Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tây Ninh 
Số Ký hiệu:
13/NQ-HĐND 
Ban hành:
01/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/07/2021 
Trích yếu:
Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tây Ninh 
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden