Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị ngành chức năng xem xét có hướng giải quyết chế độ

Cử tri Tây Ninh

Hiện nay, các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch các Hội đặc thù như: Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ,... phải là cán bộ hưu trí mới có chế độ, điều này trái với các quy định của Hội, công tác bố trí cán bộ ở địa phương gặp khó khăn. Đề nghị ngành chức năng xem xét có hướng giải quyết (Cử tri thành phố Tây Ninh).

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden