Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị Chính phủ đưa đối tượng phòng, chống dịch Covid-19 khi thực hiện nhiệm vụ mà hy sinh được hưởng chế độ liệt sĩ

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Đề nghị Chính phủ đưa đối tượng phòng, chống dịch Covid-19 khi thực hiện nhiệm vụ mà hy sinh được hưởng chế độ liệt sĩ và đề nghị hỗ trợ thêm cho đội ngũ y, bác sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch và người tham gia tuyến đầu bị chết, bị ảnh hưởng sức khoẻ bởi dịch Covid-19 và bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ chính sách của Chính phủ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như: Tổ Covid-19 cộng đồng khóm, ấp và một số đối tượng khác ngoài lực lượng chính thức.

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden