Miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh của HĐND tỉnh và UBND tỉnh
TNCT: Đoàn khảo sát HĐND tỉnh khảo sát thực tế từ kiến nghị của cử tri (Ngày 19/6/2020)
TNCT: Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19: vẫn còn một số khó khăn (Ngày 12/6/2020)
TNCT: Tọa đàm Lập lại trật tự đô thị trong công tác xây dựng "CẦN MẠNH TAY CHẤN CHỈNH" (Ngày 03/6/2020)
TNCT: Nhiều dự án quan trọng của tỉnh sẽ được bổ sung vốn và đầu tư mới (5/6/2020)
TNCT: Phát triển hạ tầng giao thông tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội (22/5/2020)
TNCT: Công tác quy hoạch và thực hiện xây dựng công viên vẫn còn nhiều băn khoăn
TNCT: Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19: Chạy đua với thời gian (15/5/2020)
TNCT: Dạy và học tốt, phòng chống dịch bệnh tốt (8/5/2020)
TNCT: Mô hình hay, cách làm tiêu biểu trong vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế (Ngày 3/4/2020)
hide