Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị các ngành chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển và đốt pháo nổ

Cử tri Tây Ninh

Trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Đề nghị các ngành chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển và đốt pháo nổ

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden