Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Kiến nghị ngành chức năng xem xét, tăng diện tích đất được chuyển mục đích trên địa bàn thị trấn Bến Cầu

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Cử tri phản ánh thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu đã được phê duyệt quy hoạch là khu dân cư, khu đô thị, nhưng việc chuyển mục đích quyền sử dụng đất từ đất lúa sang đất thổ cư hiện nay còn nhiều hạn chế do chỉ tiêu phân bổ diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng hàng năm còn ít. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, tăng diện tích đất được chuyển mục đích trên địa bàn thị trấn Bến Cầu.

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden