Văn Bản Dự Thảo
NGHỊ QUYẾT Về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Khác
Trích yếu:
NGHỊ QUYẾT Về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
Nội dung:
NGHỊ QUYẾT Về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
19/04/2019 19/05/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý
hidden
hidden
hidden
hidden