Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị ngành chức năng có hướng xử lý, khắc phục việc Công ty đốt vỏ xe Đông Nam (xã Long Phước, huyện Bến Cầu) gây ô nhiễm môi trường

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Trước đây Công ty đốt vỏ xe Đông Nam (xã Long Phước, huyện Bến Cầu) gây ô nhiễm môi trường đã được ngành chức năng xử lý, khắc phục. Tuy nhiên, hiện nay Công ty này tiếp tục đốt vỏ xe gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh, đề nghị ngành chức năng có hướng xử lý, khắc phục

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden