Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
336
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
157/NQ-HĐND20/07/2022Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớiHDND
 
259/NQ-HĐND20/07/2022Nghị quyết về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2022HDND
 
360/NQ-HĐND20/07/2022Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây NinhHDND
 
430/2022/NQ-HĐND20/07/2022Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
558/NQ-HĐND20/07/2022Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 2HDND
 
628/2022/NQ-HĐND20/07/2022Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
731/2022/NQ-HĐND20/07/2022Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận đông viên thể thao giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh Tây NinhHDND
 
832/2022/NQ-HĐND20/07/2022Nghị quyết ban hành Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên vận động viên tỉnh Tây Ninh đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao khu vực, miền, cụm và cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025HDND
 
933/2022/NQ-HĐND20/07/2022Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1029/2022/NQ-HĐND20/07/2022Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1112/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1213/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1314/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Về việc kéo dài thời gian thực hiện Chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2021HDND
 
1415/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1516/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025HDND
 
1617/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1718/2021/NQ-HĐND09/12/2021NGHỊ QUYẾT Về chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025HDND
 
hidden
hidden
hidden
hidden