Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh.
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Nghị quyết
Trích yếu:
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh.
Nội dung:
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh.
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
02/06/2022 02/07/2022 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý
hidden
hidden
hidden
hidden