Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết KH19: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021-2025  
Số Ký hiệu:
10/2020/NQ-HĐND 
Ban hành:
10/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
20/12/2020 
Trích yếu:
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021-2025  
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden