Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh 
Số Ký hiệu:
12/NQ-HĐND 
Ban hành:
01/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/07/2021 
Trích yếu:
Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh 
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden