Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

LCT-BanHDND-thang10tuan2-1.png

LCT-BanHDND-thang10tuan2-2.png

19/10/2020 17:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020
19/10/2020 17:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

LCT-ĐoanBQH-thang10.png

19/10/2020 17:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020
19/10/2020 17:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020

LCT-ĐoanBQH-1.png

12/10/2020 11:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020
12/10/2020 11:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND  tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND  tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh  từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020

LCT-BanHDND-1.png


LCT-BanHDND-2.png

12/10/2020 11:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND  tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh  từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020
12/10/2020 11:00NoĐã ban hành
Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIVKỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

​- Luật Cư trú (SĐ) : SANG 21.10 - LUAT CU TRU SD (1).rar

- Luật Biên phòng Việt Nam: CHIEU 21.10 - LUAT BIEN PHONG VIET NAMv2.rar

- Luật Xử lý vi phạm hành chính: SANG 22.10 - LUAT XU LY VI PHAM HANH CHINH.rar

- Luật Thỏa thuận quốc tế: CHIEU 22.10 - LUAT THOA THUAN QUOC TE.rar

- Luật HIV-AIDS: SANG 23.10 - LUAT HIV-AIDS.rar

- Luật Người LDVN đi làm việc ở NN: CHIEU 23.10 - LUAT NGUOI LD VN DI LAM VIEC O NN.rar

- Luật Bảo vệ môi trường: SANG 24.10 - LUAT BAO VE MOI TRUONG.rar

- Báo cáo: 1,5 NGAY - BAO CAO.rar

09/10/2020 15:00Đã ban hànhTài liệu các Kỳ họpTinKỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
09/10/2020 15:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 10 năm 2020Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 10 năm 2020
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 10 năm 2020

LCT-BanHDND-Thang10.png

LCT-BanHDND-Thang10-1.png

LCT-BanHDND-Thang10-2.png

LCT-BanHDND-Thang10-3.png

LCT-BanHDND-Thang10-4.png

06/10/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 10 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 10 năm 2020
06/10/2020 09:00NoĐã ban hành
Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIVBộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV
Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV (Số 3217/BCA-V01 ngày 21/9/2020)

​Đính kèm văn bản : 3217-BCA-TLKNCT.pdf

05/10/2020 10:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV (Số 3217/BCA-V01 ngày 21/9/2020)
05/10/2020 10:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020

LCT-tuan4QHthang9-2020-1.png

LCT-tuan4QHthang9-2020-2.png

28/09/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020
28/09/2020 09:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020

LCT-tuan4HDNDthang9-2020-1.png

LCT-tuan4HDNDthang9-2020-2.png

28/09/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020
28/09/2020 09:00NoĐã ban hành
Bộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVBộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

​Đính kèm tài liệu tại đây.

25/09/2020 16:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
25/09/2020 16:00NoĐã ban hành
Bộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVBộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

​Đính kèm tài liệu tại đây.

24/09/2020 16:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
24/09/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020

LCT-tuan3HDNDthang9-2020-1.png

21/09/2020 16:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020
21/09/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020

14/09/2020 20:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020
14/09/2020 20:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020


14/09/2020 20:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020
14/09/2020 20:00NoĐã ban hành
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIVBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

​Đính kèm tài liệu tại đây.

11/09/2020 16:00Đã ban hànhThông báoBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
11/09/2020 16:00NoĐã ban hành
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVBộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

​Đính kèm tập tin tại đây:

- Số 3131/ LĐTBXH-VP ngày 14/8/2020: 3131-BLDTBXHTLKNCT.pdf

- Số 3145/ LĐTBXH-VP ngày 14/8/2020: 3145-BLDTBXHTLKNCT.pdf

- Số 3147/ LĐTBXH-VP ngày 14/8/2020: 3147-BLDTBXHTLKNCT.pdf

- Số 3170/ LĐTBXH-VP ngày 14/7/2020: 3170-BLDTBXHTLKNCT.pdf

09/09/2020 15:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
09/09/2020 15:00NoĐã ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIVBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

​Đính kèm tài liệu tại đây.

09/09/2020 15:00Đã ban hànhThông báoBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
09/09/2020 15:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020

LCT-HDND-Tuan2Thang9-2020-1.png

LCT-HDND-Tuan2Thang9-2020-2.png

LCT-HDND-Tuan2Thang9-2020-3.png

07/09/2020 12:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020
07/09/2020 12:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 7/9 đến ngày 11/9/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 7/9 đến ngày 11/9/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 7/9 đến ngày 11/9/2020

LCT-ĐoanBQH-Tuan2Thang9-2020.png

07/09/2020 12:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 7/9 đến ngày 11/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 7/9 đến ngày 11/9/2020
07/09/2020 12:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020

LCT-HDND-Tuan4Thang9-2020.png

LCT-HDND-Tuan4Thang9-2020-1.png

31/08/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020
31/08/2020 09:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 9 năm 2020Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 9 năm 2020
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 9 năm 2020

LCT-HDND-Thang9-2020-1.png

LCT-HDND-Thang9-2020-2.png

LCT-HDND-Thang9-2020-3.png

LCT-HDND-Thang9-2020-4.png

31/08/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 9 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 9 năm 2020
31/08/2020 09:00NoĐã ban hành
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 10, QUỐC HỘI KHÓA XIVTÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

- Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: LUAT LUC LUONG THAM GIA BAO VE AN NINH TRAT TU O CO SO.rar

- Luật phòng chống ma túy (sửa đổi): LUAT PHONG CHONG MA TUY (SUA DOI).rar

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS): Luat_HIV_AIDS.rar

- Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ: LUAT BAO DAM TRAT TU AN TOAN GIAO THONG DUONG BO.rar

- Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi): LUAT GIAO THONG DUONG BO - SD.rar

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn:   LUAT SDBS MOT SO DIEU CUA LUAT CONG DOAN.rar

- Luật Thỏa thuận quốc tế : LUAT THOA THUAN QUOC TE.rar

- Luật Biên phòng Việt Nam: LUAT BIEN PHONG VIET NAM.rar

- Luật XL_VPHC: Luat_XL_VPHC.rar

- Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi): LUAT NGUOI LAO DONG VIET NAM DI LAO DONG O NUOC NGOAI THEO HOP DONG_SD.rar

- Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi): ​Luat_Bao_ve_moi_truong_sua_doi.rar

- Luật Cư trú (sửa đổi): LuatCuTru(SD).rar


26/08/2020 18:00Đã ban hànhTài liệu góp ý LuậtTinTÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV
26/08/2020 18:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020

LCT-HDND-Tuan4Thang8-2020-1.png

LCT-HDND-Tuan4Thang8-2020-2.png

25/08/2020 11:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020
25/08/2020 11:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020

LCT-DDBQH-tuan4thang82020-1.jpg

25/08/2020 11:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020
25/08/2020 11:00NoĐã ban hành
Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9
Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9 (số 4457 và số 4458)

​Xem chi tiết văn bản đính kèm tại đây:

- Số 4457/BYT-VPB1 ngày 21/8/2020 : 4457-BYT-VPB1.pdf

- Số 4458/BYT-VPB1 ngày 21/8/2020 : 4458-BYT.pdf

21/08/2020 10:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9 (số 4457 và số 4458)
21/08/2020 10:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020

LCT-HDND-Tuan3-2020-1.png

LCT-HDND-Tuan3-2020-2.png

17/08/2020 18:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020
17/08/2020 18:00NoĐã ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIVBộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

​Xem chi tiết văn bản số 3129/BTTTT-VP ngày 14/8/2020 tại đây; 3129-BTTTT.pdf

14/08/2020 17:00Đã ban hànhThông báoBộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
14/08/2020 17:00NoĐã ban hành
Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIVBộ Tư pháp trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

​Xem chi tiết văn bản số 3004/BTP-VP ngày 14/8/2020 tại đây .

14/08/2020 17:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Tư pháp trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
14/08/2020 17:00NoĐã ban hành
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9

Xem chi tiết văn bản tại đây:​3085LDTBXH-VP.pdf

14/08/2020 17:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9
14/08/2020 17:00NoĐã ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu từ trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVBộ Kế hoạch và Đầu từ trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Kế hoạch và Đầu từ trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

​Đính kèm văn bản số 5254/BKHĐT-TH ngày 14/8/2020 : 5254-BKHDT.pdf

14/08/2020 10:00Đã ban hànhThông báoBộ Kế hoạch và Đầu từ trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Kế hoạch và Đầu từ trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
14/08/2020 10:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
THÔNG BÁO