Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
173
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
125/2017/NQ-HĐND27/09/2017Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  giai đoạn 2017-2020HDND
 
226/2017/NQ-HĐND27/09/2017Về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt,  nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021HDND
 
327/2017/NQ-HĐND27/09/2017Quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê  do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
428/2017/NQ-HĐND27/09/2017Về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
529/2017/NQ-HĐND27/09/2017Về phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường  trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
630/2017/NQ-HĐND27/09/2017Về chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu  đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách,  người có công trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
731/2017/NQ-HĐND27/09/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tàiHDND
 
811/2017/NQ-HĐND13/07/2017Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnhHDND
 
912/2017/NQ-HĐND13/07/2017Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Phụ lục VII kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1013/2017/NQ-HĐND13/07/2017Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
1115/2017/NQ - HĐND13/07/2017Về Chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh  giai đoạn 2017 - 2020HDND
 
1214/2017/NQ-HDND13/07/2017Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ  hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020HDND
 
1316/2017/NQ-HĐND13/07/2017Về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hànhHDND
 
1419/2017/NQ-HĐND13/07/2017Về Chương trình giám sát năm 2018  của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây NinhHDND
 
1520/2017/NQ-HĐND13/07/2017Thành lập Đoàn giám sát “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”HDND
 
1638/2016/NQ-HĐND09/12/2016
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
HDND
 
1739/2016/NQ-HĐND09/12/2016Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017HDND
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa