Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Cử tri đề nghị ngành Thông tin và Truyền thông kiểm tra và thông báo trên các kênh thông tin đại chúng về mức độ an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu của các nhân, tổ chức khi sử dụng các mạng xã hội như Zalo, Face book, Twitter…

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Cử tri đề nghị ngành Thông tin và Truyền thông kiểm tra và thông báo trên các kênh thông tin đại chúng về mức độ an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu của các nhân, tổ chức khi sử dụng các mạng xã hội như Zalo, Face book, Twitter…vì hiện nay đa số các cơ quan, tổ chức, các nhân trong tỉnh sử dụng các mạng xã hội này để thành lập nhóm và xử lý, điều hành công việc

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden