Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị cơ quan BHXH rà soát lại mẫu biểu, văn bản và quy trình thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động.

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

- Thời gian quy định nộp chứng từ hưởng chế độ ốm đau, Thai sản là tối đa 45 ngày, tuy nhiên BHXH tỉnh chưa linh hoạt tạo điều kiện kéo dài thời gian nộp hồ sơ đối với người lao động trong thời gian đại dịch. Vì trong thời gian dịch bệnh thực hiện giãn cách xã hội, cơ quan phường xã không làm việc, nơi người lao động ở bị phong tỏa, NLĐ bị cách ly y tế…., doanh nghiệp bị phong tỏa, bị ngừng hoạt động nên thời gian hoàn tất hồ sơ có thể trễ hơn quy định; dẫn đến NLĐ bị mất quyền lợi hưởng chế độ nếu nộp trễ. Kiến nghị trong trường hợp NLĐ bị các trường hợp bất khả kháng, Bảo hiểm xã hội cần linh động cho giải quyết các trường hợp trễ hạn khi có các bằng chứng chứng minh bất khả kháng.

- Bất cập về Giấy chứng sinh (để nộp hưởng chế độ thai sản theo vợ sinh đối với NLĐ nam): mẫu giấy thiếu thông tin chi tiết như ngày sinh, CMND/CCCD của cha, vì BHXH sẽ dựa vào thông tin này để truy cập trên hệ thống phần mềm liên kết giữa hệ thống Y tế với BHXH kiểm tra thông tin của người lao động nam, thông tin không đầy đủ, cơ quan BHXH không chấp nhận vì thiếu cơ sở đối chiếu kiểm tra về NLĐ Nam.

- Bất cập về việc hệ thống y tế nhập sai thông tin của bệnh nhân là NLĐ trên phần mềm so với Giấy Ra viện hoặc Giấy nghỉ việc hưởng chế độ BHXH. VD: Con ốm dưới 7 tuổi nhưng cơ quan Y tế nhập sai thông tin cha /mẹ được hưởng chế độ ốm đau do nuôi con ốm; NLĐ sảy thai thì nhập sau số tuần mang thai đến thời điểm sảy thai …. dẫn đến BHXH không duyệt chi tiền hưởng chế độ khi cơ quan BHXH kiểm tra thông tin trên hệ thống so với chứng từ đã nhận vì trong thời gian dịch bệnh NLĐ không thể đến cơ sở y tế điều chỉnh thông tin.

- Bất cập vấn đề hưởng chế độ Ốm đau của NLĐ bị F0: sau khi xuất viện, Giấy ra viện có ghi “tiếp tục cách ly 14 ngày kể từ ngày xuất viện tại…..”. Đây là thời gian F0 chưa bình ổn bệnh cần theo dõi sức khỏe sau khi ra viện, nhưng thời gian này lại không được BHXH tính hưởng chế độ ốm đau.

Kiến nghị cơ quan BHXH rà soát lại mẫu biểu, văn bản và quy trình thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động.

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden