Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
266
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
107/2020/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: Về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2024.HDND
 
204/2020/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhHDND
 
308/2020/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.HDND
 
409/2020/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17 K9: Ban hành Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.HDND
 
521/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.HDND
 
620/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.HDND
 
705/2020/NQ-HĐND31/07/2020Nghị quyết KH17: về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.HDND
 
801/2020/NQ-HĐND 29/05/2020Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 29/05/2020 Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C HDND
 
903/2020/NQ-HĐND29/05/2020Nghị quyết Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấnHDND
 
1002/2020/NQ-HĐND29/05/2020Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 4 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 và Điều 1 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 -2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhHDND
 
1108/NQ-HĐND29/05/2020Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 HDND
 
1207/NQ-HĐND29/05/2020Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020HDND
 
1334/QĐ-HĐND04/10/2019Nghị quyết Kỳ Họp thứ 13: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
HDND
 
1433/QĐ-HĐND04/10/2019Nghị quyết KH13: Thành lập thị xã Hòa Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.
HDND
 
1505/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.HDND
 
1608/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh. HDND
 
1711/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021.HDND
 
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden