Văn bản Quy phạm Pháp luật
NGHỊ QUYẾT Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Số Ký hiệu:
10/2021/NQ-HĐND 
Ban hành:
23/03/2021 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
23/03/2021 
Trích yếu:
NGHỊ QUYẾT Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden