Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Kiến nghị ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm tình trạng Công ty Bảo Phúc (xã Long Phước, huyện Bến Cầu) chăn nuôi heo hoạt động chưa đảm bảo về môi trường

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Hiện nay, Công ty Bảo Phúc (xã Long Phước, huyện Bến Cầu) chăn nuôi heo hoạt động chưa đảm bảo về môi trường, bốc mùi hôi thối gây bức xúc trong Nhân dân. Kiến nghị ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden