Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Số Ký hiệu:
01/2021/NQ-HĐND 
Ban hành:
01/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
11/07/2021 
Trích yếu:
Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden