Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Thứ tư - 10/07/2024 09:04 66 0

Để chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (kỳ họp thường lệ giữa năm), chiều ngày 09/7/2024, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị thẩm tra do bà Nguyễn Thị Yến Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban chủ trì; tham dự phiên họp có thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng một số sở, ngành có liên quan.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế và Ngân sách cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng trưởng 7,9% so với cùng kỳ, xếp thứ 17 cả nước và đứng đầu các tỉnh miền Đông Nam bộ; tuy nhiên, về quy mô GRDP chỉ đạt 46,7% so với kế hoạch năm 2024. Sản xuất công nghiệp tuy đã dần phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,5% so với cùng kỳ, nhưng chưa đạt như kỳ vọng, còn đối diện nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ, đơn hàng và chuỗi cung ứng hàng hóa vẫn chưa ổn định; số doanh nghiệp thành lập mới và đầu tư nước ngoài FDI giảm, số lượng doanh nghiệp khôi phục kinh doanh ít hơn số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động kinh doanh. Sản xuất nông nghiệp còn đối mặt nhiều khó khăn như giá vật tư đầu vào, tiền công lao động tăng, dẫn đến chi phí sản xuất nông nghiệp tăng cao trong khi thị trường tiêu thụ, giá cả một số sản phẩm nông nghiệp không ổn định, phụ thuộc vào thương lái.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, ước giải ngân đến 30/6/2024 là 1.282 tỷ đồng, đạt 30,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 30,2% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Có 19 sở ngành cấp tỉnh và 8/9 huyện, thị xã, thành phố có kết quả giải ngân vốn đầu tư công thấp dưới dưới 50%; công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án đầu tư công và dự án trọng điểm còn chậm. Công tác cải cách hành chính chưa toàn diện, chuyển đổi số còn chậm, một số địa phương chưa quyết liệt triển khai; tỷ lệ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia còn thấp; tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua mạng còn thấp do người dân chưa quen các thao tác nộp hồ sơ, thủ tục hành chính còn rườm rà phức tạp ảnh hưởng đến tâm lý người dân. Tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp chưa cao do các địa phương còn thiếu giáo viên; tình trạng thiếu hụt nhân lực ngành y tế chưa được giải quyết căn bản, tình trạng thiếu thuốc khám và điều trị BHYT vẫn chưa được khắc phục, gây bức xúc cho người dân; thiết chế văn hoá hoạt động hiệu quả chưa cao, chậm thay đổi, công tác xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn, chưa thu hút được doanh nghiệp tham gia đầu tư. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, số vụ cháy nổ, cháy rừng tăng so với cùng kỳ.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh quan tâm có giải pháp thực hiện khắc phục, giải quyết những khó khăn, hạn chế của UBND tỉnh đã chỉ ra trong 6 tháng đầu năm 2024. Trong đó, từng ngành, từng địa phương tập trung đánh giá khả năng hoàn thành của các chỉ tiêu, xác định rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể từng chỉ tiêu để khắc phục, thúc đẩy phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm đã đề ra; nâng cao trách nhiệm, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền, lãnh đạo cơ quan để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu trên tinh thần chỉ tiêu nào đã đạt thì tiếp tục phấn đấu vượt chỉ tiêu, chỉ tiêu nào chưa đạt thì phải phấn đất đạt, chỉ tiêu nào xác định trong 6 tháng đầu năm khó đạt thì phải phấn đấu để đạt ở mức cao nhất; tập trung xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thực hiện Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách để thu hút thêm các nguồn lực cho phát triển trên các lĩnh vực, đặc biệt là cơ chế, chính sách cho hỗ trợ đầu tư kết nối hạ tầng liên vùng, liên huyện, hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư khu, điểm du lịch, cơ chế đặc thù về công tác giải phóng mặt bằng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnhgiải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh các thủ tục hồ sơ pháp lý, kỹ thuật để sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu; đẩy mạnh việc triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030; tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, rà soát toàn bộ nguồn thu, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu chưa khai thác hết, còn dư địa, nhất là từ thu thuế tài nguyên khoáng sản, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để tổ chức các biện pháp khai thác tăng thu, bù đắp các khoản hụt thu.

Hội nghị thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Đồng thời, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân ngay khi khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, khắc phục tình trạng chủ quan, thiếu tích cực, dồn giải ngân vào những tháng cuối năm dẫn đến không hoàn thành kế hoạch được giao; tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai; khắc phục cơ bản tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế; tăng cường đẩy mạng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, gắn với nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các bộ phận trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; tập trung củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng nghị quyết; quan tâm, theo dõi triển khai, thực hiện đầy đủ các kiến nghị qua giám sát, chất vấn của HĐND và các cơ quan của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, tại buổi họp, Ban Kinh tế - Ngân sách còn xem xét, thẩm tra Báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; dự thảo Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách nhà nước; dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Tây Ninh; dự thảo Nghị quyết quy định số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung đặc thù cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Tây Ninh; báo cáo kết quả thực hiện kết luận chất vấn của người đã trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 trước đây. Ban Kinh tế và Ngân sách cơ bản thống nhất với các nội dung trình của UBND tỉnh.

Huỳnh Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay4,349
  • Tháng hiện tại141,750
  • Tổng lượt truy cập1,429,734
Lịch công tác
Lịch tiếp xúc cử tri
Lịch tiếp công dân
Tài liệu góp ý luật
Họp không giấy
tài liệu các kì họp
góp ý văn bản dự thảo
chuyển đổi số
hỏi đáp
Công báo
Công khai ngân sách
quân đội nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây