Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị ngành chức năng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư vào Tịnh xá Ngọc Khiếm trên đường 782 thuộc xã Phước Đông vì hiện nay phương tiện giao thông nhiều, dễ gây tai nạn giao thông

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Đề nghị ngành chức năng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư vào Tịnh xá Ngọc Khiếm trên đường 782 thuộc xã Phước Đông vì hiện nay phương tiện giao thông nhiều, dễ gây tai nạn giao thông

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden