Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước 
Số Ký hiệu:
19/NQ-HĐND 
Ban hành:
28/05/2021 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
28/05/2021 
Trích yếu:
Nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước 
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden