Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
326
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
112/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
213/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
314/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Về việc kéo dài thời gian thực hiện Chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2021HDND
 
415/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
516/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025HDND
 
617/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
718/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Về chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025HDND
 
819/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
920/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Tây NinhHDND
 
1021/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1123/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Về danh mục hủy bỏ dự án có thu hồi đất và dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 03 năm không triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hànhHDND
 
1225/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây NinhHDND
 
1337/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022HDND
 
1438/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phươngHDND
 
1539/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2022 - nguồn ngân sách địa phương HDND
 
1622/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 – 2025Chính phủ
 
1723/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Về danh mục hủy bỏ dự án có thu hồi đất và dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 03 năm không triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hànhHDND
 
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden