Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị các cơ quan chức năng công khai danh tính những người được cấp bằng thật, học giả tại Trường Đại học Đông Đô đã được đăng trên báo Tuổi trẻ.

Cử tri Tây Ninh

Trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Đề nghị các cơ quan chức năng công khai danh tính những người được cấp bằng thật, học giả tại Trường Đại học Đông Đô đã được đăng trên báo Tuổi trẻ.

hidden
hidden
hidden
hidden