Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Kiến nghị UBND tỉnh có cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Hiện tại các doanh nghiệp muốn đăng ký nhãn hiệu quốc tế chỉ liên hệ qua Công ty dịch vụ để thực hiện, chi phí dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế lớn, rủi ro cao không được bảo hộ. Kiến nghị UBND tỉnh có cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài.

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden