Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Cử tri đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp để xử lý triệt để vấn nạn lục bình trên sông Vàm Cỏ đông để mặt sông thông thoáng, giúp các phương tiện đường thủy lưu thông được thuận lợi, an toàn

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Cử tri đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp để xử lý triệt để vấn nạn lục bình trên sông Vàm Cỏ đông để mặt sông thông thoáng, giúp các phương tiện đường thủy lưu thông được thuận lợi, an toàn

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden