Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo NGHỊ QUYẾT Xác định vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Dự thảo NGHỊ QUYẾT Xác định vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới  trong khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh
Nội dung:
Dự thảo NGHỊ QUYẾT Xác định vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới  trong khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
15/09/2018 15/10/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý
hidden
hidden
hidden
hidden