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ trong thời giansớm nhất.

- Đến thời điểm này, Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 15/8/2013 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về y tế giai đoạn 2012 -2015 đã hết hiệu lực thi hành mà chưa có văn bản khác thay thế. Vì vậy, chi bồi dưỡng cho người trực tiếp diệt lăng quăng (không phải CBYT) không còn áp dụng định mức chi 2.000 đ/hộ/lần.

Tuy nhiên, do tình hình dịch sốt xuất huyết cuối năm còn diễn biến phức tạp, xét thấy cần tổ chức diệt lăng quăng bổ sung nhưng do thời điểm cuối năm không thể xin bổ sung kinh phí kịp nên TTYT huyện Gò Dầu và trạm y tế xã Thạnh Đức vận động cộng tác viên hỗ trợ thực hiện ở 5.676 hộ trong xã. Số tiền còn lại được chi trên tinh thần hỗ trợ khó khăn chung, bình quân 1.100 đồng/hộ.Đây là việc làm tích cực, có trách nhiệm của TTYT huyện Gò Dầu và trạm y tế xã Thạnh Đức nhưng có thể có sơ sót không phổ biến đầy đủ để tất cả cộng tác viên biết và hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện.

Thực hiện kế hoạch phòng chống dịch năm 2016, ngày 01/8/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2134/UBND-VX đồng ý cho Sở Y tế tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng và phun hoá chất phòng, chống sốt xuất huyết tại 09 xã , phường, thị trấn ở 09 huyện, thành phố, trong đó có xã Thạnh Đức huyện Gò Dầu,mức chi cho cộng tác viên làm công tác này là 50.000 đồng/ngày, chiến dịch diệt lăng quăng được tổ chức thành 2 đợt, mỗi đợt 2 ngày.


*Giáo dục – Đào tạo

Ý kiến kiến nghị: Theo quy định, không cho giáo viên tổ chức dạy thêm, nhưng hiện nay lại cho mở rất nhiều cơ sở dạy thêm, học thêm tư thục, để tạo điều kiện cải thiện đời sống cho đội ngũ giáo viên. Kiến nghị ngành chức năng xem xét cho chủ trương giáo viên được dạy thêm, học thêm nhưng có sự quản lý của ngành và chính quyền (Cử tri xã Lộc Ninh và Bến Củi, huyện Dương Minh Châu).

Giải trình:

Việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được thực hiện theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định tại Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh.

Do đó, chỉ cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường cho tổ chức hoặc cá nhân không hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập và đáp ứng các yêu cầu về trình độ, sức khỏe, các điều kiện về cơ sở vật chất,…

Đối với giáo viên đang giảng dạy tại các trường công lập thì vẫn được tham gia giảng dạy tại các cơ sở dạy thêm được cấp phép hoặc dạy tại trường do Hiệu trưởng nhà trường tổ chức.

Hiện tại, các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường đều do Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương quản lý một cách chặt chẽ, đúng quy định.


Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng xem xét không luân chuyển giáo viên giữa các điểm trường (chỉ luân chuyển Ban Giám hiệu), vì việc luân chuyển giáo viên giữa các trường dễ xảy ra tình trạng tiêu cực chạy trường của các giáo viên (Cử tri xã An Thạnh, huyện Bến Cầu).

Giải trình:

Hiện nay, nhằm ổn định đội ngũ nên chưa có chủ trương luân chuyển giáo viên, việc luân chuyển chỉ áp dụng đối với một vài trường hợp là cán bộ quản lý.

Hàng năm, để ổn định đội ngũ, bố trí đúng đủ theo vị trí việc làm Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành điều động giáo viên dưới 02 hình thức:

+ Điều động giáo viên thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng.

+ Điều động để cân đối đội ngũ giữa các đơn vị, đáp ứng đúng đủ theo từng vị trí việc làm.

Đối với ý kiến của cử tri của xã An Thạnh - Bến Cầu. Hiện nay, ngành giáo dục thực hiện phân cấp quản lý theo Quyết định số số 31/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. Do đó, việc điều chuyển giáo viên ở các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở do Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện, thành phố thực hiện,… Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo Bến Cầu đã điều động một số trường hợp theo nguyện vọng và để cân đối đội ngũ của các cấp học, ngành học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở), số trường hợp này không nhiều và không phải diện luân chuyển.


Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành giáo dục có giải pháp dạy bơi cho các em học sinh cấp tiểu học, nhằm hạn chế tình trạng đuối nước do không biết bơi khá phổ biến như hiện nay (Cử tri xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu).

Giải trình:

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 2158/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015 (Quyết định 930/QĐ-UBND ngày 28/4/2015). Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu (Quyết định số 1576/QĐ-UBND), trong đó, số trường được trang bị 22 hồ bơi lắp ghép tại 11 trường Tiểu học và THCS ở các huyện, thành phố với tổng dự toán được phê duyệt 3.300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp với các ngành thường xuyên tu bổ, chỉnh trang công trình hồ bơi tại các huyện, thành phố, đảm bảo an toàn cho quá trình tập luyện của học sinh và tiếp tục xây mới hồ bơi tại các huyện, thành phố theo Đề án Nhà văn hóa thiếu nhi cấp huyện ở các huyện thành phố. Nâng cấp và khai thác có hiện quả các hồ bơi hiện có của nhà nước: hồ bơi Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh, Nhà thiếu nhi các huyện, thành phố Tây Ninh, tiếp tục phối hợp khai thác, tu bổ các công trình hồ tư nhân như: hồ bơi Thiên Ngân (Thành phố Tây Ninh), hồ bơi Ao Hồ thiên nhiên (Hòa Thành), hồ bơi Trung tâm Văn hóa Thể thao Gò Dầu, hồ bơi thị trấn Trảng Bàng, thị trấn Tân Châu…. và kêu gọi mọi thành phần xã hội đầu tư xây dựng hồ bơi theo các hình thức BOT, BT (đầu tư-khai thác-chuyển giao).

Bắt đầu từ năm học 2016-2017, sẽ triển khai dạy bơi ở các trường có trang bị hồ bơi và các trường lân cận. Phấn đấu đến cuối năm học 2016-2017, có 50% học sinh tiểu học, 70% học sinh THCS biết bơi và giảm dần đến mức thấp nhất học sinh đuối nước.


* Văn hóa

Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng lắp đặt thêm đèn chiếu sáng tại Khu Di tích lịch sử Tua Hai – Đồng Khởi (Cử tri xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành).

Giải trình: Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch xem xét lắp đặt thêm đèn chiếu sáng tại khu vực này.

Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh hiện nay, tình trạng cho thuê các dàn âm thanh, dàn loa di động khá phổ biến và hát với nhau đến tận gần sáng, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân xung quanh. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp quản lý, chấn chỉnh các hoạt động trên (Cử tri xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu; cử tri huyện Bến Cầu).

Giải trình:

Thời gian qua một số nơi trên địa bàn tỉnh hoạt động dàn âm thanh, dàn loa di động với hình thức hát với nhau hoặc hát phục vụ bán kèm sản phẩm khá phổ biến, hoạt động quá giờ quy định, âm thanh vượt quá mức độ ồn cho phép.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 12/8/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức mời một số ngành chức năng như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Tây Ninh họp để bàn việc phối hợp quản lý hoạt động này theo quy định; trước mắt, Sở VHTTDL tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, trong đó có hoạt động âm thanh di động vượt quá mức độ ồn cho phép, trong đó chọn Thành phố Tây Ninh làm điểm. Sau khi có văn bản tham mưu của Sở VHTTDL, UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định.

* Chế độ, chính sách

Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, người hoạt động không chuyên trách cấp xã có mức phụ cấp rất thấp. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, có chế độ hỗ trợ cho đối tượng này giống như cán bộ, công chức có hệ số lương dưới 2,34 (Cử tri xã Đồng Khởi và Phước Vinh, huyện Châu Thành; cử tri xã Tân Phong, huyện Tân Biên; cử tri xã Lộc Hưng, Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng; cử tri xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu).

Giải trình:

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan để phối hợp, cân nhắc, tính toán trên cơ sở nguồn lực của địa phương và văn bản pháp luật của Trung ương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách của địa phương theo hướng quan tâm và hỗ trợ cao nhất cho những người hoạt động không chuyên trách trong điều kiện khả năng cân đối ngân sách của địa phương; Ngày 06/12/2013, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND và ngày 25/12/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND về chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố được hưởng các mức phụ cấp và mức hỗ trợ hàng tháng cao hơn 50% (bằng 1,5 lần) so với mức phụ cấp hàng tháng mà Chính phủ quy định (Chính phủ quy định khoán quỹ phụ cấp hàng tháng bình quân là 0,92 mức lương cơ sở/1người/tháng).

Do đó, việc cử tri kiến nghị có chế độ hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã giống như cán bộ, công chức có hệ số lương dưới 2,34 và tăng hỗ trợ cho Trưởng ấp, Trưởng khu phốnhưnêu trên là không phù hợp theo quy định của Chính phủ.


Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, chế độ của Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự và Phó Trưởng Công an xã (được 1,8 triệu đồng), trong khi lực lượng Dân quân tự vệ thì có chế độ trực mỗi ngày, nếu trực đủ thì được hưởng chế độ 2,76 triệu/tháng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự thì không có chế độ trực, như vậy chế độ của Chỉ huy phó lại ít hơn Dân quân tự vệ. Đề nghị ngành chức năng xem xét, nâng chế độ của Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự và Phó Trưởng Công an xã lên bằng với chế độ của lực lượng Dân quân tự vệ và Công an viên (Cử tri xã Mỏ Công và Tân Phong, huyện Tân Biên).

Giải trình:

Về chế độ phụ cấp hàng tháng, chế độ trực mỗi ngày và các chế độ phụ cấp khác của Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự,  lực lượng Dân Quân tự vệ được thực hiện theo đúng quy định của Luật Dân Quân tự vệ năm 2009, Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân Quân tự vệ.

Do đó, việc cử tri kiến nghị về nâng chế độ phụ cấp của Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự,Phó Trưởng công an cấp xã lên bằng với chế độ trực mỗi ngày của lực lượng Dân quân tự vệ là không phù hợp với các quy định nêu trên của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương.


Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét, hỗ trợ kinh phí khi tham gia các lớp đào tạo Trung cấp, Đại học chuyên môn đối với chức danh Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã (Cử tri xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng).

Giải trình:

Ngày 30/3/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã Phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp (Quyết định số 605/QĐ-UBND); theo đó UBND tỉnh quy định: Các đối tượng là cán bộ thuộc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử tham gia các lớp đào tạo Trung cấp, Đại học chuyên môn chuyên ngành quân sự cơ sở mà do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức thì đều được hỗ trợ các khoản kinh phí học tập, gồm: Học phí theo quy định của cơ sở đào tạo; Phụ cấp đi đường, tiền tàu xe; Tiền ăn như học viên đào tạo sĩ quan tham mưu Binh chủng hợp thành cấp phân đội, tiền ăn thêm các ngày lễ, tết và bù giá gạo; ….


Ý kiến kiến nghị: Chế độ hỗ trợ cho cán bộ công tác trong tổ chức Mặt trận, đoàn thể ở ấp còn chưa công bằng, người hoạt động trong tổ chức Mặt trận được hơn 01 triệu đồng/tháng, trong khi các tổ chức đoàn thể khác không có. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, hỗ trợ cho các tổ chức đoàn thể khác để đảm bảo tính công bằng (Cử tri xã Đồng Khởi và Phước Vinh, huyện Châu Thành).

Giải trình:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về bố trí số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố (ấp, khu phố) không quá 3 người. Do đó, sau khi thống nhất ý kiến các ngành, các cấp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thống nhất quy định mỗi ấp, khu phố chỉ bố trí 03 người ở 03 chức  danh: Bí thư Chi bộ ấp, khu phố; Trưởng ấp, khu phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố.

Do đó, việc cử tri kiến nghị hỗ trợ cho các tổ chức đoàn thể khác ở ấp, khu phố là vượt quá số lượng Chính phủ quy định là bố trí mỗi ấp, khu phố không quá 03 người như đã nêu trên.


Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Khu dân cư, vì hiện nay 03 triệu/năm là quá ít, không đủ kinh phí để hoạt động; đồng thời xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Chi hội, lực lượng Bảo vệ dân phố, Tổ trưởng khu phố,…; mặt khác, tăng mức hỗ trợ cho Trưởng ấp, khu phố và cho thực hiện bố trí 01 Phó Trưởng ấp, khu phố đối với các ấp, khu phố đủ điều kiện theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND, ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh(Cử tri xã An Bình, huyện Châu Thành; cử tri xã Trà Vong, huyện Tân Biên; cử tri phường Hiệp Ninh, phường 1, phường IV, TP Tây Ninh).

Giải trình:

Về ý kiến, kiến nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Khu dân cư, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính căn cứ vào khả năng ngân sách của địa phương, để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Khu dân cư trong thời kỳ ổn định mức chi ngân sách sắp tới.

Về thực hiện bố trí 01 Phó Trưởng ấp, 01 Phó Trưởng khu phố đối với các ấp, khu phố đủ điều kiện theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBNDngày 23/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh: Đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quy định về Tổ chức của ấp, khu phố. Trong thời gian qua, theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã có Công văn số 217/SNV-XDCQ&CTTN ngày 31/12/2015 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc rà soát tổng hợp các ấp, khu phố có nhu cầu bố trí thêm 01 Phó Trưởng ấp, 01 Phó Trưởng khu phố. Đến nay chưa có Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nào báo cáo, để Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân  tỉnh xem xét quyết định. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát điều kiện của địa phương mình để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.


Ý kiến kiến nghị: Đề nghị tỉnh xem xét, cân đối để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ dân cư tự quản. Hiện nay, thực hiện theo Quyết định số 16/2014/UBND của UBND tỉnh, nhiều địa phương không thể thực hiện do không có nguồn để cân đối. Theo phản ánh, việc này đang ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Tổ tự quản (Cử tri huyện Trảng Bàng; Cử tri phường Hiệp Ninh, phường 1, phường IV, TP Tây Ninh).

Giải trình:

- Theo quy định tại Điều 13, Chương III, Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND, nguyên tắc hoạt động của Tổ dân cư tự quản như sau:

+ Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản nhằm tập hợp nhân dân vào tổ chức, phát huy sức mạnh cộng đồng trong tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, trên tinh thần "huy động sức dân chăm lo cuộc sống cho dân".

+ Hoạt động theo Quy chế và các quy định của pháp luật.

- Theo quy định tại Điều 17, Chương IV, Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND, kinh phí hoạt động của Tổ dân cư tự quản như sau:

+ Hỗ trợ một phần từ ngân sách xã, phường, thị trấn; hàng năm, Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn trình Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn mức hỗ trợ cụ thể trên cơ sở khả năng của ngân sách và phân bổ dự toán.

+ Hỗ trợ một phần từ Quỹ Quốc phòng an ninh và các nguồn trích thưởng trong việc xử phạt vi phạm hành chính Nhà nước (nếu có).

+ Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân.

+ Tiền thưởng của tổ.

Do hoạt động của Tổ dân cư tự quản theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản nhằm tập hợp nhân dân vào tổ chức, phát huy sức mạnh cộng đồng trong tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, trên tinh thần "huy động sức dân chăm lo cuộc sống cho dân". Vì vậy, trên cơ sở nguồn kinh phí có được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định mức hỗ trợ hoạt động cụ thể hàng năm để đảm bảo được hoạt động cho Tổ dân cư tự quản.


Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét hỗ trợ, giúp đỡ cho thân nhân (vợ, con) của thương binh, liệt sĩ và người có công nhưng nghèo, hoàn cảnh khó khăn để cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo (hỗ trợ nhà ở, vốn để chăn nuôi, sản xuất,…) (Cử tri xã Tân Bình, huyện Tân Biên).

Giải trình:

Theo quy định hiện hành của Nhà nước, người có công và thân nhân được hưởng các chính sách ưu đãi cụ thể một số chế độ như: trợ cấp, phụ cấp hàng tháng; trợ cấp một lần; ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ nhà ở, tạo việc làm, (tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở).

Đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ) được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước về nhà ở, đất ở,… (tại các Nghị định  số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 về việc bảo hiểm y tế; Nghị định  số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2016 về việc giáo dục; Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 25/6/2015 về việc hỗ trợ tiền điện)

Để có cơ sở thực hiện chế độ chính sách theo quy định hiện hành, đề nghị cử tri liên hệ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Biên hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Người có công) để được trả lời cụ thể.


Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng sớm trả lời cho người dân biết kết quả giải quyết về chế độ chính sách cho 24 hồ sơ còn tồn đọng của xã Ninh Điền, huyện Châu Thành theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (Cử tri xã Ninh Điền, huyện Châu Thành).

Giải trình:

Qua kiểm tra hồ sơ còn tồn đọng của xã Ninh Điền, huyện Châu Thành đề nghị giải quyết theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

- Hiện tại, Ban Lao động - Thương binh và Xã hội xã Ninh Điền thực nhận 22 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo QĐ 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả hồ sơ này, thuộc hệ công an xã. Hồ sơ không có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan. Hồ sơ chỉ có bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Mẫu 1 B).

- Căn cứ Khoản 1, Điều 7, Quyết định số  62/2011/QĐ-TTg quy định về hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp bao gồm: 01 bản khai của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng và 01 hoặc một số giấy tờ gốc.

Đối chiếu với bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (Mẫu 1 B) của đối tượng, 22 hồ sơ trên chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ chính sách, lý do:

* Không có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan;

* Trong bản khai không thể hiện trực tiếp chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu.

Do đó, để được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị cử tri liên hệ Ban Lao động - Thương binh và Xã hội xã Ninh Điền để được hướng dẫn bổ sung giấy tờ, hoàn chỉnh hồ sơ.


* Các vấn đề về an sinh xã hội

Ý kiến kiến nghị: Đề nghị sớm giải quyết và cấp đất ở, nhà ở, đất sản xuất tại Khu dân cư Chàng Riệc cho những người dân đã được xét và dự kiến bố trí theo danh sách được phê duyệt, giúp người dân cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo (Cử tri xã Tân Bình và thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên).

Giải trình: Đề án bố trí, sắp xếp, ổn định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008-2012 theo Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 10/3/2009 (gọi tắt là Đề án 407) đã thực hiện giai đoạn 1. Trên cơ sở đó, ngày 09/4/2015, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu dân cư cầu Sài Gòn 2 thuộc Đề án 407, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Dự án có quy mô diện tích 337,4ha, thuộc ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh bố trí cho khoảng 1.000 đến 1.300 người (khoảng 222 đến 288 hộ). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư cầu Sài Gòn 2 có nhiều khó khăn mà trước đây chưa lường trước được và cần phải xem xét lại. Qua nhiều lần khảo sát thực tế cùng bàn bạc, trao đổivà tham mưu của các ngành, UBND tỉnh quyết định dừng thực hiện dự án Khu dân cư cầu Sài Gòn 2 (thuộc Đề án 407).

Hiện tại, UBND tỉnh đang chỉ đạo các ngành liên quan nhanh chóng nghiên cứu, lựa chọn vị trí quy hoạch thay thế Khu dân cư cầu Sài Gòn 2 để sớm đầu tư ổn định dân cư khu vực biên giới phía Bắc Tây Ninh. Do đó, UBND tỉnh chưa xem xét, phê duyệt danh sách hộ nghèo có nhiều nhân khẩu, không có đất sản xuất, có khó khăn về nhà ở, đất ở, có lao động trực tiếp, có nguyện vọng lên khu dân cư biên giới Chàng Riệc (đợt 8) theo Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 19/11/2014 của UBND huyện Tân Biên.


* Lĩnh vực pháp chế

Ý kiến kiến nghị: Đất Bàu Sen Rùng, ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công tranh chấp giữa dân với Tỉnh đội quá lâu, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Đề nghị ngành chức năng giải quyết dứt điểm để cấp Giấy CNQSDĐ cho người dân (Cử tri xã Mỏ Công, huyện Tân Biên).

Giải trình: Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành chức năng xem xét giải quyết.


Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị tỉnh sớm trả lời cho người dân biết kết quả giải quyết việc tranh chấp đất tại Bàu Mỹ, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu (Cử tri xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu).

Giải trình: Vụ việc này UBND tỉnh đã giao các ngành chức năng liên quan họp, đề xuất phương pháp giải quyết. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết.


Ý kiến kiến nghịCử tri phản ánh, hiện nay, tình trạng thanh niên tụ tập đua xe, nẹt pô, đánh võng, lạng lách, gây mất an ninh trật tự tại khu vực xã Long Thành Nam - thành phố Tây Ninh (Quốc lộ 22B). Kiến nghị ngành chức năng có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng trên (Cử tri xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành).

Giải trình:

Từ đầu năm 2016 đến nay, UBND tỉnhđã chỉ đạo Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kéo giảm tai nạn giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, từ đó tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm đã được kéo giảm trên cả 3 mặt về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Thời gian qua, tình trạng tụ tập thành nhóm chạy xe môtô tốc độ cao, biểu diễn, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự và có biểu hiện đua xe trái phép vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, trong đó có tuyến đường Quốc lộ 22B như cử tri phản ánh. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) và Công an huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chuyên đề tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, mật phục để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và đua xe trái phép. Kết quả, từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 662 trường hợp chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng; đưa ra kiểm điểm trước dân 07 trường hợp, lập hồ sơ quản lý 99 đối tượng và nhắc nhở, giải tán 364 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện đua xe trái phép.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.


Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh hiện nay, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều các cơ sở xăm hình nghệ thuật lên thân thể con người. Đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác quản lý và kiểm tra, do vấn đề này chính quyền cơ sở phản ánh không có quy định pháp luật điều chỉnh và cơ quan chuyên môn quản lý (Cử tri xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên).

Giải trình:

- Việc quản lý hoạt động mỹ thuật, trong đó có các hình thức nghệ thuật đương đại như: vẽ trên cơ thể người (body art) thực hiện theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30  tháng 12  năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

- Căn cứ theo quy định, loại hình này hoạt động khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND các huyện, thành phố hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.

- Tuy nhiên, để hoạt động vẽ trên cơ thể người đúng quy định, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các ngành tăng cường công tác thanh kiểm tra xử lý theo quy định.


Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, sau khi đổi giấy Chứng minh nhân dân sang Thẻ căn cước công dân thì ngành Công an có cung cấp cho công dân giấy xác nhận điều chỉnh từ 9 số sang 12 số để thuận lợi trong việc thực hiện giao dịch dân sự, tuy nhiên có một số điểm giao dịch không đồng ý giấy điều chỉnh trên, mà phải yêu cầu công dân đến UBND cấp xã nơi cư trú làm giấy xác nhận mới được giao dịch. Đề nghị ngành chức năng xem xét, chấn chỉnh (Cử tri xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu).

Giải trình:

Theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, khi công dân có yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân 9 số cho công dân và giấy xác nhận này có giá trị pháp lý khi công dân thực hiện các giao dịch dân sự.

Nội dung cử tri phản ánh, trường hợp khi công dân sử dụng giấy xác nhận điều chỉnh từ Chứng minh nhân dân 9 số sang Căn cước công dân 12 số do cơ quan Công an cấp để thực hiện các giao dịch dân sự nhưng nơi giao dịch không đồng ý, mà yêu cầu công dân đến UBND cấp xã nơi cư trú làm giấy xác nhận mới được giao dịch thì công dân phải đề nghị nơi tiến hành giao dịch trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không đồng ý, gửi cơ quan Công an có trách nhiệm liên hệ, trao đổi với nơi giao dịch để giải quyết cho công dân.


Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành công an xem xét, bảo quản tài sản của người vi phạm Luật giao thông bị tạm giữ phương tiện. Vì hiện nay các kho, bãi giữ xe vi phạm đã quá tải, không đảm bảo để bảo quản các phương tiện vi phạm (Cử tri xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu).

Giải trình:

Hiện nay, hầu hết các kho, bãi tạm giữ phương tiện do vi phạm TTATGT, tai nạn giao thông, bị tạm giữ do các hành vi vi phạm pháp luật khác... đều bị quá tải như phản ánh của cử tri. Mặc dù các đơn vị đã xây dựng nhiều nhà tiền chế làm kho, bãi tạm giữ các loại phương tiện nhưng vẫn không giải quyết được tình trạng trên; nguyên nhân do số lượng phương tiện vi phạm bị tạm giữ hàng ngày rất nhiều, nhất là lĩnh vực TTATGT, nhưng phần lớn các loại phương tiện vi phạm bị tạm giữ không có giấy tờ hợp lệ, người điều khiển phương tiện hoặc chủ phương tiện thường không đến cơ quan Công an để nhận quyết định xử phạt hoặc cố tình kéo dài thời gian đóng phạtgây quá tải.

