Văn bản Quy phạm Pháp luật
NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 
Số Ký hiệu:
16/2021/NQ-HĐND 
Ban hành:
09/12/2021 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
20/12/2021 
Trích yếu:
NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden