DANH SÁCH ​ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021


1. Đại biểu Trần Văn Chiến 


Trần Văn Chiến.jpg

Sinh năm: 15/5/1964.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh ​tế, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nơi làm việc: UBND tỉnh.

Nơi ở hiện nay: Số 32, Đường 30 - 4, ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.


2. Đại biểu Lê Thành Công


 Lê Thành Công.jpg

Sinh năm: 14/02/1972.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế ngành Kinh tế phát triển, Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụGiám đốc 

Nơi làm việc: Sở Công thương

Nơi ở hiện nay: xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh​


​3. Đại biểu Phạm Văn Cư 


                       Phạm Văn Cư.jpg

Sinh năm: 05/7/1963.

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm ngành Kinh tế, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu

Nơi làm việc: Huyện ủy Bến Cầu

Nơi ở hiện nay: Số 31, ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.


4. Đại biểu Võ Văn Dũng 

Võ Văn Dũng.jpg

Sinh năm: 16/10/1967.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Nông lâm, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động tỉnh.

Nơi ở hiện nay: Ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh​.


5. Đại biểu Phạm Văn Đặng


 Phạm Văn Đặng 1.jpg

Sinh năm: 25/11/1976.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế học, Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế

Nơi làm việc: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: 21/7A, ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.​


6. Đại biểu Phan Thị Điệp

Phan Thị Điệp 1.jpg  

Sinh năm: 10/3/1965

Trình độ chuyên môn: Cử nhân lịch sử Đảng, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc:  Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh

Nơi ở hiện nay: Khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

7. Đại biểu Nguyễn Tấn Đức


Nguyễn Tấn Đức.jpg

Sinh năm: 29/12/1976.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ điện tử - viễn thông, Kỹ sư công nghệ thông tin, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Nơi làm việc: Sở Thông tin và Truyền thông

Nơi ở hiện nay: Số 398, đường 786, ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.


8. Đại biểu Huỳnh Thị Thu Hà


​  Huỳnh Thị Thu Hà.jpg

Sinh năm: 15/12/1980.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, Trung cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ - Sở KHCN.

Nơi làm việc: Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ

Nơi ở hiện nay: Số 262 đường 781, ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.


9. Đại biểu Mai Văn Hải


Mai Văn Hải.jpg            

Sinh năm: 15/7/1961.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học, Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh

Nơi ở hiện nay: Số 18, hẻm 82 (QL22B), ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.


10. Đại biểu Kim Thị Hạnh


 Kim Thị Hạnh 1.jpg

Sinh năm: 11/6/1977.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế, cử nhân Luật Quốc tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụPhó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh​.

Nơi làm việc: Văn phòng HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Số 5, đường Sến Quỳ, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


11. Đại biểu Trần Thị Thanh Hằng


 Trần Thị Thanh Hằng.jpg

Sinh năm: 30/5/1974.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Châu. 

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Châu.

Nơi ở hiện nay: khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.​


12. Đại biểu Trần Văn Hận


 Trần Văn Hận 1.jpg

Sinh năm: 30/11/1964.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh

Nơi làm việc: Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Ô2/38B, ấp Trường Phú, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.


13. Đại biểu Nguyễn Thị Hiếu


 Nguyễn Thị Hiếu.jpg

Sinh năm: 25/12/1966.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Kinh tế học, Kỹ sư Kinh tế Bưu chính Viễn thông, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Tài nguyên và môi trường

Nơi làm việc: Sở Tài nguyên và môi trường.

Nơi ở hiện nay: Số 197, Huỳnh Công Giản, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​


14. Đại biểu Nguyễn Trung Hiếu


Nguyễn Trung Hiếu.jpg

Sinh năm: 20/10/1985.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân cơ khí ô tô, sơ cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành.

Nơi làm việc: Văn phòng UBND tỉnh

Nơi ở hiện nay: Số 665, đường CMT8, khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


15. Đại biểu Nguyễn Văn Hợp


 Nguyễn Văn Hợp.jpg

Sinh năm: 10/02/1967.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Nơi làm việc:UBMTTQ Việt Nam tỉnh

Nơi ở hiện nay: số 186A, đường Nguyễn Văn Tốt, khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​


16. Đại biểu Nguyễn Văn Hùng


Nguyễn Văn Hùng.jpg                    

Sinh năm: 09/4/1962.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Đại học chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND Tỉnh

Nơi làm việc: Văn phòng​ HĐND Tỉnh.

Nơi ở hiện nay: Hẻm 7, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


17. Đại biểu Trần Văn Khải


 Trần Văn Khải 1.jpg

Sinh năm: 18/6/1966.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Luật, Cử nhân Triết học, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nơi ở hiện nay: Số 1490, ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.


18. Đại biểu Đỗ Thị Thanh Loan


 Đỗ Thị Thanh Loan.jpg

Sinh năm: 12/7/1987.

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm, chuyên ngành Giáo dục thể chất, Trung cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn.

Nơi làm việc:​ Huyện đoàn Dương Minh Châu

Nơi ở hiện nay: Số 7, đường số 10, tổ 12, ấp 3, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.​


19. Đại biểu Đặng Minh Lũy


 Đặng Minh Lũy.jpg

Sinh năm: 22/02/1969.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật kinh tế, Đại học Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụPhó Bí thư Đảng đoàn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh. 

Nơi làm việc: UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Số 54, đường CMT8, khu phố 4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh


20. Đại biểu Trần Anh Minh


Trần Anh Minh 1.jpg                       

Sinh năm: 09/01/1975.

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành CNTT, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư

Nơi làm việc: Sở Kế hoạch Đầu tư

Nơi ở hiện nay: Số 1036, đường CMT8, KP2, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


21. Đại biểu Nguyễn Hoàng Nam


 Nguyễn Hoàng Nam.jpg                      

Sinh năm: 19/7/1979.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị chuyên ngành công tác Tổ chức, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch

Nơi làm việc: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Nơi ở hiện nay: Số 273A, Trưng Nữ Vương, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


22. Đại biểu Thân Văn Nhân


Thân Văn Nhân.jpg                    

Sinh năm: 21/4/1969.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Tổ chức, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành

Nơi ở hiện nay: Số 320, đường Liên xã, ấp Thanh An, xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.​​​


23. Đại biểu Lê Thị Cẩm Nhung

Lê Thị Cẩm Nhung.jpg

Sinh năm: 19/02/1985.

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh doanh, Trung cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Gò Dầu

Nơi làm việc: Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Gò Dầu.

Nơi ở hiện nay: Số 1, tổ 5, ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.​


24. Đại biểu Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Thanh Phong.jpg  

Sinh năm: 13/8/1964.

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ y khoa, Chuyên khoa cấp I, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh

Nơi ở hiện nay: Số 328, đường Tua Hai, khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh.​​​


25. Đại biểu Nguyễn Văn Phước 


 Nguyễn Văn Phước.jpg

Sinh năm: 01/7/1966.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học Sư phạm ngành Địa lý, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc.

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo

Nơi ở hiện nay: Số 311, ấp Long Thành, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.​


26. Đại biểu Trần Lưu Quang


Tran Luu Quang.jpg                       

Sinh năm: 30/8/1967.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, Kỹ sư cơ khí, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Tây Ninh

Nơi ở hiện nay: Số 46, đường Võ Thị Sáu, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


27. Đại biểu Ngô Trần Ngọc Quốc


Ngô Trần Ngọc Quốc.jpg                       

Sinh năm: 30/8/1972.

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh doanh.

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc.

Nơi làm việc: Công ty TNHHTMDV VT XNK Trần Quốc

Nơi ở hiện nay: Số 173, đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.​


28. Đại biểu Lý Hồng Sinh


 Lý Hồng Sinh.jpg

Sinh năm: 04/01/1964.

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát nhân dân, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an, Phó Giám đốc Công an Tỉnh.

Nơi làm việc: Công an tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: số 7, hẻm 6,khu phố 5, Phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


29. Đại biểu Võ Văn Sớm


 Võ Văn Sớm.jpg

Sinh năm: 17/11/1963.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Đại học Tài chính Kế toán, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm traTỉnh ủy​, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh.

Nơi làm việc: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Nơi ở hiện nay: Số 36, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây​ Ninh


30. Đại biểu Trần Hải Sơn


Trần Hải Sơn.jpg                       

Sinh năm: 12/11/1961.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban BQL Khu DTLSQG Núi Bà

Nơi làm việc: Khu DTLSQG Núi Bà.

Nơi ở hiện nay: Số 9, đường Trường Chinh, KP5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​


31. Đại biểu Trần Văn Sỹ


 Trần Văn Sỹ.jpg

Sinh năm: 17/2/1969.

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc.

Nơi làm việc: Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Số 858, đường CMT8, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


32. Đại biểu Nguyễn Thành Tâm


Nguyễn Thành Tâm.jpg

Sinh năm: 20/11/1974.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách côngCử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy.

Nơi ở hiện nay: số 9, hẻm 2 đường Phạm Công Khiêm, phường 3, Thành phố Tây Ninh.


33. Đại biểu Phạm Văn Tân


 ​Phạm Văn Tân.jpg

Sinh năm: 20/7/1960.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí luyện kim, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh.

Nơi làm việc: UBND tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: số 521, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


34. Đại biểu Nguyễn Trọng Tấn


 Nguyễn Trọng Tấn.jpg

Sinh năm: 16/9/1981.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Thương mại điện tử, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, kỹ sư CNTT, Cử nhân Luật kinh tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Trung tâm CNTT và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông.

Nơi làm việc: Trung tâm CNTT và Truyền thông.

Nơi ở hiện nay: Số 7, đường Trương Quyền, KP1, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


35. Đại biểu Phạm Hùng Thái


Phạm Hùng Thái.jpg                    

Sinh năm: 14/10/1970.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật ngành điều tra tội phạm, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Tỉnh

Nơi làm việc: Ban Nội chính Tỉnh ủy

Nơi ở hiện nay: Số 107, hẻm 6, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh


36. Đại biểu Nguyễn Hồng Thanh


 Nguyễn Hồng Thanh.jpg

Sinh năm: 12/12/1972.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Nơi làm việc: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Nơi ở hiện nay: Khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


37. Đại biểu Trương Thị Phương Thảo


 Trương Thị Phương Thảo.jpg

Sinh năm: 03/12/1972.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu. 

Nơi làm việc: UBND huyện Bến Cầu.

Nơi ở hiện nay: Số 23A, đường Lê Văn Tám, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


38. Đại biểu Dương Văn Thắng

Dương Văn Thắng.jpg

Sinh năm: 21/01/1964.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Kinh tế - Chính trị, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh.

Nơi làm việc: UBND tỉnh Tây Ninh

Nơi ở hiện nay: số 030, đường Pasteur, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


39. Đại biểu Nguyễn Văn Thọ

Nguyễn Văn Thọ - GS Thái Thọ Thanh.jpg

Sinh năm: 03/02/1934.

Trình độ chuyên môn: 12/12, phổ thông.

Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo sư, Trưởng Ban đại diện Hội Thánh Cao đài, Tòa Thánh Tây Ninh.

Nơi làm việc: Ban Đại diện Hội Thánh Cao đài, Tòa Thánh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Ấp Long ​Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.


40. ​Đại biểu Lý Bá Thuận


Lý Bá Thuận 1.jpg                       

Sinh năm: 1966

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế ngành Thống kê, Trung cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT

Nơi làm việc: Quỹ TDND Long Thành Bắc

Nơi ở hiện nay: số 181-183, đường Hùng Vương, KP4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.


41. Đại biểu Nguyễn Đài Thy


                       Nguyễn Đài Thy 2.jpg

Sinh năm: 24/6/1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân ngành Giáo ​​dục Chính trị, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa thành

Nơi làm việc: Huyện ủy Hòa Thành

Nơi ở hiện nay: số 23, hẻm 60, đường CMT8, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​​


42. Đại biểu Phạm Văn Tín


 Phạm Văn Tín.jpg

Sinh năm: 20/4/1968.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán tài chính doanh nghiệp, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Nơi làm việc:​ UBMTTQ huyện Dương Minh Châu

Nơi ở hiện nay: Ấp Phước Tân 3 - xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.​


43. Đại biểu Trần Thị Ngọc Trinh 


                       Trần Thị Ngọc Trinh 1.jpg

Sinh năm: 15/11/1985.

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tin học, Trung cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Ủy viên Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Bến Cầu.

Nơi làm việc: Huyện Đoàn Bến Cầu.

Nơi ở hiện nay: Ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.


44. Đại biểu Võ Đức Trong


                Võ Đức Trong.jpg    

Sinh năm: 04/5/1969.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp chuyên ngành Nông học, Đại học Nông lâm chuyên ngành Nông học, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc

Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nơi ở hiện nay: Số 4/30, đường 786, ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.


45. Đại biểu Lê Minh Trúc


 Lê Minh Trúc 1.jpg

Sinh năm: 13/11/1978.

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tổng Giám đốc

Nơi làm việc: Công ty TNHH XNK - TM - CN - DV Hùng Duy

Nơi ở hiện nay: Số 76, Hùng Vương, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây​ Ninh


46. Đại biểu Nguyễn Văn Trứ

Nguyễn Văn Trứ.jpg

Sinh năm: 05/10/1964.

Trình độ chuyên môn: Đại học quân sự, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủyChỉ huy trưởng.

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Khu phố 3, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​


47.
 Đại biểu Lê Anh Tuấn

Lê Anh Tuấn.jpg​​                  

Sinh năm: 5/8/1969.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh

Nơi ở hiện nay: Số 069, đường Ngô Gia Tự, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh


48. Đại biểu Lê Quang Tuấn


 Lê Quang Tuấn 1.jpg

Sinh năm: 1963.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Báo chí, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.

Nơi làm việc: Văn phòng HĐND tỉnh.

Nơi ở hiện nay: ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.​


49. Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết


​  Nguyễn Thị Tuyết.jpg

Sinh năm: 16/7/1966.

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp

Nơi làm việc: Đảng ủy Doanh nghiệp

Nơi ở hiện nay: Số 34, hẻm 46, đường CMT8, khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​​


50. Đại biểu Võ Thị Bạch Tuyết​


 Võ Thị Tuyết 1.jpg

Sinh năm: 26/11/1966.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học ngành Địa chất - hướng thủy văn công trình, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLHPN

Nơi làm việc:​ Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

Nơi ở hiện nay: Số 2, Tổ 4, ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.​


51. Đại biểu Phạm Thị Thanh Vân


 Phạm Thị Thanh Vân.jpg

Sinh năm: 07/4/1958.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội Luật gia.

Nơi làm việc:​ Hội Luật gia huyện Dương Minh Châu

Nơi ở hiện nay: Số 227, tổ 9, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.​​


52. Đại biểu Lê Hồng Vương


 Lê Hồng Vương 1.jpg

Sinh năm: 10/3/1966.

Trình độ chuyên môn: Đại học Biên phòng, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng.

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh

Nơi ở hiện nay: số 6/17, đường Trần Hưng Đạo, KP1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​