UBND tỉnh xin tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri; thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành Công an sớm khắc phục tình trạng này và nhanh chóng giải quyết các trường hợp phương tiện bị tạm giữ do vi phạm hành chính, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng quá tải tại các kho, bãi tạm giữ phương tiện vi phạm.


Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị thông tin cho người dân biết kết quả xử lý trách nhiệm vi phạm đối với Dự án đường vành đai Núi Bà và Dự án Phim trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh (Cử tri phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh).

Giải trình:

* Đối với Dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai Núi Bà do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Tây Ninh làm Chủ đầu tư.

 Ngày 28/4/2016 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 1056/KL-UBND, theo đó đã chỉ đạo xử lý đối với các sai phạm như sau:

- Giao Chủ đầu tư thu hồi số tiền thanh toán không đúng quy định cho đơn vị thi công là 1.864.170.480đ nộp ngân sách Nhà nước chậm nhất là đến hết ngày 31/12/2016; buộc Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường lại cho ngân sách Nhà nước số tiền 13.440.091.520 đ;

- Qua thanh tra, do xét thấy những sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước nên vụ việc được chuyển sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật;

- Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các sở, ngành tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh phương án làm lại toàn bộ tuyến đường để vừa phục vụ du lịch và dân sinh.

Kết quả thực hiện các chỉ đạo xử lý đến nay:

- Số tiền các đơn vị sai phạm nộp và bồi thường lại cho ngân sách Nhà nước: Chủ đầu tư đang tiến hành mời các đơn vị có liên quan để xử lý.

- Kết quả điều tra xác minh của cơ quan Công an: Vụ việc được cơ quan Công an đang trong quá trình điều tra xác minh làm rõ.

* Đối với Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm truyền hình (Dự án Phim trường) do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh làm Chủ đầu tư.

Dự án Phim trường được Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh thanh tra theo Quyết định số 52/QĐ-SXD ngày 12/3/2013 và có kết luận thanh tra số 867/KLTT-SXD ngày 30/8/2013. Qua thanh tra, xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên vụ việc được chuyển qua cơ quan Công an điều tra tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã chỉ đạo:

- Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ công chức có sai phạm;

- Xử lý trách nhiệm dân sự đối với những các nhân, tổ chức không phải là cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước.

Hiện Chủ đầu tư đang tiến hành các thủ tục để quyết toán công trình với nhà thầu thi công (Công ty Tercapro). Khi quyết toán nếu những khoản phải thu hồi, bồi thường mà nhà thầu không đồng ý thì Chủ đầu tư sẽ khởi kiện vụ việc ra Tòa án.

UBND tỉnh đã có chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu giao Chủ đầu tư mới tiếp tục hoàn thiện công trình để đưa vào sử dụng.


Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng xem xét lại việc chia tách địa giới hành chính khu vực Bố Kết-Khedol (khu vực người Khơmer đang sinh sống), hộ khẩu các hộ này thuộc xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, nhưng đất lại thuộc xã Tân Hưng, huyện Tân Châu quản lý, nên rất khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, quản lý địa bàn dân cư,…(Cử tri xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh).

Giải trình:

Việc cử tri kiến nghị chia tách địa giới hành chính và thực hiện quản lý hành chính, trật tự an toàn xã hội tại khu vực Bố Kết - Khedol (khu vực người Khơmer đang sinh sống), do hộ khẩu của các hộ này thuộc xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, nhưng 124 ha đất thuộc ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu quản lý, cử tri kiến nghị giao phần diện tích 124 ha đất nêu trên về thành phố Tây Ninh quản lý: Về vấn đề này, trước đây Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ nhưng không được Bộ Nội vụ cho phép.

Do vậy, tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/7/2012, sau khi thống nhất ý kiến các ngành, các cấp có liên quan, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận chỉ đạo: Giữ nguyên hiện trạng quản lý hiện nay; Giao Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu xây dựng quy chế quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, đất đai, tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào thực hiện các thủ tục quan hệ hành chính, sinh hoạt, sản xuất và hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật tại khu Bố Kết (theo Biên bản số 122/BB-UBND ngày 11/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh, Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu tổ chức thực hiện nghiêm kết luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Biên bản số 122/BB-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh, đồng thời có báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.