Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết KH19: Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Số Ký hiệu:
13/2020/NQ-HĐND 
Ban hành:
10/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
20/12/2020 
Trích yếu:
Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden