Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: đề nghị ngành chức năng có giải pháp sử dụng hiệu quả kênh tưới Phước Hòa

Cử tri Tây Ninh

Kênh tưới Phước Hòa, đoạn qua xã Thạnh Tây được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2016, nhưng mùa khô không có nước, không phát huy hiệu quả sử dụng, gây lãng phí, đề nghị ngành chức năng có giải pháp sử dụng hiệu quả trong thời gian tới (Cử tri xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên).

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden