Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 
Số Ký hiệu:
15/NQ-HĐND 
Ban hành:
01/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/07/2021 
Trích yếu:
Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden