Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Kiến nghị ngành chức năng thông tin về kết quả, tiến độ việc triển khai thử nghiệm nhân giống khoai mì sạch bệnh

Cử tri Tây Ninh

Hiện nay, dịch bệnh khảm lá trên cây mì có xu hướng lan rộng và ngày càng khó kiểm soát hơn, chưa có giải pháp xử lý dứt điểm, làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cây mì. Kiến nghị ngành chức năng thông tin về kết quả, tiến độ việc triển khai thử nghiệm nhân giống khoai mì sạch bệnh để giải quyết nhu cầu cấp bách về giống mì phục vụ cho sản xuất của người dân (Cử tri xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu).

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden