Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: hiện nay Tây Ninh có hơn 150 sinh viên trình độ Trung cấp sư phạm mầm non (hiện tại các cơ sở đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng của các huyện) mới ra trường nhưng không được tuyển dụng...

Cử tri Tây Ninh

Trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV